Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

sobota, 22 październik 2016 10:23

Bezmyślność

Bezmyślność jest piętnowana przez Boga.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:22

Umiejętność wyboru

Umiejętność wyboru właściwej drogi sprawia, że na czas możemy dotrzeć „do domu”. Często, jadąc „na skróty”, i tak musimy wrócić do głównej trasy.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:22

Kto się dotyka smoły

Mędrzec Syrach mówi: „Kto się dotyka smoły ten się pobrudzi” (Syr 13, 1a). My tak często nie patrzymy na konsekwencje swoich wyborów.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:21

Niezapomniane przez Boga

Czynienie dobra nigdy nie jest zapomniane przez Boga, ale jest zbieraniem skarbów u Niego, gdzie „ani mól, ani rdza” tego nie dosięgną.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:21

O czynieniu dobra

Nie zawsze dobro, które chcemy uczynić drugiemu człowiekowi ma być uczynione tej osobie, której my chcemy, ale tej którą wskazuje nam Bóg.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:20

Przyjąć dobro

Nie każde dobro, które czynimy drugiemu człowiekowi jest w stanie on przyjąć w tym czasie, w którym my byśmy chcieli.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:19

Dobrze jest

Dobrze jest, prowadząc jakieś dzieło, w czasie przykrości przypomnieć sobie wszystkie dobre i piękne momenty, najlepiej z tym dziełem związane. Przez to Bóg pomaga iść dalej.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:18

Ufność Bogu

Ufność Bogu wcale nie chroni nas przed trudnościami. Bóg jednak daje łaskę, aby je przezwyciężać.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:17

Pan Bóg łączy

Pan Bóg łączy Swoje błogosławieństwo z relacją, do której zaprasza człowieka. Kiedy my traktujemy Go serio, On także tym samym odpowiada, często inaczej niż my byśmy chcieli, ale zawsze dla naszego dobra.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:16

Wyłączamy Boga

Czasem wyłączamy Boga z naszego życia uważając, że On naprawdę nie panuje nad tym, co dzieje się w naszej codzienności.

ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 62
Top