Home

Zrób krok do tyłu

1 sierpień 2016

„Zrób krok do tyłu i spróbuj uzyskać szerszy ogląd sytuacji. Twoje codzienne decyzje przekładają się na jakość całego życia, więc nie podejmuj ich lekkomyślnie. Zastanów się dobrze, sprawdź, co podpowiada ci serce, pomódl się o mądrość potrzebną do podjęcia właściwego wyboru, weź głęboki oddech i… działaj!” Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu, więc skoncentruj się na tym, co zależy od ciebie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Nic mocniejszego

31 lipiec 2016

Nie ma nic mocniejszego jak miłość Boga! To ona wyzwala, przemienia i napełnia sensem! ks. Rafał Jarosiewicz

Szansa na przemianę

31 lipiec 2016

Bóg udzielił nam łask - to dla nas szansa na przemianę.

1 P 2, 3 „(...) Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Przed czym przestrzega Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”)
 2. Dlaczego Jezus przestrzega przed chciwością? („bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)

„Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus”. Kol 3, 1

„Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś kuszony, zabierz się od razu do jakieś pracy i wzywaj Niepokalanej Maryi Wspomożycielki”. św. Jan Bosko

Ps. Szukanie tego, co w górze to wybieranie tego co duchowe, a nie cielesne. ks. Rafał Jarosiewicz

„Podejmując decyzję o tym, w jaki sposób inwestujesz swój czas i energię, przyjmij wysokie standardy i surowe kryteria. Nie kieruj się tym, co sprawia chwilową przyjemność, ale szukaj tego, co najbardziej zbliży cię do realizacji twoich nadrzędnych celów. Zbierzesz dobre lub złe owoce swojej decyzji – a zatem wybieraj mądrze”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Od czasu do czasu coś ci nie wyjdzie. Poznasz smak porażki. Jednak prawdziwy powód do chluby ma nie ten, kto nigdy nie przegrywa, lecz ten, kto po doznanej porażce podnosi się i uparcie idzie do przodu”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Słabości

30 lipiec 2016

Mierzenie się ze swoimi słabościami - to jedna z dróg do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 5, 10 „A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”)
 2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”)
 3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”) 4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)

„Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi”. Ps 69, 34

„Idźmy przed tabernakulum na jedno Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, jeśli nie możemy nic więcej”. św. Jan Bosko

Ps. Przed Bogiem dobrze jest być biednym – w biednych On się wsłuchuje. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jakość twoich relacji ma ogromny wpływ na jakość twojego życia, dlatego troskliwie pielęgnuj więzi z innymi ludźmi. Nie bierz ich za pewnik”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Rusz z miejsca

29 lipiec 2016

„Pamiętaj, że musisz nad sobą pracować, że nie wolno ci przyjąć postawy biernego oczekiwania. Rusz z miejsca i wykorzystaj wszelkie posiadane wewnętrzne zasoby, w tym siłę woli i potęgę wiary”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Sens

29 lipiec 2016

Miłość nadaje sens wszystkiemu! ks. Rafał Jarosiewicz

Mamy przeciwstawiać się diabłu - ważna w tym jest głęboka wiara...

1 P 5, 9 „Mocni w wierze przeciwstawcie się diabłu!”.                                                  

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 19 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co rzekła Marta do Jezusa? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”)
 2. Co odrzekł jej Jezus? („brat twój zmartwychwstanie”)
 3. Kim jest Jezus, i jaką daje obietnicę? („Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”)

„Bracia: Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności...” Hbr 13, 1

„Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili”. św. Jan Bosko

Ps. W braterskiej miłości stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Postaraj się dostrzec w swych niepowodzeniach potencjalne źródło motywacji. Nie musisz wstydzić się błędów i potknięć, ale niech każda porażka mobilizuje cię do większego wysiłku”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Jeśli przyjęliśmy Boży dar zbawienia, nasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Nie wiemy, kiedy Bóg postanowi zabrać nas do swego domu, ale zawsze powinniśmy kochać innych tak, jakby był to nasz ostatni dzień na tym świecie. Żyjmy pełnią życia i cieszmy się każdą darowaną nam chwilą”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Choć zdrowie nie jest najważniejsze, ważniejsze jest zbawienie, to o zdrowie też mamy dbać. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 5, 8 „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”.     

