Kurs Biblijny: Bóg radzi (420)

Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Poganie uczą nas, jak mieć relację z Jezusem, kiedy nie odpowiada Mt 15, 23 „Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami!”

Poganie wiedzą, gdzie szukać rozwiązania swoich problemów Mt 15, 22 „A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”.

Jezus, kiedy wygłosi nauki, idzie dalej Mt 15, 21 „Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w strony Tyru i Sydonu”.

Różne zwyczaje, nawet zaniedbane, które ustanowił człowiek nie czynią nas nieczystymi Mt 15, 20 „To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym”.

Wypowiadanie złych słów czyni nas cudzołożnikami Mt 15, 18 – 19 „Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”.

Jezus tłumaczy, że nie można być nieczystym przez jedzenie pokarmów Mt 15, 17 „Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz”.

Nie jest nieprawidłowością, tak jak św. Piotr prosić Jezusa o zrozumienie tego, czego nie rozumiemy Mt 15, 15 „Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść!”.

Jezus przestrzega, jak zachowywać się wobec gorszących się faryzeuszy Mt 15, 14 „Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”.

Są rośliny „nie sadzone” przez Boga Mt 15, 13 „On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana”.

Słowo Boże mówi, że tymi którzy się gorszą na słowa Boga są faryzeusze Mt 15, 12 „Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?”

Strona 1 z 21
Top