Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

środa, 09 listopad 2016 12:42

Bóg jest dobry

Bóg jest dobry, i pragnie dobra dla człowieka. Niestety nasz problem polega na tym, że my w to nie wierzymy. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 09 listopad 2016 12:42

Jesteśmy stworzeni na obraz Boży

Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. To Bóg chce, abyśmy byli najlepszą wersją samych siebie. Bóg wpisał Swoje prawo w nasze serca, tak aby człowiek potrafił odróżnić dobro od zła. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 09 listopad 2016 12:41

Pycha to nie jest uczucie

Pycha to nie jest uczucie, ale postawienie siebie w wielkości ponad innymi. Pokora to prawda o sobie. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 09 listopad 2016 12:40

Pycha zgubiła już wielu

Pycha zgubiła już wielu. Pokora wielu doprowadziła do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

środa, 09 listopad 2016 12:38

Kogo Jezus napotkał w świątyni?

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo Jezus napotkał w świątyni? („siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie”)

2. Co zrobił Jezus? („sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, w stoły powywracał”)

3. Co rzekł Jezus? („weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 7 - 10) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

środa, 09 listopad 2016 12:37

O co apostołowie prosili Pana?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”)

2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”)

3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”)

2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)

środa, 09 listopad 2016 12:35

Jak mamy pozyskiwać przyjaciół?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”)

2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”)

3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”)

4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”)

5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)

środa, 09 listopad 2016 12:34

Co rzekł bogacz do rządcy?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł bogacz do rządcy? („zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”)

2. Co zrobił rządca? („przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana (…) A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”)

3. Co zrobił pan? („pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”)

Top