SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (665)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami».” Mt 1, 22 - 23

„Ewa, skuszona do złego, zrodziła słowo, śmierć przynoszące; natomiast Maria, otrzymawszy wieść błogą, wydała na świat Słowo”. św. Jan Chryzostom

Ps. Pan Bóg sam dobrał sposób, w jaki mamy zostać zbawieni. Dobrał też czas i miejsce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych...” Iz 61, 1 a

„Gdy słyszysz, że Syn Boży jest synem Dawida i Abrahama, nie miej wątpliwości, że także i ty, syn Adama, będziesz synem Bożym”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wezwanie do tego, by być jak Jezus skierowane jest do każdego wierzącego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Łk 3, 4. 6

„Bóg przygotowuje nam wszystkim nieśmiertelne wieńce, o ile tylko sami nie nakładamy sobie kajdan wiekuistej śmierci”. św. Jan Chryzostom

Ps. Przygotowanie drogi dla Pana i prostowanie ścieżek oznacza niemały wysiłek włożony z naszej strony. Obietnica Boga złożona w Jego słowie mówi, że wszyscy ujrzą Jego zbawienie, i ci przygotowani i ci nieprzygotowani. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”. Iz 48, 17 a. 18

„Jak możesz żądać, aby Bóg był dla ciebie łagodny i łaskawy, jeżeli ty sam dla równego tobie sługi jesteś przykry i nieubłagany?” św. Jan Chryzostom

Ps. Zważanie na Boże drogowskazy już tutaj na ziemi daje nam przedsmak nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, o Izraelu!” Iz 41, 13 - 14

„Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielać swe dary”. św. Jan Chryzostom

Ps. Przypomnienie nam przez Boga o Jego wielkiej miłości dokonuje się na różnych płaszczyznach i na różny sposób. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? — mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy?” Iz 40, 25 – 26 a

„Bóg nie znajduje się nigdzie, a jest wszędzie. Nie przebywa bowiem w określonym miejscu, ani nie ma takiego miejsca, w którym by się mieścił”. św. Jan Chryzostom

Ps. Bóg, który nas kocha - kocha nas miłością zazdrosną, i tego samego oczekuje od swoich dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?” Mt 18, 12

„Nie ma nic cenniejszego od duszy. Wiedzą o tym nawet ci, którzy doszli do krańcowego zaślepienia”. św. Jan Chryzostom

Ps. Zostawienie dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, aby szukać tej jednej - zabłąkanej to myślenie Boże, a nie ludzkie. ks. Rafał Jarosiewicz

”On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Łk 5, 20

„Jeżeli wyznanie grzechów przynosi tyle ukojenia, to o ileż więcej przyniesie obmycie ich przez dobre uczynki!” św. Jan Chryzostom

Ps. Głęboka wiara – takiej właśnie oczekuje od nas Chrystus. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was”. 2 P 3, 9 a

„Jeżeli będziesz wierzył tylko temu, co widzisz oczyma, a powątpiewać będziesz o Bogu, aniołach, o umyśle i duszy, utracisz tym sposobem wszelkie podstawy prawdy”. św. Jan Chryzostom

Ps. Nawet nie rozumiejąc Boga w Jego działaniu, nasz Pan nie przestaje realizować swojego planu wobec nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię”. Ps 147, 3 - 4

„Gdybyś mógł cielesnymi oczyma dostrzec piękno duszy, śmiałbyś się z wszelkich wzorów doczesnych: tak one blado odzwierciedlają urodę duchową”. św. Jan Chryzostom

Ps. Kiedy jesteśmy złamani na duchu Słowo Boże wskazuje, że Bóg w sposób szczególny nami się wtedy zajmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Top