Cytaty dla kobiet (1510)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Musimy czerpać poczucie naszej wartości od Jezusa. Należąc do Niego, przyodziewamy się w Jego prawość, czujemy się kochani i akceptowani; stajemy się stałymi odbiorcami Jego wiernej miłości i łaski”. Gary Morland
„Musimy zwrócić się ku Bogu, żeby usłyszeć, kim naprawdę jesteśmy i co możemy zrobić. Musimy zwrócić się ku prawdzie, żeby dowiedzieć się, kim jest Bóg i co może uczynić w naszym życiu, jeśli tylko Mu zaufamy. Musimy zwrócić się ku blaskowi Bożych obietnic w każdej sferze naszego życia – jako kobiety, żony, matki, przyjaciółki, liderki i uczennice Jezusa. Dopiero wtedy zaczniemy naprawdę żyć, kochać i prowadzić innych ku światłu Bożej prawdy, kiedy same zaczniemy każdego dnia kroczyć w Jego blasku”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Rodzina, z której pochodzimy nie determinuje naszej prawdziwej tożsamości. Od chwili, gdy stałyśmy się córkami Króla, jesteśmy dziedziczkami królewskich dóbr i właśnie to nas określa”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Bóg powołuje nas często do dzieł, które przekraczają nasze możliwości i wymagają od nas wiary. Tu chodzi nie tyle o to, czego Bóg od ciebie oczekuje, ale o to, czego dokona w tobie, gdy tylko Mu zaufasz”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Nasz umysł jest tak zaabsorbowany tym, co myślą o nas inni, że nie ma tam już miejsca na wsłuchiwanie się w to, co myśli o nas Bóg. Zbyt dużą troskę przywiązujemy do ludzkich opinii i zapominamy o tym, jak postrzega nas Bóg”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Jeśli pójdziemy za Jezusem, odnajdziemy własne poczucie wartości właśnie w Nim, a nasze życie będzie o Nim świadczyć, czyli o Tym, który przybył, aby rozświetlić mroki życia zbawczą miłością”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Kiedy skupiamy się na naszych słabościach, okrywamy nasz umysł cieniem zwątpienia i blokujemy dostęp światła Bożych prawd do naszego serca. Naszym powołaniem nie jest blokowanie światła ani bycie światłem. Zostaliśmy stworzeni do życia w świetle w taki sposób, żeby historia naszego życia mówiła o świetle, a nasze zawierzenie Chrystusowi przyciągało do światła innych ludzi”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”
„Warkocz doskonale oddaje istotę silnego małżeństwa. Trzy sploty: Chrystus, żona i mąż. W Biblii poznajemy Pana, który objawia swoją miłość poprzez łaskę, ochronę, prawdę, opiekę. W małżeństwie splecionym z trzech elementów miłość męża i żony podtrzymywana jest przez Miłość, której oni sami nie mogą ofiarować drugiej osobie. Taki splot jest trudny do rozplątania, stanowi też solidny fundament dla trwałej relacji”. Audrey Roloff
„Czy w Twoim życiu jest coś, co sprawia wrażenie chaosu i zamętu? Czy coś zostało zmarnowane albo zniszczone? Modlę się, żebyś trzymała tę sprawę w swoim sercu i oddała ją w pełni Duchowi Świętemu, gdyż Jego skłonność do działania jest tak silna, że dotyka także tego co popadło w ruinę na skutek grzechu”. Sonja Corbitt, „Uwolniona”
„Czasami Pan nie zmienia naszej sytuacji bo chce działać w nas poprzez okoliczności, w których jesteśmy. Nasz charakter, siła i spójność wyznawanych wartości mają wielkie znaczenie - to dzięki nabytej mądrości i dojrzałości możemy lepiej wypełniać nasze powołanie. Nawet w chwilach próby czy cierpienia znajduje się skarb mądrości”. Brittney Moses
Strona 1 z 76

Top