Kurs Biblijny: Bóg radzi (539)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Niektóre awantury są potrzebne Mt 21, 12 „A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie”.

Nawet tłum co nieco wie o Jezusie Mt 21, 11 „A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Jezus wjeżdżając do Jerozolimy staje się znakiem dla miasta Mt 21, 10 „Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest?”

Tłum wydaje się być zaprzyjaźniony z Jezusem – jednak do czasu Mt 21, 8 „A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze”.

Wiele razy uczniowie robią dokładnie to, co polecił im Pan, i w ten sposób oglądają chwałę Bożą Mt 21, 6 „Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił”.

Niektóre rzeczy stają się, aby spełniły się słowa proroka Mt 21, 4 „Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka”.

Jezus często korzysta z daru proroctwa Mt 21, 1 – 2 „Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!”

Dotyk Jezusa jest często wynikiem wołania Mt 20, 34 „Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim”.

Wobec wołania Jezus nie przechodzi obojętnie Mt 20, 32 – 33 „Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli Mu: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły”.

Najgłębszych pragnień serca, które ma człowiek, nie jest w stanie zagłuszyć nawet tłum gapiów Mt 20, 31 „Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

Strona 1 z 27
Top