Trochę więcej o Bogu (906)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że inicjatywy chrześcijan świeckich są szczególnie konieczne, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 899

Czy wiesz, że zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej? Zob. KKK 898

 

Czy wiesz, że przez pojęcie „świeccy” rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele? Zob. KKK 897

Czy wiesz, że wierni powinni pozostawać w łączności z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem? Zob. KKK 896

 

Czy wiesz, że Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami i przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy, którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem ich Mistrza? Zob. KKK 894

Czy wiesz, że Biskup i prezbiterzy uświęcają Kościół przez swoją modlitwę i pracę, przez posługę słowa i sakramentów? Zob. KKK 893

Czy wiesz, że Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła partykularnego? Zob. KKK 893

Czy wiesz, że misja pasterska Urzędu Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by Lud Boży trwał w prawdzie, która wyzwala? Zob. KKK 890

Czy wiesz, że dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności? Zob. KKK 889

Czy wiesz, że Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami, przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej, zgodnie z poleceniem Pana? Zob. KKK 888

Strona 1 z 46
Top