Kurs Biblijny: Bóg radzi (1244)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Z uwielbienia Boga, zanoszonego w modlitwie Maryi, dowiadujemy się także wiele pięknych rzeczy o samym Bogu Łk 1, 49 b – 52 „Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”.

Uniżenie Bóg zamienia w wywyższenie, i tak jest nie tylko w życiu Maryi Łk 1, 48 – 49 a „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Wychwalanie Boga jest wielkim znakiem pokory wobec tego, co On zrobił w życiu człowieka Łk 1, 46 – 47 „Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”.

Pochwała wobec Maryi, płynąca od Jej ciotki Elżbiety, pokazuje, jak ważna w życiu jest głęboka wiara Łk 1, 45 „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Elżbieta, choć nie wszystko rozumie, uczestniczy w tajemniczym planie Boga, który chce wejść na ten świat w ciele człowieka Łk 1, 43 – 44 „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”.

Elżbieta także prorokuje nad Maryją – kim Ona jest Łk 1, 42 „Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Maryja, mając wiedzę do anioła, z poza pięciu zmysłów, może doświadczyć, że ta wiedza jest prawdziwa Łk 1, 39 – 41 „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”.

Maryja podejmując wolę Boga przyjmuje, w zaufaniu, to, co rozeznaje, jako dobre Łk 1, 38 „Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł”.

Odwieczna prawda charakteryzująca Boga mówi: Łk 1, 37 „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Kiedy Bóg objawia swoją wolę, pokazuje znaki, które utwierdzają w realizacji Bożych wskazówek Łk 1, 36 „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną”.

Strona 1 z 63
Top