Cytaty dla mężczyzn (1199)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

„Nic nie będzie niemożliwe, jeśli Bóg i ludzie będą ze sobą współpracować”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”

„Życie ludzkie nie jest naszym wyborem. Jest ono całkowicie bezinteresownym darem. A jeśli tak jest, to jego Dawca miał jakiś cel, dzieląc się z nami swoim życiem. Gdybym sam wybrał sobie życie, mógłbym wykorzystać je tak, jak chcę. Ale skoro otrzymałem je w darze, muszę uszanować intencję Ofiarodawcy”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”

„Nasza miłość pochodzi od Boga, a więc im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej stajemy się miłością. I odwrotnie, im bardziej oddalamy się od Boga, tym mniej w nas prawdziwej miłości”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”

„To bardzo męska cecha: zamknięcie ust. Ale prawdziwie męska jest wtedy, kiedy za przykładem Józefa zamykamy usta, a otwieramy uszy na słuchanie i serce na działanie”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

 

„Na tym polega właśnie męska stałość i zdecydowanie. To nie tylko parcie do przodu, nie zważając na przeciwności. To także życie według raz podjętej decyzji, bez zbaczania na boki, mimo nieprzewidzianych trudności”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

„Józef pokazuje nam, że ojcostwo to nie tylko zadbanie o utrzymanie rodziny, o dom. Ojcostwo to przede wszystkim mądra miłość. To pokazanie dzieciom wartości, zasad życia, także danie im zawodu, a na końcu pozwolenie, by poszły w świat”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

„Ojcostwo w rozumieniu Józefa to wielkie zadanie, to ciągłe odkrywanie własnych możliwości, zasobów, wartości, to ciągłe pytanie, co mogę ofiarować dziecku”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

 

„Życie rodzinne Józefa podobnie jak życie każdego mężczyzny stanowi arenę walki między dobrem, a złem”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

„Bycie mężem polega na tym, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa kobiecie i to na takim poziomie, jakiego ona potrzebuje, a nie jaki dyktuje mu jego męska odwaga”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

„Małżeństwo to konsekwentnie realizowana decyzja, plan na życie swoje i tych, za których podejmuje się odpowiedzialność. To także cel, którym jest szczęśliwe życie rodziny tu, na ziemi, oraz szczęście wieczne osiągnięte dzięki właściwej drodze, której mężczyzna, mąż i ojciec nadaje kierunek”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

Strona 8 z 60
Top