Kursy Biblijne (3288)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (749)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (746)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (718)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (538)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (537)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...

„Zaś Piotr rzekł mu: Jeśli i wszyscy potkną się, ale nie ja. I mówi mu Jezus: Amen mówię ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż dwakroć kogut zawoła, trzykroć mnie wyprzesz się. On zaś tym bardziej mówił: Jeśliby trzeba było mi umrzeć razem z tobą, nie (nigdy) ciebie wyprę się. Tak samo zaś i wszyscy mówili. I przychodzą na teren, którego imię Getsemani, i mówi uczniom jego: Usiądźcie tu, aż pomodlę się. I zabiera z sobą Piotra, i Jakuba, i Jana z nim, i zaczął lękać się i niepokoić, i mówi im: Zasmucona jest dusza ma aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I naprzód poszedłszy trochę, padał na ziemię i modlił się, żeby jeśli możliwe jest, przeszła (z dala) od niego ta godzina; i mówił: Abba, Ojcze, wszystko możliwe ci. Odwróć kielich ten ode mnie; ale nie co ja chcę, ale co ty”. (Według Marka 14, 29 - 36)

Exodus 18, 1 – 7

„Now Moses’ father-in-law Jethro, the priest of Midian, heard of all that God had done for Moses and for his people Israel: how the LORD had brought Israel out of Egypt. 2So his father-in-law Jethro took along Zipporah, Moses’ wife—now this was after Moses had sent her back— 3and her two sons. One of these was named Gershom; for he said, I am a resident alien in a foreign land. 4The other was named Eliezer; for he said, The God of my father is my help; he has rescued me from Pharaoh’s sword. 5Together with Moses’ wife and sons, then, his father-in-law Jethro came to him in the wilderness where he was encamped at the mountain of God, 6and he sent word to Moses, I, your father-in-law Jethro, am coming to you, along with your wife and her two sons. 7Moses went out to meet his father-in-law, bowed down, and then kissed him. Having greeted each other, they went into the tent”.

Księga Liczb 19, 1 – 8 „Mówił znów Pan do Mojżesza i Aarona: «Oto rozporządzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz, i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ową krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i zawartość jelit. Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wypierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą; po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora. Również ten, który palił krowę, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie nieczystym aż do wieczora”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 51 - 58) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Żydom Jezus? („Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)

Śmierci Jezusa towarzyszą bardzo spektakularne zjawiska Mt 27, 51 – 52 „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało”.

 

„Then Amalek came and waged war against Israel in Rephidim. 9So Moses said to Joshua, Choose some men for us, and tomorrow go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill with the staff of God in my hand. 10Joshua did as Moses told him: he engaged Amalek in battle while Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of the hill. 11As long as Moses kept his hands raised up, Israel had the better of the fight, but when he let his hands rest, Amalek had the better of the fight. 12Moses’ hands, however, grew tired; so they took a rock and put it under him and he sat on it. Meanwhile Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady until sunset. 13And Joshua defeated Amalek and his people with the sword. 14Then the LORD said to Moses: Write this down in a book as something to be remembered, and recite it to Joshua: I will completely blot out the memory of Amalek from under the heavens. 15Moses built an altar there, which he named Yahweh-nissi; 16for he said, Take up the banner of the LORD! The LORD has a war against Amalek through the ages”.

Księga Liczb 18, 28 – 32 „Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować Panu, kapłanowi Aaronowi. 29 Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście złożyć dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy - odpowiednią świętą część. 30 Powiedz im również: Gdy odłożycie to, co najlepsze, będzie ono lewitom policzone podobnie jak ofiara z klepiska i tłoczni. 31 Możecie to jeść na każdym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy należą do waszych rodzin. Jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy Namiocie Spotkania. 32 Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie zaciągniecie żadnej winy, nie zbezcześcicie świętych darów Izraelitów, i [dzięki temu] nie pomrzecie".”

„I przyszedłszy uczniowie naprzeciwko zapomnieli chlebów wziąć. Zaś Jezus powiedział im: Patrzajcie i wystrzegajcie się zaczynu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozważali w sobie samych mówiąc, że: Chleba nie wzięliśmy. Poznawszy zaś Jezus powiedział: Dlaczego rozważacie w sobie samych, małej wiary, że chlebów nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani przypominacie sobie (te) pięć chlebów (dla) pięciu tysięcy i ile koszyków wzięliście? Ani siedem chlebów (dla) czterech tysięcy i ile koszy wzięliście? Jak nie rozumiecie, że nie o chlebach powiedziałem wam? Wystrzegajcie się zaś zaczynu faryzeuszów i saduceuszów”. (Według Mateusza 16, 5 - 11)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 13 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy ci zabraniali przynosić do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie? („Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”)

Jezus prawdziwie, a nie pozornie, umiera na drzewie krzyża Mt 27, 50 „A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha”.

 

Strona 1 z 165
Top