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 47 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Jak będzie przy końcu świata? („wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”)
 2. Do kogo podobny jest każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego? („do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”)

„Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który zbawić nie może”. Ps 146, 3

„Nasze życie jest w rękach Pana, który jest Dobrym Ojcem. On wie do kiedy ma nas zachować”. św. Jan Bosko

Ps. Bardzo często rozczarowujemy się drugim człowiekiem, zapominając, że jest on aż i tylko człowiekiem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jesteś wyjątkową, niepowtarzalną osobą. Nawet jeśli nie zawsze to doceniasz, podziękuj dziś Bogu za to, że cię stworzył. Poproś Go, by pokazał ci, jak przez swoje indywidualne cechy i zdolności możesz pomagać innym ludziom i przynosić Mu chwałę”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Na początku możesz nie rozumieć Bożej miłości. Niezależnie od tego, co robiłeś w przeszłości, niezależnie od tego, jakich krzywd doznałeś, jeśli tylko zaprosisz Boga do swego życia, On uleczy cię swoją miłością. Zaufaj Mu. Nawet jeśli przeciwności nie znikną, Boży pokój wypełniający twój umysł i serce pomoże ci zmierzyć się z nimi po kolei – dzień po dniu”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Obowiązki

27 lipiec 2016

Wypełnianie obowiązków znaczy więcej niż najlepsze akcje robione bez Bożego błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma takich trosk

27 lipiec 2016

Nie ma takich trosk, których nie moglibyśmy oddać Bogu! Jemu zależy na nas!

1 P 5, 7 „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 44 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Do czego podobne jest królestwo niebieskie? („do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”)
 2. Do czego jeszcze podobne jest królestwo niebieskie? („do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”)

Broń Boże

27 lipiec 2016

„Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, broń mnie od tych, co na mnie powstają”. Ps 59, 2

„Weźmy z rąk Bożych wszystko co się zdarza, a zapewniam was, że Pan weźmie dobrze pod uwagę nasze poddanie się Jego woli”. św. Jan Bosko

Ps. Nieprzyjaciół mamy po to, abyśmy widzieli działanie Pana Boga w nas i dookoła nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Moja najlepsza rada

27 lipiec 2016

„Oto moja najlepsza rada dla każdego, kto chce odnaleźć wewnętrzne szczęście: wyciągnij pomocną dłoń do innych ludzi i wykorzystaj posiadane talenty, inteligencję i osobowość, żeby uczynić ich życie lepszym. Często znajdowałem się po drugiej stronie tego równania, korzystając z pomocy życzliwych osób, i mogę śmiało stwierdzić, że ich postawa zmieniła moje życie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Moc Jezusa

26 lipiec 2016

„Moc Jezusa jest żywa i skuteczna także dzisiaj. Jeśli zastosujesz wiarę w działaniu i poddasz Mu wszystko, składając swój los w Jego dłoniach, odkryjesz ekscytujące życie, wypełnione poczuciem sensu i nadziei. Świadomie poddaj się Jego woli, tak aby Chrystus posłużył się tobą w realizacji swych zamysłów. Pozwól, żeby ożywczy nurt Jego miłości swobodnie przepływał przez twoje życie i przenikał je z całą swoją mocą”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Siejąc dobro

26 lipiec 2016

„Siejąc” dobro wzmacniamy tych, którzy dobro czynią. ks. Rafał Jarosiewicz  

Pokora owocuje wywyższeniem – w odpowiednim czasie.

