Kurs Biblijny: Bóg radzi (1163)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus doskonale zna losy każdego ucznia, choć nie wszyscy są tak wyrywni, jak Piotr Mk 14, 29 „Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!”
Jezus ma samoświadomość swojego zmartwychwstania, jeszcze przed swoją śmiercią Mk 14, 28 „Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei”.
Jezus, chociaż nie mówi łatwych spraw, pomaga uczniom opisując to, co będzie się z Nim działo w czasie Paschy Mk 14, 27 „Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce”.
Hymny śpiewane podczas Paschy miały swoje ogromne znaczenie i tradycję Mk 14, 26 „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej”.
Jezus pokazuje, kiedy na nowo będzie pił kielich Mk 14, 25 „Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”.
Jezus objawiając uczniom, jak zostaje na wszystkie czasy, zachęca nas abyśmy Go przyjmowali Mk 14, 22 – 24 „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana”.
Niektóre słowa Jezusa przenikają grozą, ale zawsze są słowami miłości Mk 14, 21 „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

Jezus, przez swoje prorocze zachowania, objawia uczniom nieustannie kim jest Mk 14, 20 „On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie”.

Słowa Jezusa czasem wywołują smutek Mk 14, 19 „Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja?”

Jezus, chociaż zna dokładnie wybory swoich uczniów, nie odrzuca ich Mk 14, 18 „A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną”.

Strona 1 z 59
Top