SMS Z Nieba

  • kaplani.jpg
  • na sms z nieba adoracja.jpg
  • na strone sms z nieba.jpg
  • ze strony sms z nieba.jpg

Fundacja SMS Z NIEBA

Z radością informujemy, że istnieje już Fundacja „SMS Z NIEBA”.

O celach i zasadach działania fundacji czytaj tutaj na stronie.

SMS z nieba na dziś

„Pan podtrzymuje wszystkich,ktorzy padaja,i podnosi wszystkich zgnebionych.”Ps145,14"Pan wie,wszystko moze i kocha nas."sw Maria Maravillas Pidal od Jezusa

 

Aktywacja i dezaktywacja smsów

Tutaj możesz pobrać do wypełnienia formularz zgłoszeniowy, rezygnacji, regulamin "SMS Z NIEBA" oraz zapoznać się z dodatkowym sposobem aktywacji i dezaktywacji.

Kliknij tutaj

Patron na grudzień św.Maria Maravillas

Email Drukuj PDF

Maria Maravillas Pidal y Chico de Guzmán urodziła się 4 listopada 1891 r. w Madrycie. Pochodziła z najwyższych sfer arystokracji hiszpańskiej. Była nawet spokrewniona z rodami królewskimi. Ojciec jej był działaczem Partii Konserwatywnej i z jej ramienia piastował wysokie stanowiska w administracji państwowej. Był ministrem robót publicznych, przewodniczącym Rady Państwa, a nawet ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Na miejsce urodzenia swojego trzeciego dziecka, Marii, rodzice wybrali Madryt, choć mieszkali wówczas w Rzymie.
Dziewczynka początkowo był wychowywana przez babcię, która była równocześnie jej matką chrzestną. Na życzenie matki, pochodzącej z Cohedin, córeczka otrzymała imię Maria de las Maravillas (Maria od Cudów) na cześć patronki tej miejscowości.

 

Poprawiony: czwartek, 04 grudnia 2014 14:29

Testowanie sprzętu

Email Drukuj PDF

Trwa testowanie nowego sprzętu, dzięki któremu chcemy wyeliminować sytuacje, kiedy to sms-y z nieba dochodzą do Państwa nocą

Kolejna rocznica

Email Drukuj PDF

Kochani dziś, w święto Wszystkich Świętych obchodzimy kolejną, ósmą rocznicę powstania inicjatywy SMS z NIEBA. Każdego dnia wysyłamy 20 000 sms-ów z cytatami z Pisma Świętego i myślą świętego lub błogosławionego. Dziękujemy Bogu za każdą osobę, którą postawił nam na drodze, za świętych/błogosławionych, którzy prowadzili nas do Niego i modlimy się o błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy codziennie otrzymują od nas sms-y z Dobrą Nowiną.

Ekipa SMS z NIEBA

Słowo na niedzielę

Email Drukuj PDF

14.12.2014


J 1,23b

 

Wyrównajcie drogę Panu!

W kolejną niedzielę adwentu, tzw. niedzielę radości, Bóg znowu powtarza swoje wezwanie: „Wyrównajcie drogę Panu!”. Być może dlatego, że prostowanie tego, co sami zagmatwaliśmy naszymi upadkami, wymaga czasu i systematycznego wysiłku kształtowania nowych, dobrych nawyków.

Bóg znowu obiecuje swą pomoc: „Wierny jest ten, który was powołuje i On tego dokona”, mówi do za pośrednictwem św. Pawła. Mój trud i samozaparcie, inspirowane przez Boga i wspomagane Jego łaską, zaowocują radością. Radością z powodu nowej jakości relacji z Bogiem i ludźmi.

 

 

 

07.12.2014


Mk 1,3

 

Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!

W tegorocznym adwencie Bóg ponownie zaprasza mnie do wyprostowania czyli porządkowania tego, co w moim życiu wymaga zmiany. Nie dla samej zmiany, ale po to, bym zyskał większą wolność, bym mógł bardziej otworzyć się na Jego miłość, na urzeczywistnianie się Jego dobrych planów dla mojego życia.

Jak to zrobić, jak zmienić to, z czym może zmagam się już od dłuższego czasu, często z niewielkim skutkiem?

Pan Bóg sam pragnie dawać mi wskazówki, prowadzić mnie i umacniać w dziedzinach, w których brakuje mi siły. Jeśli tylko zechcę „wyjść na pustynię”- jeśli zdecyduję się mieć czas na spotkanie z Nim, na wsłuchiwanie się w to, jakie On ma rozwiązania dla moich problemów.

 

 

 

30.11.2014


Mk 13,33

 

„Uważajcie i czuwajcie…”

Rozpoczynamy czas adwentu. Słowo Boże wzywa mnie do uwagi i czujności.

Na co mam „uważać”, czego „czujnie” strzec?

Odpowiedzi znajduję w czytaniach poprzedzających Ewangelię. Bóg przypomina mi, że początkiem wszystkiego jest Jego ojcostwo względem mnie. Pokazuje, że jestem dziełem Jego czułej, odwiecznej miłości (I czytanie). To On „wzbogacił mnie we wszystko”, tak, że nie „doznaję braku żadnej łaski”. To On stale mnie „umacnia”. On jest zawsze wierny względem mnie. (II czytanie).

Właśnie w tym kierunku mam kierować moją uwagę: w kierunku Jego miłości, wierności niezależnej od moich upadków. Mam czuwać, by nie zamykać się na łaski, którymi pragnie mnie nieustannie obdarzać.

