SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (661)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wiecie, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”. 1 J 3, 2 b - 3

„Bardzo się raduję, właśnie tym, że nie mam żadnej radości, ale Jezusowi tym sprawiam przyjemność”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Pokładanie nadziei w Bogu prowadzi do uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna”. 1 J 2, 22

„Cała moja droga jest drogą ufności i miłości, nie rozumiem dusz, które boją się tak czułego Przyjaciela”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Szatan przychodzi, aby kraść niszczyć i zabijać. ks. Rafał Jarosiewicz

„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Łk 2, 20

„Znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Doświadczenie Boga rodzi uwielbienie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Rdz 15, 1

„Jeżeli rzeczom widomym chcesz wierzyć, tedy wpierw uwierzyć trzeba niewidzialnym”. św. Jan Chryzostom

Ps. Często Bóg pokazując misję do wypełnienia łączy ją z obietnicą, którą przygotował. ks. Rafał Jarosiewicz

”A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40

„Oto urodził się w ciele, abyś ty odrodził się w duchu”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek, przeżywa swoje człowieczeństwo wraz ze wszystkimi jego elementami po to, by być podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania”. 1 J 2, 3

„Gdyby ktoś, stojący poza obrębem społeczeństwa wiernych, poznał jednocześnie przykazania Chrystusowe i przyjrzał się niedbalstwu spraw naszego żywota, kto wie, czy nie uznałby nas za najgorszych wrogów Chrystusa”. św. Jan Chryzostom

Ps. Znajomość Jezusa potwierdza realizowanie Jego nauki, a nie szczególne doświadczenia lub przeżycia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Umiłowani: Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności”. 1 J 1, 5

„Każdy cnotliwy i rozsądny wie dobrze, że prawda nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia, nigdy nie przestanie być prawdą”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jeśli w Bogu nie ma ciemności, to stając się nią jesteśmy „poza Nim”. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego”. Iz 49, 4

„Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom

Ps. Bóg widzi każdy trud i wysiłek, którego nie dostrzegają ludzie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał”. Dz 7, 59 - 60

„Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami ciała Chrystusowego i zaniechaj swego szaleństwa”. św. Jan Chryzostom

Ps. Szczepan w godzinę śmierci uczy nas modlitwy do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Łk 2, 18 - 19

„Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wiele sytuacji, które czyni Bóg doprowadza do naszego zadziwienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 34
Top