1 P 5, 6 „Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”)
 2. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

Szczęśliwe oczy

26 lipiec 2016

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”. Mt 13, 16

„Opatrzność Boża w swoim czasie zajmie się obroną niewinnych”. św. Jan Bosko

Ps. Niestety my wiele razy słuchamy Ewangelii, ale nie słyszymy, co mówi Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy ludzie zadają nam rany, próbujemy otoczyć serce murem ochronnym, by zabezpieczyć się przed kolejnym zranieniem. Jednak budowanie ścian wokół siebie nie ma sensu. Nauczmy się raczej, jak kochać siebie takich, jacy jesteśmy, jak docenić swoje wewnętrzne i zewnętrzne piękno. Tylko wówczas nasze zalety dostrzegą także inni”. Nick Vujicic, „Bez granic!” Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Możliwe, że chciałbyś zdobyć się na jakiś odważny krok, ale stoisz w miejscu sparaliżowany strachem, bo nie wiesz, czy podołasz. Spróbuj oddać to Bogu. Zastanów się, co powstrzymuje cię przed powierzeniem Mu całego swojego życia. Pomyśl, jakie konsekwencje będzie miało życie bez Niego, bez zaproszenia Go do wszystkich twoich decyzji. Uwierz w Jego obietnice, które ci złożył. Niech Bóg będzie twoją radością i spełnieniem. Poproś Go, by to On określił cel twojego życia. Poproś Go o wiarę, której potrzebujesz, żeby podjąć ten krok”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Motywacja

25 lipiec 2016

Kiedy motywujesz innych - sam wzmacniasz swoje motywacje do działania. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 5, 5 „Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”)
 2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”)
 3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”)
 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Ufność

25 lipiec 2016

„Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku”. Ps 116, 10

„W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę, a zapewniam, że będziecie wysłuchani”. św. Jan Bosko

Ps. Ucisk, lęk, trudności nie powinny pozbawiać nas zaufania do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeśli ogarnia cię przygnębienie, pamiętaj, że nie jesteś zdana tylko na siebie. Możesz szczerze podzielić się swoim problemem z osobami, które cię kochają – wcale nie poczują się przez to obciążone, ponieważ pragną ci pomóc. Jeśli nie masz nikogo, komu mogłabyś się zwierzyć, zwróć się do profesjonalnego doradcy lub psychologa w szkole, w pracy lub w lokalnej społeczności. Nie jesteś sama!” Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Nie chciałbym niczego żałować, dlatego postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby odpowiednio ułożyć swoje życie. Wskazówkę wewnętrznego kompasu ustawiłem tak, by wyznaczała kierunek – Równowaga. Zachęcam cię do pójścia w moje ślady, jeśli podobnie jak ja uważasz, że wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Pomyśl o tym, jak stać się osobą, która zostanie zapamiętana za pozytywny wpływ, jaki wywarła na ten świat”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Z powodu lęku

24 lipiec 2016

W wielu momentach naszego życia nie podejmujemy zadań, do których jesteśmy powołani tylko z powodu lęku! ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 5, 5 „Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!”

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co rzekł do Jezusa jeden z uczniów? („Panie, naucz nas modlić się”)
 2. Co odrzekł Jezus? („kiedy się modlicie mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!”)
 3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)

Z całego serca

24 lipiec 2016

„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich”. Ps 138, 1

„Zgoda! Trzeba popierać wspólnie rzeczy dobre. Niech inicjatywa pochodzi od kogo chce”. św. Jan Bosko

Ps. Wysłuchane modlitwy wzmacniają naszą więź z Bogiem i sprawiają, że z serca chcemy Go wielbić. ks. Rafał Jarosiewicz

„Trudności i rozczarowania nie są niczym zabawnym – nie musimy udawać, że sprawiają nam przyjemność. Ale zawsze powinniśmy wierzyć, że czekają na nas lepsze dni, że otwierają się przed nami nowe możliwości i że możemy prowadzić satysfakcjonujące, wartościowe życie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Zaniedbujesz ?

