Kursy Biblijne (11387)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (2333)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (2352)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (2149)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (2171)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
„We impose these commandments on ourselves: to give a third of a shekel each year for the service of the house of our God, 34for the showbread, the daily grain offering, the daily burnt offering, for the sabbaths, new moons, and festivals, for the holy offerings and sin offerings to make atonement for Israel, for every service of the house of our God. 35We, priests, Levites, and people, have determined by lot concerning the procurement of wood: it is to be brought to the house of our God by each of our ancestral houses at stated times each year, to be burnt on the altar of the LORD, our God, as the law prescribes. 36We have agreed to bring each year to the house of the LORD the first fruits of our fields and of our fruit trees, of every kind; 37also, as is prescribed in the law, to bring to the house of our God, to the priests who serve in the house of our God, the firstborn of our children and our animals, including the firstborn of our flocks and herds. 38The first batch of our dough, and our offerings of the fruit of every tree, of wine and oil, we will bring to the priests, to the chambers of the house of our God. The tithe of our fields we will bring to the Levites; they, the Levites, shall take the tithe in all the cities of our service. 39An Aaronite priest shall be with the Levites when they take the tithe, and the Levites shall bring the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers of the treasury. 40For to these chambers the Israelites and Levites bring the offerings of grain, wine, and oil; there also are housed the vessels of the sanctuary, and the ministering priests, the gatekeepers, and the singers. We will not neglect the house of our God”.
1 Pieśń stopni.
Bardzo mnie gnębili od mojej młodości -
niech powie Izrael -
2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.
3 Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy.
4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.
5 Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.
6 Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią.
7 Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.
8 Nie powiedzą także przechodnie:
«Błogosławieństwo Pańskie nad wami!»
«Błogosławimy wam w imię Pana!»
„I gdyby nie skrócił Pan (tych) dni, nie uratowałoby się wszelkie ciało. Ale z powodu wybranych, których wybrał sobie, skrócił (te) dni. I wtedy jeśli ktoś wam powie: Oto tu Pomazaniec, Oto tam, nie wierzcie. Podniosą się bowiem kłamliwi pomazańcy i kłamliwi prorocy i dawać będą znaki i dziwy ku odwodzeniu, jeśli możliwe, wybranych. Wy zaś strzeżcie się, przepowiedziałem wam wszystko. Ale w owych dniach po ucisku owym słońce pogrąży się w ciemności i księżyc nie da blasku jego. I gwiazdy będą z nieba padające, i moce w niebiosach zostaną zachwiane”. (Według Marka 13, 20 – 25)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 30 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezus uczniów, gdy opowiadali Mu, co zdziałali i czego nauczali? („pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”) 2. Czy uczniowie posłuchali Jezusa? („odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno”) 3. Co zrobił Jezus, gdy wysiadł z łodzi i ujrzał wielki tłum? („zlitował się nad nimi… i zaczął ich nauczać”) 4. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”)
Wobec obecności Jezusa, ci którzy znają to, co może zrobić Pan, reagują w bardzo różny sposób. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 20 „Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu”.

In view of all...

„In view of all this, we are entering into a firm pact, which we are putting into writing. On the sealed document appear the names of our princes, our Levites, and our priests.
2On the sealed document: the governor Nehemiah, son of Hacaliah, and Zedekiah.
3Seraiah, Azariah, Jeremiah,
4Pashhur, Amariah, Malchijah,
5Hattush, Shebaniah, Malluch,
6Harim, Meremoth, Obadiah,
7Daniel, Ginnethon, Baruch,
8Meshullam, Abijah, Mijamin,
9Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these are the priests.
10The Levites: Jeshua, son of Azaniah; Binnui, of the descendants of Henadad; Kadmiel;
11and their kinsmen Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
12Mica, Rehob, Hashabiah,
13Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
14Hodiah, Bani, Beninu.
15The leaders of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani,
16Bunni, Azgad, Bebai,
17Adonijah, Bigvai, Adin,
18Ater, Hezekiah, Azzur,
19Hodiah, Hashum, Bezai,
20Hariph, Anathoth, Nebai,
21Magpiash, Meshullam, Hezir,
22Meshezabel, Zadok, Jaddua,
23Pelatiah, Hanan, Anaiah,
24Hoshea, Hananiah, Hasshub,
25Hallhohesh, Pilha, Shobek,
26Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
27Ahiah, Hanan, Anan,
28Malluch, Harim, Baanah.
Provisions of the Pact.
29The rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple servants, and all others who have separated themselves from the local inhabitants in favor of the law of God, with their wives, their sons, their daughters, all who are of the age of discretion, 30join their influential kindred, and with the sanction of a curse take this oath to follow the law of God given through Moses, the servant of God, and to observe carefully all the commandments of the LORD, our Lord, his ordinances and his statutes. 31We will not marry our daughters to the local inhabitants, and we will not accept their daughters for our sons. 32When the local inhabitants bring in merchandise or any kind of grain for sale on the sabbath day, we will not buy from them on the sabbath or on any other holy day. In the seventh year we will forgo the produce, and forgive every kind of debt”.
1 Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
4 Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6 Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!
„Kiedy zaś zobaczycie obrzydliwość spustoszenia nastałą, gdzie nie trzeba, odczytujący niech rozumie, wtedy (ci) w Judei niech uciekają w góry; (ten) [zaś] na tarasie nie niech schodzi ani niech wchodzi zabrać coś z domu jego. I ten w polu nie niech zawraca w tył zabrać płaszcz jego. Biada zaś w łonie mającym i karmiącym piersią w owe dni. Módlcie się zaś, żeby nie stało się zimą. Będą bowiem dni owe uciskiem, jaki nie stał się taki od początku stworzenia, które stworzył Bóg, aż do teraz, i nie stanie się”. (Według Marka 13, 14 – 19)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („z powodu Herodiady, żony brata swego”) 2. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”) 3. Co zrobił Herod? („posłał kata i polecił przynieść głowę Jana”) 4. Jak zareagowali uczniowie Jana, gdy dowiedzieli się o wszystkim? („przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie”)
Jezus jest obecny w zwykłych sprawach zwykłej rodziny. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 18 – 19 „A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata”.
Strona 1 z 570

Top