SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (661)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus powiedział do ucznia: Oto Matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. J 19, 27

„Uciekaj się do Najświętszej Panny, do Świętych Pańskich prosząc, aby ci wyjednali miłość Bożą”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jeśli jesteś pod krzyżem Jezusa, możesz usłyszeć słowa, których nie usłyszysz w żadnym innym miejscu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. J 15, 5 b

„Trzeba pracować nad zwyciężaniem samej siebie, rządzić się rozumem, posłuszeństwem i regułą, a nie własnymi skłonnościami”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Przynoszenie owocu Jezus wiąże z czasem teraźniejszym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. J 14, 27

„Widzisz, moje dziecko, jak Pan Jezus prędko okazał nam miłosierdzie”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Pokój pochodzący od Jezusa to taki rodzaj stanu ducha, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. ks. Rafał Jarosiewicz

„Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. J 14, 26

„Doznacie radości niewysłowionej i pełnej chwały, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz”. św. Piotr Apostoł

Ps. Duch Święty chce nam przypominać wszystko i wszystkiego nas uczyć, pod warunkiem, że będziemy Go wzywać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”. J 15, 5 b – 6 a

„Choć Jezusa nie widzieliście, to Go miłujecie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Nasze owocowanie jest związane z trwaniem w Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12

„Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Wiara w Jezusa sprawia, że możemy robić większe rzeczy, niż On w naszej codzienności. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”. J 14, 1 – 2 a

„Niech nic nie zakłóca waszych modlitw”. św. Piotr Apostoł

Ps. Mieszkanie, jakie mamy przygotowane w niebie, to dom nie ręką ludzką uczyniony, którego nie można do niczego porównać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię”. Ps 89, 21 – 22

„Wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, który jest szczególną własnością Boga”. św. Piotr Apostoł 

Ps. Gdy Bóg szuka sposobu na przeprowadzenie swojego dzieła, często wybiera człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę”. 1 P 5, 5 b

„Jako słudzy Boga wszystkim okazujcie szacunek”. św. Piotr Apostoł

Ps. Chcesz łaskę? Więcej pokory! ks. Rafał Jarosiewicz

”Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom”.  Dz 11, 19

„Zachowujcie czyste sumienie, aby zawstydzić tych, którzy was oczerniają”. św. Piotr Apostoł

Ps. Nawet z ogromnych trudności Bóg wyprowadza dobro, choć On sam żadnego zła nie chce. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 34
Top