Czy wiesz, że by...

04 sierpień 2020
Czy wiesz, że by przyjmować w prawdzie Ciało i Krew Chrystusa za nas wydane, musimy rozpoznawać Chrystusa w najuboższych, Jego braciach? Zob. KKK 1397

Top