Czy chcę – nie zważając na własną słabość – podjąć dziś decyzję życia z Nim? Decyzję kierowania wciąż od nowa wzroku (uwagi) na Niego, decyzję czuwania przy Jego wiernej miłości?

 

 

23.11.2014


Mt 25, 31-46

 

Wszystko, czego nie uczyniliście…

Zło jest brakiem. Brakiem miłości Boga. Tę miłość Bożą znajduję u Jezusa. Poznając Go, napełniam się miłością. Kiedy świadczę dobro tym, którym jej brak, daję im Boga. W nich spotykam Chrystusa.

Jeżeli chcę, żeby Pan poznał mnie w przyszłości, muszę teraz przebywać z Nim, ukrywającym się w tych najmniejszych.

 

 

16.11.2014


Mt 25, 14-30

 

Oto drugie pięć talentów zyskałem.

W ciągu mojego życia Bóg daje mi zadania, wszystko to można rozumieć jako kapitał, nie tylko uzdolnienia, także pragnienia, czy przeciwności. Wszystko jest zadaniem na drodze mojego osobistego powołania, bo życie chrześcijanina jest powołaniem do zbawienia. Współpracując z łaską, z czynną miłością Boga, która mnie wspiera, mogę się rozwijać. Często właśnie trudności, słabości, które trzeba pokonywać, najbardziej mnie rozwijają. Na ile więc Jezus rzeczywiście jest Panem mojego życia? Na tyle, na ile zapraszam Go tego życia. On nigdy mnie nie opuści, zawsze jest przy mnie, gotów pomóc, jednak odpowiedź na miłość wyraża się w decyzjach - to ja muszę je podejmować i konsekwentnie realizować. Jezu, dodaj mi odwagi, bym pomnażał darowany mi kapitał łaski.

 

 

09.11.2014


Mt 25, 1-13


Wyjdźcie mu na spotkanie.

W postaci dziesięciu panien, Kościół idzie na spotkanie pana młodego, czyli Chrystusa. Światło to płomień wiary, oświetlający ciemności świata. Oliwę przyrównać można do codziennej troski o podtrzymywanie swojej wiary. Ten płomyk karmi modlitwa, sakramenty, słowo Boże. Moje zbawienie decyduje się wiec teraz, dzisiaj, jest codzienną odpowiedzią na Boże miłosne zaproszenie do  zaślubin, do wiecznej wspólnoty z Panem.

 

 

02.11.2014


Łk 23,46b

 

Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha.

Jezus pokazał mi jak żyć i jak umierać. Żyć w rękach Ojca, w zaufaniu Jego miłości, wszędzie tam, gdzie mnie prowadzi. Umierać oddając Mu siebie. Tak mało i jednocześnie tak dużo, że czasem wydaje się to ponad moje możliwości.

Jezu, pragnę – tak jak Ty – żyć w rękach Ojca. Proszę, pokaż mi jak mam to robić! Pomóż mi otworzyć się na Jego miłość. Pomóż mi już teraz oddać swoje życie w ręce Boga - Ojca, by potem na zawsze cieszyć się Jego bliskością w niebie.

 

 

26.10.2014


Mt 22, 34-40

 

Będziesz miłował.

Tego chce ode mnie Jezus. To jest treść nauczania Zbawiciela. Cokolwiek robię, ma być ze względu na miłość, bo Bóg jest miłością. Miłość, która cała pochodzi od Pana, ma organizować moje życie, a w konsekwencji to, co uczynię z miłości, znów kieruje mnie ku miłującemu Bogu.

Jezu, w Tobie miłość Ojca zbawiła świat. Nalej do mego serca miłości!

 

 

19.10.2014


Mt 22, 15-21

 

Czyj jest ten obraz i napis?

Moneta, na której widnieje obraz cesarza, jemu się należy. A czyj obraz odcisnął się na moim sercu? Do kogo ja należę? Komu zostanę oddany? W czyim skarbcu spocznę?

Jezu, chcę kontemplować Twoje Oblicze, Twoją miłość, Twoją ofiarę krzyża złożoną za mnie, za moje życie. Pragnę, abyś to Ty odcisnął swój wizerunek na moim sercu!

 

 

12.10.2014


Mt 22,1-14

 

Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych…

Bóg pierwszy wychodzi do mnie. To od Niego pochodzi inicjatywa i słowa największej afirmacji: „Dziecko moje! To ja dałem Ci życie! Kocham Cię pełnią miłości! Kocham Cię taką miłością, jakiej pragniesz. Mam dla Ciebie same dobre rzeczy!”. To On, wszechmocny Bóg,  pokornie pyta: „Czy chcesz tego? Czy chcesz zaprosić mnie do swojego życia? Czy chcesz dzielić je ze Mną?”. I czeka na moja odpowiedź…

 

 

05.10.2014


Mt 21 33-43

 

Uszanują mojego syna.

Kim jest dla mnie Jezus? Panem i Zbawicielem, który uwolnił mnie od śmierci grzechu? Kimś, kogo kocham i szanuję, bo On pierwszy mnie pokochał? A może unikam spotkania z Nim, obawiając się, że chce mi coś odebrać, pozbawić czegoś, do czego przywykłem? Jeżeli rzeczywiście Chrystus chce mi coś zabrać, to jest to wyłącznie to, co mnie zabija i zniewala. W Nim jestem wolny, w Nim szczęśliwy, On zmienia mnie i moje życie, prowadzi mnie w Duchu Świętym. Warto więc spotkać się z Synem Boga Ojca. Oddawać Mu cześć jest największą radością, jeżeli otwieram swe serce na Jego miłość. Jest to również radość samego Jezusa, radość ze spotkania z nami.

