Kurs Biblijny: Bóg radzi (748)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jak poznać, że kochamy drugiego człowieka? 1 J 5, 2 „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania”.

Jeden z aspektów nowego narodzenia…

1 J 5, 1 „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał”.

Obowiązek miłości bliźniego wynika z przykazania 1 J 4, 21 „Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”.

Nienawiść do człowieka jest znakiem nienawiści do Boga

1 J 4, 20 „Jeśliby ktoś mówił: ‘Miłuję Boga’, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”.

Dlaczego jesteśmy zdolni miłować Boga?

1 J 4, 19 „My miłujemy Boga,, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”.

Wolność od lęku znakiem doskonałej miłości

1 J 4, 18 „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”.

Trwanie w miłości gwarantem trwania w Bogu

1 J 4, 16 „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”.

Uznanie Jezusa, jako Boga jest pierwszym etapem budowania z Nim relacji

1 J 4, 15 „Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu”.

Autentyczne świadectwo wiary opiera się na doświadczeniu Boga

1 J 4, 13 – 14 „Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”.

Miarą naszej miłości do Boga jest miłość wzajemna

1 J 4, 12 „Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”.

Top