23 lipiec 2016

„Czy codzienne zabieganie, zarabianie na życie i rozwiązywanie bieżących problemów pochłania cię do tego stopnia, że w efekcie zaniedbujesz swoje zdrowie, relacje z bliskimi, rozwój duchowy oraz głębsze zrozumienie otaczającego cię świata?” Nick Vujicic, „Bez granic!”

Tyle jest pięknych rzeczy, które chciałbyś zrobić... A Ty nie możesz robić tego, co robić byś teraz chciał? Rób to, co robić możesz i wkładaj w to serce - Bóg widzi pragnienia i zna czas ich realizacji. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 5, 1 - 4 „Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”)
 2. Dlaczego powinniśmy trwać w Chrystusie? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 
 3. Co jeszcze mówi Jezus? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”)

Kto nas przycina ?

23 lipiec 2016

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia”. J 15, 1

„Zatem odwagi! Nadzieja nas uzupełnia, gdy wydaje nam się, że cierpliwość zawodzi”. św. Jan Bosko

Ps. To z miłości Ojciec uprawiając krzew, którym jesteśmy przycina nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bóg nawet najgorsze doświadczenia potrafi obrócić w dobro. Trzymaj się Bożych obietnic niezależnie od tego, co widzisz wokół siebie. Bóg jest dobry. Jeśli dopuścił do czegoś złego, możesz tego nie rozumieć, ale zawsze ufaj Jego dobroci”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Każdy, kto zna Boga, rozumie, że wszyscy ludzie potrzebują miłości i zachęty, nawet jeśli jest to tylko wsparcie poprzez uprzejme słowo lub uśmiech zaserwowany wraz z kawą i pączkiem”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Gest dobra

22 lipiec 2016

Najmniejszy gest dobra ofiarowany z miłością - otwiera niebo! ks. Rafał Jarosiewicz

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”)
 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”)
 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”)
 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”)
 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”)
 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

1 P 4, 19 „Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze!”

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki”. Pnp 8, 7

„Wszyscy powinniśmy złożyć w Jezusie naszą nadzieję, uwierzyć w Niego, ufać Mu...” św. Jan Bosko

Ps. Miłość, którą Bóg wlewa w serce jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Naucz się śmiać z drobnych kłopotów i małych niepowodzeń, które są nieodłącznym elementem życia. Śmiech redukuje stres, uwalniając endorfiny – hormony pełniące rolę naturalnej substancji rozluźniającej. Śmiech wspomaga działanie układu odpornościowego, poprawia krążenie i zwiększa dopływ tlenu do mózgu. Badania wykazały też, że śmiech wpływa pozytywnie na naszą atrakcyjność – to dodatkowy bonus!” Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Kiedy służymy innym, nasze własne serce doznaje uzdrowienia. Zachęcam cię, żebyś zasiewał dobre ziarna, służąc innym ludziom. Może odkryjesz, że dzięki temu zmienia się również twoje własne życie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Zaangażowanie

21 lipiec 2016

Wiele spraw, które nam nie wychodzą sprawiają, że nie podejmujemy dalszego zaangażowania. Właśnie wtedy zły duch najbardziej się z nas śmieje. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 4, 13 „Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”)
 2. Co odpowiedział im Jezus? („wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano… Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”)
 3. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

To od Boga zależy

21 lipiec 2016

„On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano”. Mt 13, 11

„Bądźcie dobrymi katolikami mającymi dobre podstawy i czyniącymi dobre dzieła”. św. Jan Bosko

