Trochę więcej o Bogu (269)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że cały Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga? Zob. KKK 199

Czy wiesz, że „Wierzę w Boga” to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary i jest także ze wszystkich najbardziej podstawowe? Zob. KKK 199

Czy wiesz, że Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą Osobą Boską Trójcy Świętej? Zob. KKK 198

Czy wiesz, że nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni; jest Początkiem i Końcem wszystkiego? Zob. KKK 198

Czy wiesz, że odmawiać w wierze Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy? Zob. KKK 197

Czy wiesz, że pierwsze wyznanie wiary składa się przy chrzcie? Zob. KKK 189

Czy wiesz, że wiara jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu? Zob. KKK 184

Czy wiesz, że wiara jest konieczna do zbawienia? Zob. KKK 183

Czy wiesz, że Kościół jest Matką wszystkich wierzących? Zob. KKK 181

Czy wiesz, że wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę? Zob. KKK 181

Strona 1 z 14
Top