Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

1 Księga Samuela 5, 1 – 5

„Tymczasem Filistyni zabrawszy Arkę Bożą zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. 2 Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. 3 Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona znów ustawili go na jego miejscu. 4 Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu, na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. 5 Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego”.
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

1 Księga Samuela 4, 19 – 22

„Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. 20 Gdy konała, mówiły do niej kobiety, które ją otaczały: «Nie obawiaj się! Przecież urodziłaś syna». Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi. 21 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża. 22 Powtórzyła: «Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana».”
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Szukanie woli Pana Boga,...

Szukanie woli Pana Boga, to jeden ze znaków działania w nas Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Podążanie za Panem Bogiem...

Podążanie za Panem Bogiem nie jest wolne od błędów i porażek, ale On jest z nami także w nich. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Pan Bóg, dając nam...

Pan Bóg, dając nam wolną wolę, zaryzykował nawet tym, że Go odrzucimy, a jednak nie cofną się przed tym, by dać nam taką możliwość. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Pan Bóg nie zraża...

Pan Bóg nie zraża się tym, że nie potrafimy w wielu momentach odczytać Jego woli, i nieustannie próbuje nam ją przekazać. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Panu Bogu nie są...

Panu Bogu nie są potrzebne nasze modlitwy, ale dając nam taką możliwość także w ten sposób okazuje swoją miłość. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:43

Pan Bóg szuka sposobu,...

Pan Bóg szuka sposobu, aby przemawiać do serca człowieka tak, aby mógł być zrozumiany. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:41

W ów dzień głusi...

”W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela...” Iz 29, 18 - 19
„Zauważcie, jak nieraz ktoś mówi o sobie z pokorą i spuszcza głowę w dół. Ale jak tylko usłyszy coś cierpkiego na swój temat, zaraz się zżyma i gniewa, co jest wyraźnym dowodem pychy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg, który jest Panem historii przywiązuje łaski do konkretnych czasów, w których żyjemy. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 02 grudzień 2019 16:41

Dziękujcie Panu, bo jest...

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach”. Ps 118, 1. 8 - 9
„To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Łaska Boga, trwając nieustannie, pomaga nam poznawać Jego zamysły. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 175
Top