Ps. To od Boga zależy, na ile w dane tajemnice zostaniemy wprowadzeni. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jako Boże dziecko wiem, że Pan zawsze jest ze mną. Pocieszam się myślą, że On rozumie, ile jesteśmy w stanie znieść. Boże ramię jest dostatecznie długie, by nam pomóc. Bóg wyciąga swe ręce do każdego z nas. Niech ta świadomość dodaje ci siły. Odważ się spróbować i wznieś się tak wysoko, jak tylko potrafisz sobie wyobrazić. Nie unikniesz problemów, ale potraktuj je jako doświadczenia pomocne w rozwijaniu charakteru. Wyciągnij z nich naukę i wznieś się ponad nie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Gdy Bóg powołuje cię do wykonania jakiegoś zadania, początkowo możesz nie zrozumieć Jego intencji. Nie zdziw się, jeśli to zadanie nie wzbudzi w tobie przesadnego entuzjazmu. Mimo wszystko bądź człowiekiem o żarliwym sercu, gotowym posłuchać Bożego wezwania”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Bóg nie zostawia

20 lipiec 2016

W trudnych sytuacjach jakich jesteś - Bóg nie zostawia Cię nawet na chwilę. ks. Rafał Jarosiewicz

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Gdzie padły niektóre ziarna i co się z nimi stało? („padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je”)
 2. Gdzie padły inne ziarna i co się z nimi stało? („na miejsca skaliste…wnet powschodziły…gdy słońce wzeszło przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia”)
 3. Gdzie jeszcze padły ziarna? („między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je”)
 4. Gdzie padły kolejne ziarna? („na ziemię żyzną i plon wydały”)

Posługa darami

20 lipiec 2016

1 P 4, 11 „Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen”.

„I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!” Jr 1, 6

„Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, by być posłuszny powołaniu, Jezus Chrystus sam zajmuje jego miejsce w rodzinie”. św. Jan Bosko

Ps. Bogu nie przeszkadza to, że powołuje nas jako ludzi słabych, kiedy to On nadaje misję.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie zawsze będzie ci łatwo wznieść się ponad przeciwności i realizować marzenia. Taka decyzja wymaga ogromnej determinacji, a także nadziei, wiary i przeświadczenia, że posiadasz talenty i umiejętności, którymi możesz podzielić się z tym światem. Jednak przyjęcie pozytywnej postawy i spojrzenie z właściwej perspektywy pomoże ci pokonać nawet największe wyzwania”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Istnieje wiele sposobów wywierania pozytywnego wpływu na świat przez realizowanie swych życiowych pasji. Twój niepowtarzalny zestaw talentów, wiedzy i doświadczeń może predysponować cię do działalności biznesowej, służby publicznej, ewangelizacji, sztuki lub pracy w innych dziedzinach. Ważne, byś rozpoznał zdolności i pasje, które Bóg umieścił w twym sercu, i byś w zgodzie z nimi układał swoje życie, nawet jeśli nie rozumiesz w pełni, dokąd cię to zaprowadzi”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Nasze słowo

19 lipiec 2016

Czasem jakiekolwiek nasze słowo, wypowiedziane do drugiej osoby, jest za małe wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 4, 10 „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto chciał mówić z Jezusem? („Jego Matka i bracia”)
 2. Co odparł Jezus? („któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

„Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a lud Twój w Tobie będzie się weselił?” Ps 85, 7

„W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w niebie”. św. Jan Bosko

Ps. Kiedy Bóg zadaje nam pytania, to prowokuje nas byśmy znaleźli odpowiedź.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

„Nawet jeśli na razie nie widzisz przed sobą żadnych perspektyw, nie oznacza to, że ich nie masz. Nie trać wiary. Opowieść twojego życia czeka na swój dalszy ciąg – niech każdy kolejny rozdział będzie fascynującą przygodą!” Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Jeśli będziesz pielęgnować prawdziwą pasję w swoim sercu, jej płomień nigdy nie zgaśnie. Ale pamiętaj, że życie z pasją nie jest wolne od ryzyka i że nawet gdy jakaś pasja się kończy, być może Bóg przewidział dla ciebie coś lepszego”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Miłość i nadzieja

18 lipiec 2016

Miłość daje nadzieję nawet wtedy gdy nic nie wskazuje na to, że powinniśmy mieć nadzieje. ks. Rafał Jarosiewicz

