SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (691)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I odpowiadając im mówi: Kto jest matką mą i braćmi [moimi]? I oglądnąwszy sobie tych wokół niego kołem siedzących mówi: Oto matka ma i bracia moi. Który [bowiem] uczyniłby wolę Boga, ten bratem mym i siostrą i matką jest”. (Według Marka 3, 33 – 35)
„Ale nie może nikt w dom siłacza wszedłszy rzeczy jego złupić, jeżeli nie najpierw tego siłacza związałby, i wtedy dom jego złupi”. (Według Marka 3, 27)
„I powiedział im: Podążywszy na świat cały ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu. (Ten), (który uwierzył) i ochrzczony, będzie uratowany, (ten) zaś, (co nie uwierzył), będzie zasądzony”. (Według Marka 16, 15 – 16)
„Żyjącym bowiem słowo Boga, i sprawnym, i bardziej tnącym niż każdy miecz obosieczny i przenikający aż do podziału duszy i ducha, stawów i szpiku, i zdolnym do osądzania wymysłów i rozumień serca”. (Do Hebrajczyków 4, 12)
„I wyszedł znowu obok morza; i cały tłum przychodził do niego, i nauczał ich. I przechodząc zobaczył Lewiego, (tego co) Alfeusza, siedzącego na cle, i mówi mu: Towarzysz mi. I wstawszy zaczął towarzyszyć mu”. (Według Marka 2, 13 – 14)
„I (gdy wszedł) znowu do Kafarnaum po dniach, zostało usłyszane, że w domu jest. I zebrali się liczni, tak że już nie (mieli miejsca) nawet przy drzwiach; i mówił im słowo”. (Według Marka 2, 1 – 2)
„I przychodzi do niego trędowaty prosząc go [i na kolana padając], i mówiąc mu, że: Jeżeli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. I zlitowawszy się wyciągnąwszy rękę jego dotknął i mówi mu: Chcę, zostań oczyszczony”. (Według Marka 1, 40 – 41)
„I znaleźli go i mówią mu, że: Wszyscy szukają cię. I mówi im: Idźmy gdzie indziej do znajdujących się bliżej miasteczek, aby i tam głosiłem. Na to bowiem wyszedłem”. (Według Marka 1, 37 – 38)
„Po zaś wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei, głosząc dobrą nowinę Boga i mówiąc, że: Wypełniła się pora i zbliżyło się królestwo Boga; zmieniające myślenie i wierzcie w dobrą nowinę”. (Według Marka 1, 14 – 15)
„Odpowiadając zaś Jezus rzekł do niego: Dopuść teraz, tak bowiem przystojne jest nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy dopuszcza go”. (Według Mateusza 3, 15)
Strona 1 z 35
Top