SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (846)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i czego chcę, czy już zapłonął. Chrztem zaś mam zostać zanurzony i jak jestem dręczony, aż do tego (czasu gdy) dokonany zostanie”. (Według Łukasza 12, 49 – 50)
„(Który) zaś nie (poznał), (uczynił) zaś godne plag, chłostany będzie nielicznymi. (Od) każdego zaś, któremu dane zostało wiele, wiele szukane będzie u niego, i któremu powierzone zostało wiele, więcej zażądają (od) niego”. (Według Łukasza 12, 48)
„Niech będą wasze biodra opasane i lampki palące się. I wy podobni ludziom oczekującym pana swego, kiedy powróci z wesela, aby (gdy przyjdzie) i (gdy zapuka), zaraz otworzyliby mu”. (Według Łukasza 12, 35 – 36)
„Powiedział zaś do nich: Patrzajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności, bo nie, (gdy) zbywa komuś, życie jego jest z (rzeczy należących) (do niego)”. (Według Łukasza 12, 15)
„Mówię zaś wam, każdy, który przyzna się do mnie wobec ludzi, i Syn Człowieka przyzna się do niego wobec zwiastunów Boga. Zaś (który wyparł się) mnie wobec ludzi, dozna wyparcia się wobec zwiastunów Boga”. (Według Łukasza 12, 8 – 9)
„Pokażę zaś wam, kogo macie się bać: przestraszcie się tego po zabiciu mającego władzę wrzucić do Gehenny; tak, mówię wam, tego przestraszcie się”. (Według Łukasza 12, 5)
„Wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca, (Ten) (który wysławił) nas w całym wysławieniu duchowym na niebiosach w Pomazańcu”. (Do Efezjan 1, 3)
„Umiem i uniżać się, umiem i obfitować; w każdym i we wszystkich jestem wtajemniczony: i nasycać się pokarmem, i łaknąć, i obfitować, i być słabszym”. (Do Filipian 4, 12)
„Kiedy nieczysty duch wyjdzie z człowieka, przechodzi przez bezwodne miejsca, szukając wypoczynku, i nie znajdując, [wtedy] mówi: Wrócę do domu mego, skąd wyszedłem”. (Według Łukasza 11, 24)
„I ja wam mówię, proście i będzie dane wam, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i otworzone będzie wam. Każdy bowiem proszący bierze i szukający znajduje i pukającemu otworzone będzie”. (Według Łukasza 11, 9 – 10)
Strona 1 z 43

Top