Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:02

Czy wiesz, że Jezus...

Czy wiesz, że Jezus Chrystus otworzył nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie? Zob. KKK 1026
poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:02

Czy wiesz, że żyć...

Czy wiesz, że żyć w niebie oznacza być z Chrystusem? Zob. KKK 1025
poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:02

Czy wiesz, że niebo...

Czy wiesz, że niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia? Zob. KKK 1024
1. Co wołali do Jezusa niewidomi? („ulituj się nad nami”) 2. O co spytał ich Jezus? („wierzycie, że mogę to uczynić?”) 3. Co odrzekli niewidomi? („tak, Panie!”) 4. Co zrobił wtedy Jezus? („dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie!”) 5. Co następnie nastąpiło? („otworzyły się ich oczy”)
1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”) 2. Do kogo Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i je wypełniają? („można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)
1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)
1. Co rzekł Jezus? („wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Co Jezus powiedział do swoich uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)
1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”) 2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”) 3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)
1. Co będzie się działo, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony”) 2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”) 3. Dlaczego Jezus zachęca do bycia gotowym? („bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)
poniedziałek, 02 grudzień 2019 13:59

Myślę, że najgłębsze, najbardziej...

„Myślę, że najgłębsze, najbardziej zmieniające życie decyzje niemal zawsze podejmuje się w ciemności. Ze mną też tak było. Być może po raz pierwszy zechcesz teraz dołączyć do milionów ludzi, którzy przez stulecia decydowali się wybrać Boga w chwilach złamania, pośrodku cierpienia i bólu”. Sheila Walsh, „Bóg kocha złamanych na duchu”
Strona 7 z 176
Top