Motywujące refleksje (748)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Im bardziej prosimy Boga o światło w danej sytuacji, tym bardziej uznajemy Jego autorytet i wszechmoc, pozwalające nam odkryć najwłaściwsze rozwiązania. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg ma sposoby, jak wypełnić nasze pragnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy potrafimy dzielić się z innymi, możemy już tu - na ziemi - doświadczać szczęścia. ks. Rafał Jarosiewicz

Obżarstwo duchowe jest wtedy, kiedy bardziej łakniemy darów duchowych niż Dawcy. ks. Rafał Jarosiewicz

Odrzucenie pokusy przez człowieka, ma ogromną wartość w oczach Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Błogosławionym bogaczem jest ten, o którym Słowo Boże mówi, że doszedł do bogactwa przez uczciwe życie. (Zob. Syr 31, 8) ks. Rafał Jarosiewicz

Pismo Święte nazywa głupcami ludzi nie mających dystansu do dóbr materialnych. (Zob. Syr 31, 7) ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg nie jest przeciwny bogactwu, jest On jednak przeciwnikiem przywiązania do niego. Łatwo sprawdzić, czy jesteśmy przywiązani do dóbr materialnych przez fakt składania dziesięciny. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobra materialne, które otrzymujemy mają pomnażać chwałę Bożą, i nie możemy być ich niewolnikami. ks. Rafał Jarosiewicz

Nasze serce ma być wolne wobec bogactwa, nawet jeżeli jesteśmy postawieni by zarządzać jego dużą ilością. ks. Rafał Jarosiewicz

Top