 

 

28.09.2014


Mt 21, 28-32

 

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Jezus chce być moim Zbawicielem, dlatego interesuje Go we mnie to, czego nie chciałbym nikomu pokazywać. On pragnie mego zaufania, przylgnięcia do Niego tym, co we mnie jest grzechem, słabością. Świadomość grzechu i zaufanie; tego potrzeba, by przyjąć dar zbawienia i życie w Chrystusie.

 

 

21.09.2014


Mt 20, 1-16a

 

Umówił się z robotnikami o denara.

Bóg jest miłością, a miłość obdarowuje. Dlatego ci, którzy trafili do winnicy jako ostatni, otrzymują taką sama zapłatę, co pozostali. Nie decyduje włożona praca, ale spotkanie z gospodarzem winnicy. Wiara rodzi się z tego spotkania grzesznika z Bożą miłością i miłosierdziem, ofiarowanym nam w krzyżu Jezusa Chrystusa. Robotnicy zatrudnieni w winnicy to Kościół.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy ja rzeczywiście już spotkałem Boga? Czy moi znajomi, sąsiedzi, krewni mogą spotkać Boga przeze mnie? Czy pomagam memu Zbawicielowi zapraszać bezrobotnych, czyli pozbawionych relacji z Bogiem do Jego winnicy?

 

 

14.09.2014


J 3, 13-17

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat

Podchodzę do krzyża Jezusa i z perspektywy ukrzyżowanego Zbawiciela patrzę na świat, na grzech, na miłość, na każdego człowieka, na siebie samego. Widzę, jak wielka jest dla Ojca wartość mojej osoby. Skoro dał swojego Syna, aby mnie zbawił, to dla Boga jestem ukochanym dzieckiem! Spojrzenie na krzyż, na to zaskakujące wywyższenie i królowanie, mocno dotyka mego serca i otwiera je.

Jezu, wejdź do mojego serca, jako mój jedyny Pan i Zbawiciel, zamieszkaj w nim, przemieniaj je poprzez działanie Twojego Ducha Świętego, prowadź do wspólnoty Twoich uczniów!

 

 

07.09.2014


Mt 18, 15-20


Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Jezus Chrystus, który jest jedynym Zbawicielem każdego człowieka, ZAWSZE również przewodzi swoim uczniom. Jak więc być blisko Niego?

We wspólnocie. Oczyma wiary widać, że wspólnota ma oblicze Jezusa! Nie jest to łatwe, być w Jego Kościele: trzeba często rezygnować ze swojego zdania, wybaczać, mieć do innych cierpliwość, nie zniechęcać się własnymi wadami, które we wspólnocie są dobrze widoczne. Trzeba też uniknąć pokusy pokładania nadziei w grupie, która Jezusa nie przyjmuje. Za to we wspólnocie Jego uczniów, to moi bracia i siostry niosą mnie do Niego, a ja niosę tych, z którymi łączy mnie Jezus.

 

 

31.08.2014


Mt 16, 21-27

 

Niech się zaprze samego siebie…

Pan Jezus daje mi dziś swój przepis na bycie Jego uczniem: zrezygnować z siebie, ze swojej wygody, ze słusznej racji, z miejsca w kolejce, z przywilejów, z przeprowadzenia swojej woli. Robiąc ten krok do tyłu, robię w swoim sercu i wokół mnie miejsce dla Zbawiciela. Oddając siebie, zyskuję Jego, bo ten krok zbliża mnie do Jezusa. Jest to więc krok do przodu i do góry. Krok wiary na drodze w kierunku Jego krzyża i Jego nieskończonej miłości, bo czym jest niebo, jeżeli nie wejściem w Bożą miłość?

 

 

24.08.2014


Mt 16, 13-20


Na tej opoce zbuduję Kościół.

Piotr nie był ani mądrzejszy od innych uczniów Pana Jezusa, ani bardziej uczony, czy dojrzalszy. On tylko pozwolił Duchowi Świętemu, aby go prowadził i otwierał mu oczy wiary.

Jezu, Ciebie pragnę, Ciebie szukam, do Ciebie przychodzę, w Twoim Kościele chcę wzrastać. Amen.

 

 

17.08.2014


Mt 15, 25b

 

Panie! Pomóż mi!

Czy już wołałem kiedyś do Jezusa całym sobą: „Pomóż mi!”? A może błagałem Go już wielokrotnie, pozornie bez rezultatu…

Jezus, który ze względu na swoją miłość do mnie, poszedł na śmierć a potem zmartwychwstał, do dziś nic nie zmienił w swojej postawie względem mnie. Wciąż kocha, zna rozwiązanie moich problemów, wciąż ma moc. Zawsze słucha słów mojej modlitwy, gdy przychodzę do Niego z wiarą i prostotą. Zawsze odpowiada. Jeśli – wydawałoby się – zwleka, to wie, że z tego może wyniknąć jeszcze większe dobro. On widzi dalej i więcej, niż ja. On jest Bogiem, nie ja. Mogę spokojnie siebie i moje problemy złożyć w Jego ręce. I już teraz Mu dziękować za to, że zajmie się mną i wszystkim, co Mu powierzam w sposób, który przekroczy moje najśmielsze oczekiwania.

 

 

10.08.2014


Mt 14, 22-33

 

Każ mi przyjść do siebie po wodzie!

