Trochę więcej o Bogu (327)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Boskie posłania Wcielenia Syna i daru Ducha Świętego objawiają w szczególny sposób właściwości Boskich Osób? Zob. KKK 258

Czy wiesz, że każda Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości? Zob. KKK 258

Czy wiesz, że cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech Osób Bożych? Zob. KKK 258

Czy wiesz, że Bóg chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia? Zob. KKK 257

Czy wiesz, że Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nie znającym zachodu? Zob. KKK 257

Czy wiesz, że Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach? Zob. KKK 255

Czy wiesz, że jedność Boska jest trynitarna? Zob. KKK 254

Czy wiesz, że Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą? Zob. KKK 254

Czy wiesz, że Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem? Zob. KKK 253

Czy wiesz, że nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach? Zob. KKK 253

Strona 1 z 17
Top