SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (718)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 2 Tm 4, 6 - 7

„Dusza spokojna wszystko spełnia z łatwością, dokładnie i wytrwale, zwalcza i usuwa wszelkie przeszkody”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prorok Paweł z Tarsu wie, kiedy przyjdzie mu odejść z tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Mt 7, 21

„Upokarzaj się we wszystkich swoich sprawach, a dojdziesz do jasnego poznania”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Modlitwa musi być połączona ze spełnianiem woli Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach”. Mt 7, 15 – 16 a

„Przede wszystkim strzeż się samego siebie, jako swego największego wroga”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Owoce bardzo dużo mówią o drzewie, ale pamiętajmy że nawet na dobrym drzewie rosną czasem także powykrzywiane owoce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”. Ps 25, 4 b. 5

„On tego tylko chce, by dusza twoja zupełnie była wolną, by ją mógł zająć, zespolić i zjednoczyć stale ze sobą”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Modlitwa do Boga o umiejętność chodzenia Jego drogami - to znak pokory przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”. Mt 7, 1 - 2

„Weź i to na uwagę, że gorliwość o zbawienie dusz nie może ani usprawiedliwić, ani powetować utraconego pokoju własnej twojej duszy”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Jezus nie mówi, w których momentach mamy sądzić, ale pokazuje że w żadnych mamy nie sądzić. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”. Iz 49, 4 – 5 b

„Jeśli cię zatem spotka jaka przykrość, krzywda, lub upokorzenie, umiejże je cenić jako skarb ukryty i zapoznany”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Kiedy Bóg staje się naszą siłą - wszystko zmienia perspektywę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają”. Mt 6, 31 – 32 a

„Od ciebie żąda tyle tylko, abyś dostrzegłszy najmniejszy bunt zmysłowości, natychmiast starał się go uśmierzyć i uciszyć”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Dużo za dużo zajmujemy się sprawami tego świata i dziwimy się, że Bóg „nie może” ingerować w nasze życie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Mt 5, 3

„Czuwaj nad tym, aby się do serca twego nie wkradał ani smutek, ani trwoga, ani troska o to, co się wkoło ciebie dzieje, ale najusilniej staraj się o utrzymanie i zachowanie w duszy tego pokoju”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Ubóstwo w duchu to przede wszystkim wolność od przywiązania – nie tylko do pieniędzy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze”. Rz 8, 15

„Z tym pokojem, od Boga ci udzielonym, potrafisz czuwać, modlić się, słuchać i znosić najcięższe udręczenia bez trudności, bez utyskiwania”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Trzeba mieć Ducha Świętego, aby móc bez lęku zwracać się do Boga Tatusiu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Mt 6, 6

„Wszelako, ponieważ żadne miasto w jeden dzień nie było zbudowanym, tak podobnież i ustalenie tego świętego pokoju w duszy nie może być dziełem dnia jednego”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Wejście do „izdebki” to prawdziwe wejście do swojego serca. Może ono się odbywać nawet, gdy nie mamy mieszkania. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 36
Top