Cytaty dla mężczyzn (749)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

„Odezwa do mężczyzn: proszę was, nie lekceważcie tej sprawy. Pornografia jest niezwykle destruktywna. Jeśli nie uwikłałeś się w oglądanie jej, dziękuj Bogu za tę łaskę, ponieważ to tylko łaska Boża uratowała cię od niej. Nie uważaj chełpliwie, że jesteś na nią odporny. Jeśli masz z nią problem, sięgnij po pomoc. Nigdy nie zapominaj, że Jezus miłuje cię z głębi Swego Świętego Serca. Umarł za ciebie, jest po twojej stronie i pragnie cię wyzwolić. Bądźmy mężczyznami silnymi, czystymi i świętymi i dbajmy o szatę zbawienia, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Tak nam dopomóż Bóg”. Sam Guzman

„Owszem, pornografia to duży problem, ale Jezus Chrystus jest wszechmocny. On pokonał grzech i śmierć, On może zgładzić grzech poprzez Swoją łaskę. Nigdy nie rozpaczaj, nigdy nie trać wiary w moc i łaskę Boga”. Sam Guzman

„Pornografia to nie jest nieszkodliwy, prywatny nawyk. Jest to rak, który wedrze się do każdej dziedziny twojego życia i wszystko znieprawi. Nie piszę o tym po to, by zniechęcić tych, którzy z nią walczą. Mam raczej nadzieję, że jeśli z nią walczysz, potraktujesz tę walkę poważnie i jak najszybciej sięgniesz po pomoc”. Sam Guzman

„Trudno jest przejaskrawić zło, jakie tkwi w pornografii. Pornografia zniszczy twoje małżeństwo, powołanie religijne i związki międzyludzkie. Napełniając tysiącami niegodziwych obrazów, znieprawi twój umysł, emocje i wolę. Będzie cię wciągała coraz głębiej i głębiej, aż w końcu natkniesz się na perwersje, które ci się nawet nie śniły. Potrzeba oglądania jej będzie tak intensywna, że nie będziesz w stanie bez niej funkcjonować. Napełni cię winą i oddali od twego Stwórcy i Odkupiciela. Stanie się dla ciebie wszystkim. Pożre cię”. Sam Guzman                                                                                                                          

„Największym inwalidztwem człowieka jest marnowanie potencjału. Które z twoich marzeń czekają na spełnienie? Jakie talenty i zdolności drzemią w tobie i błagają, aby je wykorzystać i rozwijać? Przepaść pomiędzy marzeniami a rzeczywistością może wypełnić tylko zaangażowanie w maksymalizację własnego potencjału”. John C. Maxwell

„Nikt nie jest sensem mojego życia i ja nie jestem sensem dla kogoś. Jedynym sensem jest Bóg. Człowiek wypełniony Bogiem nie stanie się nigdy pasożytem wysysającym innych ludzi, by poczuć się pełnym, ani sam nie da się na dłuższy czas wykorzystywać w ten sposób. Nie jesteśmy sensem czyjegoś życia, tylko najwyżej innych do tego sensu prowadzimy”. o. Augustyn Pelanowski

„Nie chcę już nikogo i niczego adorować, oprócz Niego. Adorowanie człowieka, jego ubóstwianie, kończy się wcześniej, czy później zgaszeniem ognia zmysłów, zaduszeniem się dymem depresji i złości, rozczarowaniem. Nawet śmiercią. Jak bardzo potrzebujemy wypełnienia od wewnątrz, a nie kolejnego okrycia ciała, które tylko zakryje pustkę!” o. Augustyn Pelanowski

„Nie żyj w nieświadomości siebie samego, w ciemności, zaślepieniu i zamknięciu, w ucieczce prawdy o sobie. Nie jest dobrze zapominać na siłę, że jest się chorym na grypę, albo udawać, że się nie ma złamanej nogi, albo depresji, że się nie jest skrzywdzonym, że się nikogo nie poraniło, albo w sumieniu nie słyszy się osądu własnych win. Lepiej zacząć od tego, co trudne, ale prawdziwe. Zapisywać - to wyznawać Bogu, odsłaniać przed lekarzem, a Ten nigdy człowieka nie zostawia takiego, jakim go zastał”. o. Augustyn Pelanowski

„Dla Boga małżeństwo nie jest młodzieńczą utopią, ale marzeniem, bez której stworzenie będzie skazane na samotność! W istocie lęk przystania na ten plan paraliżuje ludzkie serce. Oto marzenie Boga dla jego ukochanej istoty: wiedzieć ją spełnioną w związku miłości między mężczyzną a kobietą; szczęśliwego na wspólnej drodze, owocnej we wzajemnym darze z siebie”. Franciszek

„Bóg nie stworzył człowieka do życia w smutku i samotności, ale do szczęścia, by dzielić swoje pielgrzymowanie z inną osobą, która byłaby wobec niego komplementarna; by przeżywać wspaniałe doświadczenie miłości: to znaczy kochać i być kochanym; i by widzieć swoją miłość owocną w dzieciach”. Franciszek

Strona 7 z 38
Top