Piotr pokazuje mi odwagę, a nawet zuchwalstwo swojej wiary. Dzięki takiej wierze, która jest łaską i zarazem odpowiedzią na łaskę Bożą, przyszły pierwszy papież kroczy ku Chrystusowi wbrew wszystkiemu, co podpowiada ludzkie, światowe doświadczenie. Jezu, ja też tak chcę! Chcę iść do Ciebie ponad falami trosk i pomimo przeciwnego wiatru zniechęcenia. Pragnę stawać się do Ciebie podobnym, bo iść do Ciebie, oznacza coraz bardziej upodabniać się do Ciebie, Jezu.

 

 

03.08.2014


Mt 14, 13-21

Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść!

Te słowa najpierw wskazują na rolę sakramentu Eucharystii i sprawujących ją kapłanów. Jednak można odnieść je także do każdego ucznia Jezusa. Wtedy widać, jak dzięki mojej postawie wiary i trwania w Chrystusie, każdemu spotkanemu bratu i siostrze mogę dawać Jezusa - Pana i Zbawiciela. Warunek jest jeden - sam muszę być blisko Niego. To wielka radość, uświadomić sobie, że z Jezusem nigdy nie będziemy głodni, On zaspokaja ten największy głód człowieka - tęsknotę za Bogiem.

 

 

27.07.2014


Mt 13, 44-52

Sprzedał wszystko…

 

Panie Jezu, Ty dla mnie wyrzekłeś się wszystkiego! Najpierw jako Bóg, później jako człowiek. Czy moja miłość do Ciebie pozwoli mi na to samo? Nie! Tylko łaska może pociągnąć mnie tak blisko Ciebie.

To Boże i ludzkie wyrzeczenie może być miejscem spotkania w miłości.

 

 

20.07.2014


Mt 13, 24-43

Królestwo niebieskie jest podobne...

 

Ciekawe, że Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do roślin, a nie na przykład do ptaków.

W ten sposób nasz Zbawiciel pokazuje nam, że trzeba na co dzień wzrastać, zajmując się sprawami prostymi, przyziemnymi oraz że powinniśmy dać sobie czas na stopniowy wzrost i rozwój.

Duch Święty nas w tym poprowadzi!

 

 

13.07.2014


Mt 13, 1-23

Posiane... na ziemię żyzną…


Ogród, działka… Owoce, warzywa, kwiaty… Ile radości może dać kawałek ziemi! Jednak żeby ziemia mogła wydać plon, trzeba wyrywać chwasty, podlewać, spulchniać, nawozić... Parę dni przerwy i już pojawiają się chwasty - one rosną szybciej niż to, co cenne.

Tak samo jest z glebą serca. Trzeba ją karmić miłością Bożą, Eucharystią, modlitwą, pielić chwasty grzechów w spowiedzi. Wtedy ziarno słowa wyda plon a wiara będzie się rozrastać. Wtedy plon przyniesie radość Bogu i ludziom.

 

 

06.07.2014Mt 11, 25-30

Ojca nikt nie zna, tylko Syn.

 

Jezu, Ty dajesz mi słowo życia, przez to, że pokazujesz mi ogromną wartość Twojej więzi z ojcem. Jeżeli chcę przyjść do Boga, nie potrzeba mi wiele ludzkiej mądrości - wszystko zaczyna się od bycia przed Nim jak dziecko. Dziecko nie patrzy na życie jako na obowiązek, ale jak na wspaniałą przygodę. Daje się zaskoczyć miłości i przyjmuje ją całym sercem.

 

 

29.06.2014


Mt 16, 13-19

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

 

Jezus pyta uczniów najpierw o opinie ludzkie na swój temat, a potem o ich własne zdanie. Uczniem Jezusa jestem więc wtedy, gdy potrafię w Nim rozpoznać Chrystusa, mojego jedynego Zbawiciela. Tylko jak to zrobić w świecie tylu propozycji zbawienia, jak mam zaufać Jezusowi? Odpowiedź daje Duch Święty, który wprowadza uczniów Jezusa w życie Boże. Zacznę więc od tej odrobiny wiary, którą mam dzisiaj: Jezu, chcę iść za Tobą!

 

 

22.06.2014


Mt 10, 26-33

Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi...

 

Wakacje, urlop. Odpoczynek i świadectwo. Jezu, ucz mnie świadczyć o Tobie radością, odpoczynkiem, przyjaźnią. Ludzi, których spotkam juz teraz oddaję Tobie. Może nawiążę wspaniałe znajomości, jednak ci, których spotkam mogą zapomnieć moje imię, byleby dzięki memu świadectwu, pamiętali Twoje.

 

 

15.06.2014


J 3, 16-18

Kto wierzy w Niego...

Moje zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim. A jak mam przyjąć ten dar? Poprzez wiarę, że Jezus, Syn Boży, jest jedynym Panem i Zbawicielem. Moim jedynym Panem i Zbawicielem! Wiara jest miejscem, przestrzenią, spotkania człowieka z Bogiem. Poprzez wiarę mogę odzyskać więź miłości z Bogiem, zniszczoną przez grzech. To wiara pozwala Bogu przemieniać moje życie, mieszkać w moim sercu. Wiara otwiera mnie na Ducha Świętego, Jego dary i prowadzenie. Wiara buduje także wspólnotę uczniów Jezusa, w której mogę wzrastać.

 

 

8.06.2014


J 20, 19-23

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana

 

Jezus zmartwychwstały, realny, żywy, z ranami zadanymi Mu na krzyżu, przychodzi do swoich uczniów. To spotkanie jest dla nich początkiem nowego życia i zapowiedzią zmartwychwstania w przyszłości. Spotkanie z Jezusem dzisiaj i nasze zmartwychwstanie w dniu ostatecznym łączy osoba Ducha Świętego. Chrześcijanin, uczeń Jezusa, to ten, kto spotyka się ze swoim Zbawicielem w Kościele i przyjmuje Ducha Świętego. Duch Święty daje nam radość i prowadzi na zewnątrz, abyśmy dzielili się Dobrą Nowiną z tymi, którzy jej nie znają.

