Trochę więcej o Bogu (1065)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że owocem życia sakramentalnego jest to, że Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że Kościół twierdzi, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że sakramenty są skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus? Zob. KKK 1127
Czy wiesz, że sakramenty wyrażają i rozwijają jedność wiary w Kościele? Zob. KKK 1126
Czy wiesz, że gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje wiarę otrzymaną od Apostołów? Zob. KKK 1124
Czy wiesz, że wiara Kościoła poprzedza wiarę wierzącego, który jest wezwany do jej przyjęcia? Zob. KKK 1124
Czy wiesz, że celem sakramentów jest uświęcanie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu? Zob. KKK 1123
Czy wiesz, że słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały charakter zbawczy? Zob. KKK 1115
Czy wiesz, że opierając się na nauczaniu Pisma świętego, na tradycjach apostolskich i na zgodnym zdaniu Ojców, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 1114
Strona 1 z 54
Top