Kursy Biblijne (4981)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1088)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1083)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1056)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (875)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (879)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...

„Then, after the tabernacle was dismantled, the Gershonites and Merarites who carried the tabernacle set out. 18The divisional camp of the Reubenites, arranged in companies, was the next to set out. Over its whole company was Elizur, son of Shedeur, 19with Shelumiel, son of Zurishaddai, over the company of the tribe of Simeonites, 20and Eliasaph, son of Reuel, over the company of the tribe of Gadites. 21The Kohathites, who carried the sacred objects, then set out. Before their arrival the tabernacle would be erected. 22The divisional camp of the Ephraimites set out next, arranged in companies. Over its whole company was Elishama, son of Ammihud, 23with Gamaliel, son of Pedahzur, over the company of the tribe of Manassites, 24and Abidan, son of Gideoni, over the company of the tribe of Benjaminites. 25Finally, as rear guard for all the camps, the divisional camp of the Danites set out, arranged in companies. Over its whole company was Ahiezer, son of Ammishaddai, 26with Pagiel, son of Ochran, over the company of the tribe of Asherites, 27and Ahira, son of Enan, over the company of the tribe of Naphtalites. 28This was the order of march for the Israelites, company by company, when they set out”.

„Udał się więc ten człowiek do ziemi Chetytów, gdzie zbudował miasto, któremu dał nazwę Luz, i nazwa ta istnieje aż do dnia dzisiejszego. 27 Natomiast Manasses nie zdobył Bet-Szean i miejscowości przynależnych ani Tanaku i miejscowości przynależnych, ani [nie wypędził] mieszkańców Dor i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Jibleam i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Megiddo i miejscowości przynależnych. Kananejczycy mieszkają w tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. 28 Jednakże kiedy Izrael się wzmocnił, poddał wprawdzie Kananejczyków robotom przymusowym, ale ich nie wypędził. 29 Efraim również nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer: Kananejczycy mieszkali pośrodku nich w Gezer”.

„(Ci) zaś wysłuchawszy byli rozpiłowani i postanawiali zgładzić ich. Wstawszy zaś pewien w miejscu posiedzeń faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel Prawa szacowny dla całego ludu, wezwał, (żeby) na zewnątrz na krótko (tych) ludzi uczynić. Powiedział do nich: Mężowie Izraelici, zajmujcie się sobą samymi nad ludźmi tymi, co macie dokonać”. (Dokonania wysłanników 5, 33 – 35)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”) 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”) 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

Kiedy Jezus jedzie na oślęciu, wypełnia starotestamentalne przepowiednie dotyczące swojej osoby Mk 11, 7 „Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie”.

„In the second year, on the twentieth day of the second month, the cloud rose from the tabernacle of the covenant, 12and the Israelites moved on from the wilderness of Sinai by stages, until the cloud came to rest in the wilderness of Paran. 13The first time that they broke camp at the direction of the LORD through Moses, 14the divisional camp of the Judahites, arranged in companies, was the first to set out. Over its whole company was Nahshon, son of Amminadab, 15with Nethanel, son of Zuar, over the company of the tribe of Issacharites, 16and Eliab, son of Helon, over the company of the tribe of Zebulunites”.

„A Pan był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usunął z posiadłości mieszkańców doliny, ponieważ mieli żelazne rydwany. 20 Kalebowi dano w posiadanie Hebron, zgodnie z podziałem dokonanym przez Mojżesza, a ten pozbawił tam posiadłości trzech synów Anaka. 21 Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów, tak że ci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina aż po dziś dzień. 22 Z kolei i pokolenie Józefa udało się ku Betel, a Pan był z nim. 23 Pokolenie Józefa posłało najpierw wywiadowców do Betel - a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś Luz. 24 I spotkali wywiadowcy człowieka wychodzącego z miasta. «Wskaż nam wejście do miasta - powiedzieli do niego - a okażemy ci łaskę». 25 Ten wskazał im wejście do miasta, a oni wycięli ostrzem miecza miasto, tego zaś człowieka wraz z całą jego rodziną wypuścili na wolność”.

„Zacząwszy odpowiadać zaś Piotr i wysłannicy powiedzieli: Słuchać władz trzeba Boga bardziej niż ludzi. Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, którego wy wzięliście w swoje ręce, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg (jako) Początek i Wodza i Zbawiciela wywyższył prawicą Jego, (żeby) dać zmianę myślenia Izraelowi i uwolnienie (od) grzechów. I my jesteśmy świadkami słów tych, i Duch Święty, którego dał Bóg słuchającym władzy Jego”. (Dokonania wysłanników 5, 29 – 32)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”) 2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”) 3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”) 4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)

Mając słowo Jezusa, możemy robić rzeczy, których nie jesteśmy w stanie robić bez tego słowa. Mk 11, 6 „Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im”.

Strona 1 z 250
Top