 

 

01.06.2014


Mt 28, 16-20

Niektórzy jednak wątpili…

 

Nasz Pan, choć zmartwychwstały, zachował swoje rany, zachował także pamięć krzyża. Podobnie od swoich najbliższych uczniów nie wymaga, aby przestali być sobą. Posyła ich takich, jakimi są.

Wątpliwości nie zwalniają nikogo z obowiązku niesienia innym Dobrej Nowiny, są raczej zaproszeniem do pogłębiania swojej wiary, jako relacji ze Zbawicielem, relacji zarazem osobistej i wspólnotowej.

 

 

25.05.2014


J 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie…

 

Jezus obiecuje tak wiele, tak wiele chce dać, ofiarowuje siebie, swoje życie, aby mnie wyzwolić, aby każdego przywrócić do pełni Bożej miłości i życia Bożego. Daje także Ducha Świętego, aby mnie prowadził. Potrzeba tylko jednego - przestrzegania jego przykazań. Trzeba więc te przykazanie znać, poznawać słowo Boże, wzrastać we wspólnocie wierzących. Najważniejsze w wypełnianiu przykazań jest jedno: radykalna decyzja robienia wszystkiego z Jezusem, ze względu na Jego miłość do mnie i do każdego, kogo spotykam.

 

 

18.05.2014


J 14, 1-12

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

 

W tym krótkim fragmencie Ewangelii Jezus wciąż mówi uczniom o Ojcu. Nasz Pan w relacji  do Niego jest jak prawdziwe dziecko Boże i tego dziecięctwa Bożego chce dla nas.

Im bardziej będę przed Bogiem jak dziecko, tym bardziej Jego miłość wypełni moje życie i przemieni moje serce.

 

 

11.05.2014


J 10, 1-10

Ja jestem bramą owiec.

 

Jezu, Ty jesteś tym, za kim chcę iść. Chce dobrze znać Twój głos, być blisko Ciebie, razem z moimi braćmi i siostrami.

Mów w moim sercu, poprzez innych, przez życie Kościoła!

Prowadź nas na pastwiska słowa i Eucharystii. Chce Cię znać i ufać Tobie, Jezu.

 

 

4.05.2014


Łk 24, 13-35

Myśmy się spodziewali.


Uczniowie rozmawiali o Jezusie. Głośno wyrażali swoje rozczarowanie, zagubienie.

Ta wspólnota wątpiących, słabych, zostaje nawiedzona i umocniona przez Zbawiciela. Jezus nadaje ich życiu nowy kierunek, posyła do innych jako swoich świadków.

Może tego właśnie potrzebujesz ode mnie, Jezu: szczerości i rozmowy o Tobie z przyjacielem.

 

 

27.04.2014


J 20, 19-31

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie.

 

Jezu, Ty przychodzisz i pozwalasz się poznać tam, gdzie zbieramy się w Twoje imię, jedyne imię, w którym jesteśmy zbawieni. Przychodzisz „pierwszego dnia tygodnia”, w niedzielę – do Kościoła, do swoich uczniów. Każde Twoje przyjście jest pamiątką Twojego zmartwychwstania, jest właściwie naszym udziałem w tym jedynym wydarzeniu Paschy. Jest to spotkanie z Tobą - żywym, zwycięskim Panem, nasze dziękczynienie Ojcu za dar zbawienia - Eucharystia.

 

 

20.04.2014


J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

 

Jezu, tak bardzo Cię nie było. Tak bardzo Cię odrzuciłem, tak niesprawiedliwie osądziłem, pogardziłem Tobą. Jednak Ty mi wszystko wybaczyłeś, wziąłeś na siebie całą moją winę, ciężką jak wielki kamień. Dzisiejszego ranka pierwszą moją myślą była tęsknota za Tobą, dlatego nie uciekłem od mojej ciemności w tanie pocieszenie, ale czekałem na świt.

I oto jesteś przy mnie: żywy, realny, prawdziwy, ze śladami męki. Widzę Cię trochę niewyraźnie, bo przez łzy. Jezu, mój Panie i jedyny Zbawicielu, dziękuję Ci za to, że dzielisz się ze mną swoim życiem, radością, pokojem, uzdrawiającą obecnością. Tak jasno wokoło. jest już dzień.

 

 

13.04.2014


Mt 26,14-27, 66

To jest Jezus, król żydowski.

 

Jesteś Królem, Jezu. Twoje panowanie zaczęło się na krzyżu. Krzyż łączy ze sobą niebo i ziemię. Jego ramiona, Twoje ramiona z krzyża otwierają się na każdego. Każdy, nawet największy grzesznik, został przez Ciebie odkupiony i w Tobie może przyjść do kochającego Ojca.

Jezu, ja też chcę stanąć pod Twoim krzyżem, być teraz z Tobą, moim Królem, Panem i Zbawicielem.

 

 

6.04.2014


J 11, 1-45

Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem.

Jezus dobrze znał Marię, Martę i Łazarza. Odwiedzał ich, byli Jego przyjaciółmi. A jednak nie oszczędził im bólu. Dlaczego? Aby objawiła się chwała Ojca. Obie siostry zostały postawione w sytuacji ekstremalnej - wierzyć przeciw prawu natury, stać wobec zebranych z rodziny i przyjaciół, którzy przybyli na pogrzeb, i wybrać zawierzenie Jezusowi.

