SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (573)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela”. Ba 4, 5

„Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Ażebyś zaś mógł być zawsze pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Słowo Boże nieustannie podnosi człowieka, ukazując mu cel wszystkiego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej”. Ba 1, 15

„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów, niż bardzo wielkich”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg z ogromną miłością patrzy i przychodzi do ludzi pokornego serca. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi”. Ne 8, 1

„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Każda historia opisana w Słowie Bożym ma głęboki sens, nawet jeśli my tego sensu osobiście nie dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Lecz król mi rzekł: „Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, pewnie masz jakieś wewnętrzne zmartwienie”. Ne 2, 2

„Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bardzo często smutek pomaga nam dostrzec problem, który przeżywamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana”. Za 8, 22

„Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Poszukiwanie sensu życia i głębi relacji z Bogiem jest mocno wpisane w egzystencję człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Mt 18, 10

„Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus w nauce o dzieciach mówi o szczególnym miejscu, jakie zajmują Aniołowie poszczególnych dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia”. Flp 2, 1 – 2 a

„Trudniej jest powściągnąć ducha niż ciało”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus chce, abyśmy odkrywali cel Jego misji i przyjmowali pragnienie głoszenia Jego nauki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie”. Za 2, 14 – 15 a
”Trzeba byśmy wszystkich kochali”. św. Bakhita

Ps. Radość do jakiej wzywa Bóg wiąże się z obietnicami, które składa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów”. Ag 2, 4
”Chciałabym głosić Boga moim rodakom”. św. Bakhita

Ps. To Bóg wyznacza misję oraz pragnie udzielać Swojego Ducha, aby w Nim wzrastać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem”. Ps 149, 3 - 4
”Chcę zdobyć dusze dla Boga”. św. Bakhita

Ps. W sposób szczególny Bóg ukochał pokorę. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 29
Top