SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nie bowiem wstydzę się z powodu dobrej nowiny, mocą bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Judejczykowi najpierw i Hellenowi”. (Do Rzymian 1, 16)
„w każdym dziękujcie, to bowiem wolą Boga w Pomazańcu Jezusie względem was”. (Do Tesaloniczan I 5, 18)
„Kiedy siłacz uzbrojony strzeże swojego dziedzińca, w pokoju jest (to) będące jego. Kiedy zaś silniejszy (od) niego nadszedłszy zwycięży go, cały oręż jego zabiera, na którym polegał, i łupy jego rozdaje”. (Według Łukasza 11, 21 – 22)
„Jeśli więc wy złymi będąc umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego proszącym go”. (Według Łukasza 11, 13)
„Odpowiadając zaś rzekł jej Pan: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, jednego zaś jest potrzeba: Mariam bowiem dobry udział wybrała sobie, który nie zostanie odebrany jej”. (Według Łukasza 10, 41 – 42)
„I powiedzieli wysłannicy Panu: Dołóż nam wiary. Powiedział zaś Pan: Jeśli macie wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście by morwie [tej]: Wykorzeń się i zasadź się w morzu. I posłuszna była by wam”. (Według Łukasza 17, 5 – 6)
„Bierzcie jarzmo me na was i uczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i uniżony sercem, i znajdziecie wypoczynek duszom waszym. Bowiem jarzmo me łagodne i ciężar mój lekki jest”. (Według Mateusza 11, 29 – 30)

„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego”. (Według Łukasza 10, 2)

„i powiedział: Amen mówię wam, jeśli nie zawrócicie i (nie) staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios. Który więc uniży siebie jak dziecko to, ten jest większy w królestwie niebios”. (Według Mateusza 18, 3 – 4)

„I bowiem Syn Człowieka nie przyszedł być obsłużonym, ale usłużyć i dać duszę jego (jako) okup za wielu”. (Według Marka 10, 45)

Strona 1 z 32
Top