Tego chce Pan: radykalnego zaufania, zawieszenia wszystkiego na Nim. Tylko wtedy można uwierzyć w Jego zmartwychwstanie i spotkać Go w swoim życiu, żywego Boga.

Jezu, przymnóż mi wiary, chcę być Twoim - mimo wszystko.

 

 

30.03.2014


J 9, 1-41

Przyszedłem (...) aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi.

 

Wszystko mam poustawiane: praca, modlitwa, relacje... Aż wydarzy się upadek. Dotykam twarzą ziemi, czuję się opluty, poniżony… Tak, właśnie zaczęło się uzdrowienie! Wkroczył Jezus! Wystarczy Mu zaufać, powierzyć życie…

Jezu, naucz mnie patrzeć na świat, daj wzrok wiary!

 

 

23.03.2014


J 4, 5-42

On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

 

W czasie rozmowy z Jezusem Samarytanka przebyła drogę wiary. Najpierw Nieznajomy był kimś obcym, budzącym uprzedzenia. Potem Panem, prorokiem, Chrystusem. Wreszcie tworzy się wspólnota wiary w Duchu i prawdzie, a Jezus zostaje uznany za Zbawiciela.

Jezu, ja też chcę z Tobą rozmawiać, tak szczerze, od serca. Ty czekasz na mnie przy studni mojego życia, tam, gdzie jestem sam, zagubiony, zniechęcony. Jezu, daj mi Twojej wody!

 

 

16.03.2014


Mt 17, 1-9

Jezus wziął ze sobą...


Jezus przemienia się dla nas na każdej Eucharystii - Jego odzienie, Hostia, staje się lśniąco białe, z Nim w Ofierze eucharystycznej obecne jest całe niebo.

Dlatego też chcę tam być! Nie może mnie zabraknąć na niedzielnej Mszy świętej, bo tam najbardziej mogę spotkać mojego Pana, a także moich braci i siostry, Jego uczniów.

Jezu, dzięki Ci za tę górę przemienienia, którą jest każda Eucharystia!

 

 

9.03.2014


Mt 4,1-11

Jeśli jesteś Synem Bożym...

 

Jako uczeń Jezusa chcę być podobny do mojego Mistrza. Jezus odpędził od siebie pokusy mieczem słowa Bożego. Dlatego czytam Pismo Święte, z wiarą poznaję w ten sposób mojego Boga i Jego moc, która w miłości stworzyła świat i mnie. Biblia to jednak przede wszystkim słowo o Jezusie Chrystusie - Zbawicielu i Panu. Chcę znać słowo Boga, bo chcę znać Boga. Chcę, by mnie chronił, prowadził i błogosławił mojemu życiu, dlatego razem z Kościołem żyję i karmię się tym Słowem.

 

 

02.03.2014


Mt 6, 24-34

Nie możecie służyć Bogu i mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się...

 

O czym najczęściej myślę? Co mnie najbardziej martwi? Tak, pieniądze. Czy wystarczy? Czy dam radę? Czy się uda? Dziś, Jezu, pokazujesz mi, że martwienie się jest rodzajem niewoli, służby złemu panu. A przecież to Jezus ma być moim jedynym Panem!

Jezu, proszę, uwolnij mnie, uwolnij moje serce, umysł, myśli! Chcę już odrzucić ciężki bagaż zmartwień i przejść na Twoją stronę, na Ciebie patrzeć, z Tobą się spotykać, Tobie służyć, Tobie tylko zaufać, Twojej miłości, zbawieniu, które pochodzi od Ciebie.

 

 

23.02.2014


Mt 5, 38-48

On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych.

 

Miłość Boża zawsze jest ze mną! Nie ma takiej chwili, w której Bóg by mnie nie kochał!
Jako uczeń Jezusa chcę być podobny do Ojca, ale jak stać się takim, jak Bóg? Jak nie dzielić ludzi na dobrych i złych, godnych i niegodnych mojej życzliwości, wybaczenia, czasu?

Jeżeli będę prosił o wsparcie Ducha Świętego i ze swej strony robił wszystko, żeby kochać każdego, także tego, kogo kochać nie umiem, wtedy niepostrzeżenie z "porządnego człowieka" stanę się "Bożym człowiekiem", odbiciem Jego miłości.

 

 

16.02.2014


Mt 5,17-37

(…) nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym.

 

Jestem wolny; podejmuję decyzje, jestem odpowiedzialny za życie własne, moich bliskich. Wkładem mojej pracy mniej lub bardziej wpływam na losy innych.

I jednoczenie całkowicie zależę od Boga.

Jak patrzę na tę zależność? Czy uważam, że mnie ogranicza? Czy nie pojmuję jeszcze, że Bóg, Pan całego świata ma dla mnie wspaniały dar – Siebie i wszystko. On chce dzielić ze mną życie i współdziałać we wszystkim dla mojego dobra. Nic nie może oddalić mnie od Jego miłości! Poza moją własną decyzją...

Czy zdecydowałem się już na życie z Nim? Czy przychodzę do Niego z moją słabością, by pomógł mi podnieść się, naprawić to, co zniszczyłem? Czy znam Jego obietnice dla mojego życia? Czy żyję w pełni Jego obfitości i błogosławieństwa?

 

 

9.02.2014


Mt 5, 13-16

Wy jesteście solą ziemi.

