Motywujące refleksje (809)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Troska o swoje dobre imię nie jest niczym złym. ks. Rafał Jarosiewicz

Bardzo często koncentrując się na naszym „braku” nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszego obdarowania. ks. Rafał Jarosiewicz

Zamiast denerwować się, że ktoś ma więcej lub jest bardziej obdarowany, jesteśmy zaproszeni do odkrycia i rozwijania tego, co posiadamy. ks. Rafał Jarosiewicz

Wszyscy zostaliśmy obdarowani na miarę naszych możliwości, które pomogą nam te talenty rozwinąć. ks. Rafał Jarosiewicz

Każdy, nawet najmniejszy wybór którego dokonujemy przybliża nas do nieba, albo od tego nieba nas oddala. ks. Rafał Jarosiewicz

Świadomość tego, do jakiego miejsca zmierzamy chroni nas przed wieloma złymi decyzjami. ks. Rafał Jarosiewicz

Jeżeli możemy wykorzystać współczesną technikę w sposób godziwy, a tego nie robimy to zaniedbujemy dobro. ks. Rafał Jarosiewicz

Mądrość, która pochodzi od Boga. Jeśli zaczynamy z niej korzystać, ukazuje nam znacznie więcej niż jakiekolwiek rozwiązania, które podaje świat. ks. Rafał Jarosiewicz

Taka szczególna forma obdarowania to jałmużna. Słowo Boże zapewnia nas, że ona trwa na wieki. (Zob. Syr 40, 17) ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość to najtrudniejsze zadanie, które ma podejmować każdy chrześcijanin. ks. Rafał Jarosiewicz

Top