Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

sobota, 22 październik 2016 10:16

Ciężka praca

Nawet ciężka praca, bez Bożego błogosławieństwa, nie będzie dawała radości i satysfakcji.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:15

Umiejętność odmawiania

Umiejętność odmawiania i nie brania na siebie zbyt wielu spraw jest także wypełnianiem woli Bożej.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:14

Wysłuchiwanie

W gąszczu informacji, w którym się na co dzień poruszamy mamy uczyć się tego, by nie odpowiadać bez namysłu i wysłuchania drugiej strony.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:14

Dzieła Boga

Dzieła Boga zaskakują. On widzi więcej i chce nam pokazywać więcej, choć na wiele spraw nie jesteśmy po prostu gotowi.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:13

Pracę

Wykonaną dobrze pracę Bóg w sposób szczególny błogosławi.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:12

Szukamy wymówek

Tak często w naszym życiu, wobec obowiązków które mamy wykonać, robimy jedno: szukamy wymówek, zamiast zabrać się do pracy. Bóg widzi naszą nieuczciwość, gdy zamiast sprawami które są naszym obowiązkiem, zajmujemy się przyjemnościami.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:07

Ludzie pyszni

Kiedy nie chcemy być ludźmi pysznymi powinniśmy się trzymać Bożych nakazów. Mędrzec Syrach mówi: „Początkiem pychy człowieka  jest jego odstępstwo od Pana”.

ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:06

Niesprawiedliwość

Kiedy doświadczamy niesprawiedliwości nie jest to powód, abyśmy niesprawiedliwość ofiarowywali. ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:06

Dobre zarządzanie

Dobre zarządzanie daje radość nie tylko pracodawcy, ale także pracownikom. ks. Rafał Jarosiewicz

sobota, 22 październik 2016 10:05

Życzliwość wobec drugiego

Życzliwość wobec drugiego – do niej zachęca Pan Bóg każdego dnia. Nie łatwo jest być życzliwym do tych, którzy nie są życzliwi. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 62
Top