SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi...” 1 Krl 8, 22 – 23 a

„Nie daj się nikomu przewyższyć w szerzeniu chwały Bożej”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Od Salomona możemy uczyć się, jak może wyglądać nasza modlitwa uwielbienia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa”. Mk 6, 54 - 55

„Pierwszą twą sprawą jest twoje własne uświęcenie”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Przynoszenie ludzi do Jezusa, szczególnie chorych jest bardzo ewangeliczne. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. 1 Kor 9, 16

„Szukaj tylko jak największego rozszerzenia Królestwa Pana Jezusa”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Głoszenie Ewangelii jest związane z przyjęciem chrztu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak znaczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił”. 1 Krl 3, 9 - 10

„Naśladuj, co widzisz dobrego w innych”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bogu podobają się nasze prośby, szczególnie te, gdy prosimy nie dla siebie, a dla innych. ks. Rafał Jarosiewicz

„Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim”. Łk 2, 25 b

„Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Ewangelia o Zachariaszu wskazuje, że można być pełnym Ducha Świętego, niezależnie od tego, czy była już Pięćdziesiątnica. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem”. 1 Krl 2, 1 - 2

„Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności - wszystko to się skończy”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg zna doskonale nasz początek i koniec tu na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp”. Ps 32, 1 - 2

„Nawet grzech śmiertelny nie odebrałby mi ufności”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Pan odpuszcza nam winy, gdy ze skruchą do Niego przychodzimy w sakramencie Pokuty i Pojednania. ks. Rafał Jarosiewicz

„Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko”. Mk 5, 36

„To, co jest naszym upokorzeniem teraz, staje się potem naszą chwałą, nawet jeszcze w tym życiu”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Jezus zachęcając do „posiadania” wiary pokazuje, że jest to decyzja człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili”. Mk 5, 19 b - 20

„Jezus chce uzależnić zbawienie dusz od naszych ofiar, naszej miłości”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Doświadczenie Boga w jakiejś sferze naszego życia domaga się składania świadectwa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni”. Ps 95, 2

„Gdy nie mam sposobności, to przynajmniej mówię Jezusowi często, że Go kocham; to nic trudnego, a podtrzymuje ogień”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Stawanie przed obliczem Boga i radosne śpiewanie Mu pieśni jest wypełnianiem Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top