Trochę więcej o Bogu (1020)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że stwierdzenia Pisma Świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie? Zob. KKK 1036
Czy wiesz, że wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie? Zob. KKK 1035
Czy wiesz, że zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga? Zob. KKK 1035
Czy wiesz, że dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki i ogień wieczny? Zob. KKK 1035
Czy wiesz, że nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność? Zob. KKK 1035
Czy wiesz, że stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem „piekło”? Zob. KKK 1033
Czy wiesz, że umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego naszego wyboru na zawsze oddzielonym od Boga? Zob. KKK 1033
Czy wiesz, że nie możemy kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym? Zob. KKK 1033
Czy wiesz, że nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości? Zob. KKK 1033
Czy wiesz, że końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych Kościół nazywa czyśćcem? Zob. KKK 1031
Strona 1 z 51
Top