O gościnności

18 lipiec 2016

1 P 4, 9 „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!”

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co rzekli Jezusowi niektórzy uczeni w Piśmie i faryzeusze? („chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”)
 2. Co odrzekł im Jezus? („plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza”)

„... Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu wysokiemu?” Mi 6, 6

„Pan Bóg zasługuje na naszą miłość, bo nas stworzył, odkupił, obdarzył niezliczonymi dobrami”. św. Jan Bosko

Ps. Przed Bogiem najlepiej jest stawać z pokorą. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zawsze powinniśmy wierzyć, że czekają na nas lepsze dni, że otwierają się przed nami nowe możliwości i że możemy prowadzić satysfakcjonujące, wartościowe życie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Bóg nie kocha cię z uwagi na twoje osiągnięcia w nauce lub w pracy. Nie kocha cię dlatego, że jesteś w czymś lepszy od innych. Bóg kocha cię dlatego, że cię stworzył. On kocha ciebie ze względu na ciebie”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

 W sprawach trudnych i najtrudniejszych, mistrzowskie rozwiązania ma dla nas Duch Święty. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 4, 8 „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto przyjął Jezusa do swego domu? („pewna niewiasta, imieniem Marta”)
 2. Kto jeszcze był w domu Marty? („miała ona siostrę imieniem Maria”)
 3. Co robiła Maria, a co Marta? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie… Marta uwijała się koło rozmaitych posług”)
 4. Co rzekł Jezus do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”)

Wrócę do ciebie

17 lipiec 2016

„O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”. Rdz 18, 10

„Przyjmujmy za maksymę, że jeśli jakieś dzieło rozwija się pomyślnie to jest pewne, że pochodzi od Boga a nie od szatana”. św. Jan Bosko

Ps. Boże obietnice poznasz po tym, że się wypełniają.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

„Ciesz się wszystkimi cudami tego świata, które Bóg darował nam w swojej dobroci. Od czasu do czasu daj sobie więcej luzu i zrób coś dla przyjemności – coś nieprzewidywalnego”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Jeden z moich doradców powiedział mi kiedyś: Nick, wiesz, jak najlepiej zjeść słonia? Po jednym kęsie naraz. Pamiętaj o tym następnym razem, gdy będziesz musiał podjąć się jakiegoś przytłaczającego zadania”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Wybory

16 lipiec 2016

Zawsze mamy wybór, ale niestety nie zawsze dobrze wybieramy. ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 4, 7 „Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić”.

Co im Jezus czynił?

16 lipiec 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. O czym naradzali się faryzeusze? („odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”)
 2. Co zrobił Jezus, gdy się o tym dowiedział? („oddalił się stamtąd”)
 3. Ilu poszło za Jezusem i co im Jezus czynił? („wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich”)

„Dlaczego z dala stoisz, o Panie, ukrywasz się w czasach ucisku...” Ps 10, 1

„Pocierp chociaż trochę dla tego Boga, który tyle wycierpiał dla ciebie”. św. Jan Bosko

Ps. Słowo Boże przypomina nam nieustannie, że z Bogiem mamy szczerze rozmawiać.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Nadzieja może odrodzić się także w twoim sercu. Zdobądź się na odwagę, by realizować marzenia. Nigdy nie trać wiary w to, że będziesz w stanie pokonać napotkane przeszkody. Nie zatrzymuj się, nie ustawaj – aktywność nadaje twemu życiu rozmach i otwiera je na nowe, niespodziewane okazje”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

„Być może podobnie jak ja byłeś kiedyś skrajnie przytłoczony, mimo że twoja rzeczywista sytuacja nie była aż tak beznadziejna, jak się wydawało. Nasza percepcja ulega zaburzeniu pod wpływem uczuć – trudno o realistyczny ogląd faktów, gdy ogarnia nas czarna rozpacz”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Tęsknoty

15 lipiec 2016

Każde tęsknoty serca pokazują jeden kierunek - niebo! ks. Rafał Jarosiewicz

1 P 4, 1 „Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej”.

Top