Kurs Biblijny: Bóg radzi (1279)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Do wprowadzania pokoju przywiązana jest łaska bycia synem Bożym Mt 5, 9 „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Jeśli chcemy widzieć działanie Boga, nasze serce ma być czyste Mt 5, 8 „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Okazując miłosierdzie innym, sami otwieramy się na łaskę miłosierdzia Mt 5, 7 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Obietnica Boża przywiązana do pragnienia sprawiedliwości daje nam prawdziwe nasycenie Mt 5, 6 „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Dar zajmowania ostatniego miejsca otwiera nas na działanie Boga Mt 5, 5 „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Bóg przywiązuje łaskę do smutku, który On sam zamienia w radość Mt 5, 4 „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Jeśli jesteśmy ubodzy w duchu - jesteśmy też właścicielami Królestwa niebieskiego Mt 5, 3 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

W spotkaniu z tłumem Jezus wykorzystuje momenty, aby skierować przesłanie Mt 5, 1 - 2 „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał”.

Prawdziwe spotkanie z Jezusem prowadzi do natychmiastowych decyzji Mt 4, 22 „A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim”.

Kiedy pracujesz w swoim fachu nie zdziw się, że Jezus może cię powołać do innej roboty Mt 4, 18 - 19 „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Top