SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (566)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni”. Ps 95, 1

„Bądźcie dobrzy, kochajcie Pana”. św. Bakhita

Ps. Bóg nieustannie zachęca do radości w modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie?” Łk 6, 3

„Módlcie się za tych, którzy nie znają Pana”. św. Bakhita

Ps. Jezus nieustannie przypomina, że człowiek jest ważniejszy od prawa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi...” Mt 1, 20 b
”Matka Boża mnie ochraniała jeszcze, zanim ją poznałam”. św. Bakhita

Ps. Otwartość na Boże działanie sprawia, że można zmienić zdanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. Łk 5, 4

„Dałam wszystko mojemu Panu. On będzie się o mnie troszczył”. św. Bakhita

Ps. Gdy kończy się nauczanie - zaczyna się działanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego”. Łk 4, 42

„Gdy ktoś bardzo kogoś kocha, gorąco pragnie być blisko tej osoby”. św. Bakhita

Ps. Szukając Jezusa możemy znaleźć Go na modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. Łk 4, 36

„Wolność powinna być dawana innym, możliwie jak największej liczbie osób”. św. Bakhita

Ps. Słowo Jezusa ma moc. ks. Rafał Jarosiewicz

”Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...” Łk 4, 17 b – 18 a

„Najlepsze dla nas jest nie to, co my uważamy za najlepsze, lecz to, czego chce od nas Bóg”. św. Bakhita

Ps. Jezus zna swoją misję, ale musi objawić ją światu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej”. Rz 12, 1

„Trochę oczywiście cierpię, ale mam tyle grzechów do wynagrodzenia”. św. Bakhita

Ps. Stawanie się darem dla drugiego to miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy”. 1 Tes 4, 10 b – 11

„Nie jest pięknym to, co wydaje się piękniejsze, lecz to, czego pragnie Pan!” św. Bakhita

Ps. Praca nie jest karą za grzechy - była obecna już przed grzechem pierworodnym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36

„Jestem do końca kochana i cokolwiek się zdarzy, jestem oczekiwana przez tę Miłość”. św. Bakhita

Ps. Nieustanna modlitwa to pragnienie Jezusa dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Top