SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (322)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nie bowiem otrzymaliście ducha niewoli znowu ku bojaźni, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba Ojcze”. (Do Rzymian 8, 15)

„Ty zaś, kiedy modlisz się, wejdź do alkierza twego i zamknąwszy drzwi twe módl się (do) Ojca twego, tego w ukryciu. I Ojciec twój widzący w ukryciu odda ci”. (Według Mateusza 6, 6)

„Jeżeli bowiem miłowalibyście miłujących was, jaką zapłatę macie? Czyż nie i poborcy to czynią?” (Według Mateusza 5, 46)

„Usłyszeliście, że powiedziane zostało: Oko zamiast oka i ząb zamiast zęba. Ja zaś mówię wam, nie rewanżować się złemu”. (Według Mateusza 5, 38 – 39 a)

„I mówił: Tak jest królestwo Boga, jak człowiek rzuciłby siew w ziemię. I będzie spał, i podnosił się nocą i dniem, a (ten) siew będzie kiełkował i będzie wydłużał się, jak, nie wie on”. (Według Marka 4, 26 – 27)

„Niech będzie zaś słowo wasze tak tak, nie nie. Co zaś ponadto tego, ze złego jest”. (Według Mateusza 5, 37)

„Przykazanie nowe daję wam, aby miłowaliście jedni drugich. Jako umiłowałem was, aby i wy miłowaliście jedni drugich”. (Według Jana 13, 34)

„Byli zaś w Antiochii w będącej (społeczności) wywołanych prorocy i nauczyciele: Barnaba i Szymon, (ten) nazywany Nigrem, i Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, Heroda tetrarchy współwychowanek, i Szaweł”. (Dokonania wysłanników 13, 1)

„I usłyszawszy ci od niego wyszli chwycić go, mówili bowiem, że (doprowadził się do szału)”. (Według Marka 3, 21)

„W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam umiłował nas i wysłał Syna jego, przebłaganie za grzechy nasze”. (Jana I 4, 10)

Strona 1 z 17
Top