Kurs Biblijny: Bóg radzi (661)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Rozmowa z Jezusem wcale nie musi zawrócić z drogi grzechu Mt 26, 25 „Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty”.

Jezus doskonale zna Swoją misję, a także wie wszystko, co czeka Jego uczniów Mt 26, 24 „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

Kto słucha Jezusa, może usłyszeć wiele rzeczy na swój temat Mt 26, 23 „On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi”.

Kiedy Jezus zasmuca, to dlatego, że kocha Mt 26, 22 „Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie?”

Niektóre tajemnice Jezus objawia przy „jedzeniu” Mt 26, 21 „A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.

Pomimo zaplanowanego przez Judasza grzechu, Jezus nie wykluczył go z Eucharystii Mt 26, 20 „Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami”.

Jest wiele momentów, kiedy uczniowie robią dokładnie to, czego chce Jezus – dla nas to też szansa Mt 26, 19 „Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę”.

Uczeń Jezusa zna szczegóły tego, czego jego Mistrz potrzebuje Mt 26, 18 „On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”.

Prawdziwy uczeń Jezusa zadaje pytania Mistrzowi Mt 26, 17 „W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”

Planowanie grzechu – szczególnie smutna sprawa Mt 26, 16 „Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać”.

Strona 1 z 34
Top