Motywujące refleksje (789)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Codzienna modlitwa o głęboką wiarę daje nam szansę, byśmy taką wiarę otrzymali. ks. Rafał Jarosiewicz

Skupienie się na problemach wcale nie prowadzi do tego, że nasza wiara wzrasta. ks. Rafał Jarosiewicz

Każde słowo wypowiadane z serca ukazuje, jaką mamy relację z Bogiem i kim On dla nas jest. ks. Rafał Jarosiewicz

Bezsensem jest denerwowanie się na Boga, że nie odpowiada na nasze modlitwy, kiedy człowiek nie daje mu możliwości, aby On przemawiał do niego osobiście. ks. Rafał Jarosiewicz

Łatwiej postawić człowiekowi pytanie, niż pytanie postawić samemu Bogu. Łatwiej usłyszeć odpowiedź od człowieka, niż w odpowiedzi od człowieka usłyszeć odpowiedź samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Im głębsza relacja z Bogiem, tym mniej błędów w życiu. Im słabsza więź z Nim, tym więcej dróg na skróty i szarpania się z samym sobą. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma takich okoliczności w życiu, w których Pan Bóg zapomina o człowieku. Nie ma takiego grzechu, którego On sam nie mógłby wybaczyć. Nie ma takiej słabości, której Bóg nie jest w stanie przemienić. ks. Rafał Jarosiewicz

Czas, który Bóg ofiarował człowiekowi jest dokładnie taki, aby w nim człowiek mógł zostać odnaleziony przez Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Każde piękno na świecie jest odbiciem piękna Boga, choć On sam jest Pięknem którego tu, na ziemi, nie możemy sobie w żaden sposób wyobrazić. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg mówiąc do człowieka może przemawiać jak chce i kiedy chce. Wszystko to robi z miłości, bo sam jest Nieograniczona Miłością. ks. Rafał Jarosiewicz

Top