SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1653)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu”. Pwt 26, 17
„Bądźmy zawsze uczciwi, usuwając z naszego umysłu każdą złą myśl i miejmy zawsze serce zwrócone ku Bogu który nas stworzył i umieścił na ziemi”. św. o. Pio
Ps. Bóg wielokrotnie daje człowiekowi obietnice, aby zachęcić go do pracy nad sobą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha”. Ez 18, 31 a b
„Zupełnie nie dziw się swoim słabościom, ale wiedząc, jaka jesteś, będziesz się rumienić z powodu swej niewierności wobec Boga. Jednak ufaj Mu, chowając się spokojnie w ramiona Ojca niebieskiego, jak dziecko w ramiona własnej matki”. św. o. Pio
Ps. Odrzucenie grzechów to wewnętrzna decyzja, w której człowiek opiera się na wolnej woli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami”. Est 4, 17 r
„Jakżeż dobrze jest stać przy Nim na górze Jego chwały! Tam powinniśmy umieścić wszystkie nasze pragnienia i nasze uczucia”. św. o. Pio
Ps. Pan Bóg chce widzieć w nas przyjaciół, którzy jednocześnie rozumieją kim On jest. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. Jon 3, 10
„W czasie pokus walcz dzielnie pod kierunkiem Najwyższego Wodza razem z mężnymi duszami; gdy upadniesz, nie leż w tym miejscu poniżona duchowo i fizycznie; upokarzaj się bardzo, ale nie trać ducha”. św. o. Pio
Ps. Ze Słowa Bożego wynika, iż wobec zachowania człowieka Bóg jest gotowy zmienić zdanie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”. Mt 6, 14 - 15
„Łaska i pokój Ducha Świętego niech będzie zawsze w twoim sercu”. św. o. Pio
Ps. Bóg, wychowując nas do przebaczenia, daje nam dodatkowe obietnice, aby motywować nas do wolności serca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. Ps 23, 4
„Twoje męstwo powinno opierać się tylko na Bogu”. św. o. Pio
Ps. Człowiek żyjący z Bogiem jest wolny od wszystkiego, co dzieje się dookoła niego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich”. Ps 25, 8 - 9
„Jezu! Bardzo Cię kocham... Nie trzeba, abym Ci to powtarzał. Kocham Cię, Miłości moja! Tylko Ty jesteś moim jedynym uwielbieniem!” św. o. Pio
Ps. Pokora to wielki znak miłości do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie”. Iz 58, 11
„Mój Jezu, Słodyczy moja, Miłości moja, Miłości, która mnie podtrzymuje”. św. o. Pio
Ps. Pan chce prowadzić każdego człowieka, ale owo prowadzenie uzależnia od decyzji każdego z nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Ps 51, 3 - 4
„Jeżeli Bóg pozwala ci upaść z powodu słabości, czyni to nie dlatego, aby cię opuścić, lecz by cię umocnić w cnocie pokory i sprawić, abyś w przyszłości była bardziej uważna”. św. o. Pio
Ps. Psalm pokutny to jeden z piękniejszych tekstów, którym dane jest nam modlić się w uniżeniu, przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Łk 9. 22
„Powracam do ufności, którą ciągle staram ci się wpoić; niczego nie powinna bać się dusza, która ufa Panu i w Nim pokłada swoją nadzieję”. św. o. Pio
Ps. Świadomość tego, co sam Jezus będzie cierpiał jest przez Mistrza wykorzystana, by pokazać uczniom, iż żadne wydarzenia w historii nie dzieją się bez Jego wiedzy. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 83

Top