 

Czy to, jak żyję nadaje smak mojemu domowi? Skoro jestem uczniem Jezusa, to tak właśnie powinno być. Ale czy moje postępowanie, moje decyzje, słowa - czy to wszystko chroni świat przed zepsuciem?

Jezu, nie umiem być taki, tylko Ty taki jesteś. Dlatego z całego serce proszę Cię, przyjdź, żyj we mnie Twoim życiem, daj mi Twojego Ducha Świętego. Bardzo pragnę dawać innym Ciebie! Chcę, żeby każde moje spotkanie, każda rozmowa, spojrzenie, każda chwila, była dla tych, których stawiasz na mojej drodze, spotkaniem z Twoją miłością.

 

 

2.02.2014


Łk 2, 22-40

Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim.


Dwoje proroków od razu rozpoznało Zbawiciela. Dlaczego? Ponieważ wiedzieli, co jest w życiu najważniejsze, żyli tą wiarą i całym sercem oczekiwali zbawienia.

Codzienne życie wiary otwiera oczy na obecność Boga, sprawia, że mogę Go rozpoznać i  spotkać. Ktoś taki staje się wtedy dla innych świadkiem i prorokiem Jezusa Chrystusa.

Można by powiedzieć, że świadek Pana zawsze przebywa w świątyni, bo Bóg jego samego uświęca, tak, że nawet całe życie takiej osoby staje się wypełnione obecnością Pana.

 

 

26.01.2014

 

Mt 4,12-17

Rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.” Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

 

Czy słowa Jezusa: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” miały rację bytu tylko 2000 lat temu w odniesieniu do apostołów? A może Jezus dziś zwraca się tymi samymi słowami do mnie i do Ciebie? Bo jest wielu, którzy jeszcze Go nie poznali… Bo są tacy, którym mogę opowiedzieć o tym, że On żyje, działa dzisiaj i pragnie mieć bliską relację z każdym, a szczególnie szuka tego, który jeszcze nie kroczy z Nim przez życie.

Co przeszkadza mi w tym, by dziś jeszcze bardziej pójść za Jezusem, by jeszcze bardziej się Nim dzielić? Może wstyd, albo lenistwo? Może brak gorliwości? Cokolwiek to jest, przyjdźmy z tym do Jezusa i pozwólmy Mu uczynić nas „rybakami ludzi”.

 

 

19.01.2013


J 1, 29-34

On jest Synem Bożym.


Jezu, daj mi Ducha Świętego, abym był zdolny rozpoznać w Tobie Pana i Zbawiciela.

Daj mi doświadczenie Twojej miłości, abym mógł o niej zaświadczyć.

Daj mi pokorę, żebym umiał się umniejszyć, wskazać na Ciebie i do Ciebie prowadzić innych, a nie zatrzymywać ich przy sobie.

Udziel mi daru wytrwałości, abym czekał na Ciebie tam, gdzie chcesz się ze mną spotkać. Jezu, tak bardzo pragnę Twojej obecności, przyjdź, chcę o Tobie powiedzieć mojej rodzinie, znajomym, każdemu, kogo spotkam!

 

 

12.01.2014


Mt 3, 13-17

Ty przychodzisz do mnie?


Jestem taki słaby, marny, zrobiłem tyle złego. Najchętniej bym się schował. Czuję wstyd. Tak się zakręciłem wokół moich słabości, że ledwo dosłyszałem Twoje kroki. Przyszedłeś, Jezu, i prosisz mnie, żebym Ci dał te wszystkie grzechy, obmywasz mnie z nich. Bierzesz je na siebie i niesiesz na krzyż. Jak ja mam to przyjąć? Tak bardzo mi się to nie należy!

Kim Ty właściwie jesteś, Jezu? Kim jesteś dla mnie? Zaczekaj, Panie, porozmawiajmy! Chcę Cię poznać bliżej, chcę być Twoim przyjacielem.

Jezu, dziękuję Ci za to, że uwolniłeś mnie od tego całego brudu, że dzięki Tobie jestem czysty.

 

 

5.01.2014


J 1,1-18

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

Jezus jest Słowem Ojca, Słowem żywym, chce być obecny we wszystkim, co robisz. Dlatego czytając ten fragment Ewangelii, odnieś go do swojej codzienności i pytaj Ducha Świętego: Jak mam mówić, by Jezus był obecny w każdym moim słowie, jak budować relacje z innymi, aby we mnie widzieli świadectwo o Jezusie?

Chciej być świadkiem, kimś takim jak Jan, kimś, w kim Jezus jest stale obecny i poprzez to, co już się stało w twoim życiu, i przez to, co dzieje się teraz, bo Pan żyje i działa poprzez swoich świadków.

Powiedz Mu: Jezu, pragnę, żebyś był obecny w każdym słowie, które wypowiadam, w każdej sytuacji, także wtedy, kiedy nie wymieniam Twojego imienia!

 

 

29.12.2013


Kol. 3, 12-21

Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

 

W rodzinie najtrudniej jest dawać świadectwo wiary. Tutaj nie jest ono odświętne, przystrojone i uładzone: jest codzienne, zabiegane, spóźnione. Ale jest też najprawdziwsze, szczere, osadzone w rzeczywistości.

Jezu, który żyłeś i nadal chcesz żyć z ludźmi, wypełnij moją codzienność: zaspane poranki, zmęczone wieczory, spojrzenia w przelocie, rozmowy o zakupach, wspólne sprawy, plany i decyzje. Przyjdź, Panie Jezu!

 

 

22.12.2013

 

Mt 1,18-24

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus.


