Myśli Papieża Franciszka (567)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

„Aby być świadkami posłuszeństwa jak Jezus, trzeba się modlić, uznać siebie za grzeszników, w których sercach jest wiele światowości, i prosić Boga o łaskę stawania się świadkiem posłuszeństwa, nie lękania się, gdy pojawią się prześladowania”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„Posłuszeństwo Bogu to łaska, którą otrzymujemy od Ducha Świętego”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś idei, filozofii, firmy, banku, władzy: jest świadkiem posłuszeństwa. Ma być jak Jezus”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

„Gdzie jest twoje pragnienie Boga? Ponieważ wiara to pragnąć znaleźć Boga, spotkać Go, być z Nim, być z Nim szczęśliwym”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

„Prawdziwy chrześcijanin nie zatrzymuje się na pierwszej otrzymanej łasce od Pana, ale idzie dalej, szukając radości bycia z Nim”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości: nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem załatwiamy to jednym «Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i na tym koniec. Nie. Jeżeli obiecuje się modlitwę za kogoś, trzeba iść tą drogą. I potrzeba cierpliwości”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

„Patrz na Niego. Patrz na Jego rany. Wejdź w nie. Dzięki tym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Czujesz się zatruty, smutny, wydaje ci się, że twoje życie jest nieudane, jest pełne trudności i nawet choroby? Patrz na Niego”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

„W momentach trudnych, kiedy serce jest pełne boleści i czujesz się rozczarowany życiem popatrz na krzyż i na Ukrzyżowanego”. – Franciszek

Więcej: radiovaticana

„Nadzieja chrześcijańska jest darem, jakim obdarza nas Bóg, jeśli wyjdziemy z naszych ograniczeń i otworzymy się na Niego. Ta nadzieja jest niezawodna, ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach”. – Franciszek

Więcej:

radiovaticana

Strona 3 z 29
Top