W nocy Pan przemówił (1339)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Patrzenie z miłością na ludzi wcale nie oznacza, że powinniśmy ich lubić, ale jako katolicy mamy ich kochać. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie człowieka, by przyprowadzić go do Jezusa – to myśl, która powinna nam towarzyszyć od początku każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Nigdy nie wolno nam wypowiadać się na temat czyichś intencji, których nie znaliśmy, ponieważ często będzie to niesprawiedliwy osąd. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak pieniędzy, możliwości, czasu, chęci… to często wymówki, żeby nie podjąć misji. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy człowiek upada, to jest problem, ale gdy trwa w upadku, to jest jeszcze większy problem. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak rozwiązań sprawia, że bardziej jesteśmy w stanie odnosić się do Boga, szukając u Niego pomocy. ks. Rafał Jarosiewicz
Człowiek tęskni za szczęściem, ale nie może zapomnieć, że ostatecznie całkowicie szczęśliwy będzie dopiero w niebie. ks. Rafał Jarosiewicz
Drugi człowiek, choć wiele razy nas denerwuje, pomaga nam tym samym odkryć prawdę o nas samych. Często, na początku dnia, jest to bardzo bolesne. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie przez pryzmat swoich nieumiejętności na zadania do wykonania w ciągu dnia nie zmieni tego, co mamy zrobić. Lepiej patrzeć z wiarą. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg daje się znaleźć człowiekowi już od początku kolejnego dnia, jeśli ten z ufnością prosi o światło Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 67

Top