Kurs Biblijny: Bóg radzi (748)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Bóg nie podlega pokusie ani nikogo nie kusi, On chce pomagać nam w wytrwaniu w zmaganiach z przeciwnościami Mt 6, 13 „i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!”

Grecki tekst modlitwy Ojcze nasz  mówi, że mamy darować długi tak, jak i Bóg darował je nam Mt 6, 12 „i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”.

Bóg chce dawać nam to, co jest nam potrzebne, ale prosząc abyśmy się do Niego o to zwracali daje nam możliwość widzenia tego, co chce nam ofiarować Mt 6, 11 „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

 Jesteśmy zachęcani do codziennej modlitwy o przyjście królestwa Bożego Mt 6, 10 „Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”.

Jezus zachęca nas do modlitwy uświęcenia imienia Boga Mt 6, 8 c - 9 „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!”

Jezus uczy, że modlitwa nie może być przegadana na wzór pogański Mt 6, 7 – 8 „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”.

Bóg widzi w ukryciu i oddaje w ukryciu Mt 6, 6 „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Bóg wzywa do ukrytej jałmużny Mt 6, 2 – 4 „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Intencja z jaką wykonujemy dobre uczynki jest bardzo ważna Mt 6, 1 „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody  Ojca waszego, który jest w niebie”.

W Ewangelii Jezus wzywa nas do doskonałości na wzór Boga Mt 5, 48 „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Top