Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1318)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna
„We wszystkich cierpieniach duszy czy ciała, ciemnościach czy opuszczeniach, będę milczeć jak gołąb, nie skarżąc się”. (504)
św. Faustyna
„Jednego mam tylko powiernika, przed którym się zwierzam ze wszystkiego, a nim jest Jezus – Eucharystia, a w zastępstwie Jego – spowiednik”. (504)
św. Faustyna
„Najmilsze odpocznienie moje w usługach i usłużności dla sióstr. Zapominać o sobie, a myśleć o tym, ażeby siostrom robić przyjemność”. (504)
św. Faustyna
„Nic nie czynić bez pozwolenia spowiednika i zgody przełożonych, we wszystkim, a szczególnie w tych natchnieniach i żądaniach Pańskich”. (504)
Jezus do s. Faustyny:
„Pragnę, żebyś była wobec zastępcy mojego tak szczera i prosta jak dziecko i tak, jako jesteś względem mnie; inaczej opuszczę cię i nie będę obcował z tobą”. (494)
Jezus do s. Faustyny:
„Czemu się lękasz pełnić wolę moją? Czyż ci nie dopomogę, jako dotychczas? Powtarzaj każde żądanie moje przed tymi, którzy mnie na ziemi zastępują, a czyń tylko to, co ci każą”. (489)
Jezus do s. Faustyny:
„Córko moja, bierz łaski, którymi ludzie gardzą; bierz, ile udźwigać zdołasz”. (454)
Jezus do s. Faustyny:
„Widzisz te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie, te też będą podobne i w chwale do mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie – te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie”. (446)
Jezus do s. Faustyny:
„Pragnę, abyś żyła wolą moją w najtajniejszych głębiach swej duszy”. (443)
św. Faustyna
„Wtem usłyszałam te słowa: Przez ciebie, jako przez tę Hostię, przejdą promienie miłosierdzia na świat”. (441)
Strona 1 z 66

Top