SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1217)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Łk 3, 4 c. 6
„Człowiek pyszny nie znosi nagany – co by nie powiedział czy nie zrobił, musi być dobre”. św. Jan Maria Vianney
Ps. „Przygotowanie dróg dla Boga” i „prostowanie ścieżek” daje nam szansę na doświadczenie Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz
”O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”. Iz 48, 18
”Gdybym mógł przedstawić wam dokładnie, jak czarnym i wstrętnym występkiem jest grzech nieczystości, to może staranniej byście go unikali i większy czulibyście do niego wstręt”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Pan Bóg przez swoje Słowo zapewnia obietnice, które wynikają z przyjęcia tego, o co nas prosi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela”. Iz 41, 14
”Przeciw miłości Boga grzeszymy, kiedy przez dłuższy czas w ogóle nie myślimy o Bogu”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg nieustannie zapewnia człowieka o swojej trosce. ks. Rafał Jarosiewicz
„Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał? – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy?” Iz 40, 25 – 26 a
”Mój Boże! Jak chrześcijanin może oddawać się nieczystości - namiętności, która tak strasznie go poniża, która hańbi go i upadla jak bezrozumne zwierzę!” św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg nieustannie okazuje swoją chwałę, tak że człowiek patrząc na Jego dzieła doświadcza ogromu Jego majestatu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi wasz Bóg”. Iz 40, 1
”Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego - do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Pocieszenie, którego pragnie Bóg dla swojego ludu ma przychodzić przez ciebie i przeze mnie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi”. Ps 85, 9 - 10
„Żeby się upokorzyć, wyspowiadać i poprawić, koniecznie trzeba najpierw grzech poznać”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Uwielbienie Boga otwiera na przyjęcie Jego darów, w tym tego największego, jakim jest zbawienie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rdz 3, 9 - 10
”Kiedy opadają nas diabelskie pokusy, nie upadajmy na duchu, pamiętając o tym, że i naszego ukochanego Zbawiciela piekielny duch dwa razy podnosił ponad ziemię”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bardzo często grzech w naszym życiu powoduje lęk. ks. Rafał Jarosiewicz
„Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo”. Iz 30, 20 - 21
„Kiedy cierpimy, możemy znajdować umocnienie w obrazie Zbawiciela, który pokryty ranami, w strasznych boleściach umiera na krzyżu”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg, dopuszczając różne sytuacje w naszym życiu, nigdy nas nie odstępuje. ks. Rafał Jarosiewicz
”W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela...” Iz 29, 18 - 19
„Zauważcie, jak nieraz ktoś mówi o sobie z pokorą i spuszcza głowę w dół. Ale jak tylko usłyszy coś cierpkiego na swój temat, zaraz się zżyma i gniewa, co jest wyraźnym dowodem pychy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg, który jest Panem historii przywiązuje łaski do konkretnych czasów, w których żyjemy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach”. Ps 118, 1. 8 - 9
„To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Łaska Boga, trwając nieustannie, pomaga nam poznawać Jego zamysły. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 61
Top