Motywujące refleksje (1284)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

W czytaniu Słowa Bożego rozdział po rozdziale, nie tylko poznajemy mądrość Bożą na sposób ludzki. Słowo Boże działa w nas w nieprawdopodobnie mocny sposób Boży – mając moc stwórczą w nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Czytanie Słowa Bożego, szczególnie w taki sposób, jak to robili nasi starsi bracia w wierze, na głos, to ogłaszanie światu widzialnemu i niewidzialnemu Dobrej Nowiny. A przede wszystkim poddawanie siebie samego ewangelizacji. ks. Rafał Jarosiewicz
Osobiście wiele razy widziałem, jak ktoś, kto czytał Słowo Boże, a był w sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych problemów, doświadczał w swoim życiu przełomu i wyrwania go z najcięższych trudności. ks. Rafał Jarosiewicz
Czytanie Słowa Bożego otwiera nas na mądrość, która nie jest z tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz
Słowo Boże nie tylko jest źródłem wiedzy i inspiracji, ale jest Bogiem objawiającym się człowiekowi. ks. Rafał Jarosiewicz
Kierowanie się w życiu Słowem Bożym to jedna z najlepszych dróg na zrealizowanie misji wyznaczonej nam przez Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Tylko od nas zależy, czy w naszym życiu każda sytuacja, którą przeżywamy będzie momentem, w którym Słowo Boże nas wzmacnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Wzmacnianie wiary dokonuje się w różny sposób, jeden z najbardziej wskazanych przez św. Pawła to słuchanie Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz
W codziennym życiu wiara nie oznacza oddzielania jej od każdej napotkanej sytuacji. ks. Rafał Jarosiewicz
Wiara to fundament w budowaniu relacji pełnej miłości do Pana Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 65

Top