Myśli Papieża Franciszka (1184)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Jeśli pozostaniemy wierni łasce naszego chrztu, będziemy szerzyć światło nadziei, której początkiem jest chrzest, tej Bożej nadziei, i będziemy mogli przekazywać następnym pokoleniom sens życia”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/08/02/franciszek_na_audiencji_og%C3%B3lnej_chrzest_drzwiami_do_nadziei/1328500
„Nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca, a jest nim Bóg”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/08/02/franciszek_na_audiencji_og%C3%B3lnej_chrzest_drzwiami_do_nadziei/1328500
„Trzeba, aby serce płonęło pragnieniem osiągnięcia cennego dobra, mianowicie Królestwa Bożego, które staje się obecne w osobie Jezusa. To On jest skarbem ukrytym, to On jest drogocenną perłą. To On jest fundamentalnym odkryciem, które może przynieść naszemu życiu decydujący zwrot, nadając mu znaczenie”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/07/30/papie%C5%BC_szukanie_i_po%C5%9Bwi%C4%99cenie_potrzebne,_by_znale%C5%BA%C4%87_pana/1327864
„Królestwo Boże jest oferowane wszystkim, ale nie zostaje podane na srebrnym talerzu, wymaga pewnego dynamizmu: chodzi o poszukiwanie, pielgrzymowanie, zakasanie rękawów”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/07/30/papie%C5%BC_szukanie_i_po%C5%9Bwi%C4%99cenie_potrzebne,_by_znale%C5%BA%C4%87_pana/1327864
„Kiedy skarb i perła zostały odkryte, to znaczy znaleźliśmy Pana – nie wolno zostawiać tego odkrycia bezowocnym, ale trzeba poświęcić dla niego wszystko inne. Nie chodzi o pogardzanie całą resztą, ale o podporządkowanie jej Jezusowi, stawiając Go na pierwszym miejscu”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/07/30/papie%C5%BC_szukanie_i_po%C5%9Bwi%C4%99cenie_potrzebne,_by_znale%C5%BA%C4%87_pana/1327864
„Aby być świadkami posłuszeństwa jak Jezus, trzeba się modlić, uznać siebie za grzeszników, w których sercach jest wiele światowości, i prosić Boga o łaskę stawania się świadkiem posłuszeństwa, nie lękania się, gdy pojawią się prześladowania”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/27/papie%C5%BC_w_domu_%C5%9Bw_marty_chrze%C5%9Bcijanie_s%C4%85_%C5%9Bwiadkami_pos%C5%82usze/1308470
„Posłuszeństwo Bogu to łaska, którą otrzymujemy od Ducha Świętego”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/27/papie%C5%BC_w_domu_%C5%9Bw_marty_chrze%C5%9Bcijanie_s%C4%85_%C5%9Bwiadkami_pos%C5%82usze/1308470
„Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś idei, filozofii, firmy, banku, władzy: jest świadkiem posłuszeństwa. Ma być jak Jezus”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/27/papie%C5%BC_w_domu_%C5%9Bw_marty_chrze%C5%9Bcijanie_s%C4%85_%C5%9Bwiadkami_pos%C5%82usze/1308470
„Nadzieja chrześcijańska jest darem, jakim obdarza nas Bóg, jeśli wyjdziemy z naszych ograniczeń i otworzymy się na Niego. Ta nadzieja jest niezawodna, ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/03/27/wigilia_paschalna_b%C3%B3g_daje_nadziej%C4%99,_kt%C3%B3rej_potrzebuje_%C5%9Bwiat/1218508
„Kiedy Bóg przebacza, Jego przebaczenie jest tak wielkie, jakby o wszystkim zapominał. Jest to dokładne przeciwieństwo tego, co robimy my, kiedy plotkujemy: «Ten zrobił to i to, i jeszcze to...». I o każdym mamy coś do powiedzenia, z czasów zamierzchłych, dawnych, mniej dawnych i niedawnych, nieprawda? I nie zapominamy. Dlaczego? Bo nie mamy serca miłosiernego”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/03/01/papie%C5%BC_na_wtorkowej_mszy_przebaczajmy_jak_b%C3%B3g,_zapominaj%C4%85c/1212238
Strona 8 z 60

Top