SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (665)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13

„Jezus płonie miłością do nas. Patrz na Jego godne uwielbienia Oblicze”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bóg ma moc stworzenia w nas serca czystego i to On może dokonać naszej przemiany – tylko tak często za mało o to prosimy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność”. Łk 4, 18

„Miłość dała mi klucz do mego powołania. Gdyby Miłość wygasła, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Posłanie do głoszenia Dobrej Nowiny ma każdy wierzący na mocy chrztu, a mało kto się tym przejmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Dz 9, 17

„Podczas tych krótkich, pozostawionych nam jeszcze chwil nie traćmy czasu, zbawiajmy dusze”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Ananiasz na modlitwie usłyszał, co ma zrobić i przez niego Bóg otworzył oczy człowiekowi, który stał się największym ewangelizatorem świata. ks. Rafał Jarosiewicz

”Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”. Mk 4, 8 - 9

„O, jak dobry jest Dobry Bóg. On dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje”. św. Tereska z Lisieux 

Ps. Okazuje się, że mając uszy, często nie potrafimy usłyszeć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę”. 2 Sm 6, 12 b - 13

„Aby dojść do jakiegoś celu, trzeba używać odpowiednich środków”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Starotestamentalnych ludzi ofiary bardzo dużo kosztowały. W naszym życiu, niestety, my często dajemy z tego, co nam zbywa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać”. Mk 3, 23 - 24

„Zawsze szukałam jedynie prawdy: tak, rozumiałam pokorę serca”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Jezus często odwołuje się do naszego intelektu i do naszej inteligencji. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jon 3, 1 - 2

„Wiele dusz mówi: Ależ nie mam siły, aby spełnić taką ofiarę! Niech postępują tak jak ja, niech zdobywają się na wielki wysiłek”. św. Tereska z Lisieux

Ps. To Bóg nadaje człowiekowi misję do wypełnienia. Nawet wtedy, gdy człowiek niespecjalnie chce ją podjąć i od niej ucieka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego”. Dz 16, 14 b

„Strach powoduje, że się cofam, ale wiedziona miłością nie tylko idę naprzód, lecz biegnę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bez łaski otwarcia naszego serca przez samego Boga, nie możemy uważnie słuchać Jego słów. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dawid odezwał się do Saula: Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby?” 1 Sm 24, 10

„Trwaj stale w ufności. Niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, bo On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Nieplotkowanie, dla wielu osób, to już wielki owoc działania Ducha Świętego w nich. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. Mk 3, 10

„Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez kilka lat, lecz od stworzenia świata aż do dopełnienia się wieków”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Kiedy Bóg uzdrawia wielu zbiega się tam, gdzie uzdrowienie się dokonało. Dzięki temu kolejne osoby mogą usłyszeć Dobrą Nowinę. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 34
Top