Cytaty dla mężczyzn (2682)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

„Mąż powinien wiedzieć, w jakim kierunku ma podążać jego rodzina. Musi podjąć odpowiedzialność za kierowanie nią. Jest jak kierowca autobusu – zajmuje fotel kierowcy. Jest to zadanie i odpowiedzialność, nie zaś pozycja władzy”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„Mężczyzna potrzebuje nie tylko Boga, ale też kobiety, a więc jest ona Bożą pomocą, postawioną przed mężczyzną jako jego odpowiednik, właściwą dla niego towarzyszką. Mężczyzna nie może manipulować kobietą, ani kobieta mężczyzną, ponieważ zostali sobie dani przez Boga jako równi partnerzy”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„Siłą mężczyzny jest kobieta, a siłą kobiety jest mężczyzna. Z drugiej strony słabością mężczyzny jest kobieta, a słabością kobiety mężczyzna”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„Kobieta jest partnerką równą mężczyźnie, a jednocześnie jego doskonałą towarzyszką”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„W małżeństwie kobieta umiera dla samej siebie i zaczyna żyć dla swego męża, on zaś umiera dla siebie i zaczyna żyć dla swojej żony. Żona umiera dla siebie i zostaje przywrócona do życia w swoim mężu, on zaś umiera dla siebie i powraca do życia w niej. Odtąd będą mieli jedną wolę, jeden umysł, jedno serce, jedno ciało i jeden dom. Nie są już dwojgiem, ale jednym”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„Mężczyzna, który poślubia kobietę, ponad rodzicami stawia teraz żonę, ponieważ to drugie przymierze jest nowe i lepsze. Przymierze małżeńskie znacznie przewyższa relację rodzinną. Nie oznacza to, że mężczyzna ma przestać troszczyć się o rodziców, ale że ma kochać swoją żonę bardziej, niż kocha rodziców. Jeśli ma wybrać między rodzicami, a żoną, musi wybrać żonę, ponieważ z nią stanowi jedno ciało. Nie ma głębszej miłości na świecie niż miłość małżonków”. ks. Jose Maniparambil „Pocałunek złożony na duszy”
„Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: Będę kochał właśnie ciebie”. S. Twardoch
„Jeśli nigdy nie powiedziałeś słowa na spotkaniu, ponieważ boisz się, że możesz powiedzieć coś głupiego, to nadszedł czas, żeby przemówić. Jeśli zawsze dominujesz na spotkaniach, ponieważ czujesz, że twoje poczucie wartości bierze się z rządzenia, wtedy na jakiś czas musisz ucichnąć”. John Eldredge, Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy
„Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge, Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy
„Mężczyzna nosi obraz Boga w postaci siły, nie tyle fizycznej, co duchowej. Bez względu na to, czy zna biblijną historię stworzenia, to z pewnością wie jedno, że został przeznaczony do tego, by dawać sobie radę”. John Eldredge, Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy
Strona 5 z 135

Top