Nieraz dobro rodzi się w nieoczekiwany sposób. Bóg wykorzystuje, uświęca i błogosławi to, co po ludzku uznaliśmy za wstydliwe, co nie pasuje do obrazu pobożności, co spontaniczne, co przyszło spoza wydeptanych dróg.

Ewangelia jest zawsze nowa, świeża; to, co boskie przychodzi w tym, co u ludzi dziwne.

Słuchaj, badaj swoje serce, przyglądaj się temu, co cię dziwi. A potem nadaj temu imię Jezusa, to znaczy odnieś się do Niego, poproś Go o światło, o mądrość. Pielęgnuj w sobie nadzieję przez wytrwałość, cierpliwość, otwartość na nowe.

 

 

15.12.2013


Mt 11,2-11

Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.


Nieraz Cię, Jezu, nie widać; świat jest, ludzie są, wiele się dzieje, a ja nie wiem, jak mam postąpić, w którą stronę mam pójść. Boję się popełnić błąd, bo mogę zrobić coś złego. Jeszcze bardziej boję się nie robić nic, bo to jest taki błąd, który kosztuje życie wieczne.

Jezu, pokaż mi się! Pokaż mi dobre owoce moich decyzji, daj mi Twojego Ducha, najlepszego Doradcę! W modlitwie, w Eucharystii, we wspólnocie Kościoła, chcę - patrząc oczyma wiary - zobaczyć ślady Twoich stóp, znaleźć błogosławieństwo Twoich rąk - znaki Twojej świętej obecności.

 

 

8.12.2013


Łk 1,29-38

Będzie nazwany Synem Najwyższego.

 

Maryja nie zastanawia się nad aniołem, modli się zawsze do Boga. Ani nad treścią zwiastowania, bo z wiarą czekała na Mesjasza. Po prostu weryfikuje objawienie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. On zawsze jest potrzebny, tak jak i wiara oczekująca i ufna.

Maryjo, naucz nas takiej wiary i postawy mądrej służebnicy Pana!

 

 

1.12.2013

 

Mt 24,37-44

Przyjdzie wasz Pan.


Czy Jezusa mogę nazwać rzeczywiście moim Panem? To ze względu na Niego postępuję tak, a nie inaczej? To ze względu na Niego podejmuję takie, a nie inne decyzje? Nie z lęku, ale dlatego, że w Nim odkryłem wszystko: prawdziwe życie, radość, szczęście, pokój, drogę do Domu Ojca. To za Nim tęsknię, z nadzieją oczekuję spotkania z Nim twarzą w twarz?

Jeśli nie, to wraz z rozpoczynającym się adwentem Bóg chce mnie zaprosić do tego, bym Go rzeczywiście spotkał. Bym uwierzył, że Jego propozycja dla mnie jest najlepszą z możliwych. Bym ją przyjął i żył już nowym życiem, nowym sensem, prawdziwym szczęściem, które może dać tylko On.

Jeśli tak, to czas adwentu został mi dany po to, by z radością przygotowywać się na Jego przyjście. Czy pytałem Go już, jak widzi moje przygotowanie w czasie tegorocznego adwentu?

 

 

24.11.2013


Łk 23,35-43

Dziś za mną będziesz w raju.

 

Każdy chciałby usłyszeć te słowa od Zbawiciela. Dobra wiadomość jest taka, że możesz je usłyszeć. Wystarczy, że jesteś na swoim krzyżu - w sytuacji cierpienia, krzywdy, samotności, świadomości swego grzechu. I powiesz o tym Jezusowi: w modlitwie, w konfesjonale, na Mszy świętej.

On bardzo chce usłyszeć Twój głos, bardzo pragnie twojego całkowitego zaufania do Niego, nie tylko jako Pana, ale i przyjaciela, a nawet brata.

Powierz Mu się, a będziesz w raju życia w Bogu, niezależnie od twojego aktualnego samopoczucia.

Zaufaj Jezusowi, On cię poprowadzi i napełni Duchem Świętym!

 

 

17.11.2013


Łk 21, 5-19

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.


Nie dzięki sukcesom, ani osobistej świętości. Żadne wzloty nie decydują. Na nic samo unikanie grzechów.

Darmowy dar zbawienia, czyli miłość Boża najpełniej objawiona na krzyżu Jezusa Chrystusa, jest dla wytrwałych. Czy to nie cudowne? Nie ważne, ile razy upadasz, ważne, że się znów podnosisz dzięki łasce.

Duch Święty poprowadzi cię do Boga, tylko pozwól mu działać, wytrwaj z tymi, których dał ci Pan, wytrwaj z tym krzyżem, jakim jesteś sam dla siebie. Wytrwałość to nie tylko zaciśnięte zęby, jest to raczej radość wspinania się ku kochającemu Ojcu, radość, którą odkrywa się stopniowo, wznosząc się ponad mgły własnych lęków i zniechęceń.

Jezu, prowadź, umacniaj mnie na tej drodze!

 

 

10.11.2013


Łk 20, 27-38

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

 

Mogę być uczestnikiem życia Bożego! Do tego powołuje mnie Chrystus, mój Zbawiciel. Po to przeszedł przez krzyż i umarł, żebym ja mógł żyć w Bogu i dla Niego. Jaka to cudowna perspektywa - spotkam Boga twarzą w twarz, a wraz z Nim Abrahama i innych Patriarchów. Spotkam moich bliskich zmarłych; tych, których kochałem, którzy kochali mnie.

Teraz mój wzrok sięga do krzyża, ale poza krzyżem Jezusa i dzięki niemu jest niebo - pełna komunia z Panem, pełna radość, wieczne, cudowne, radosne życia dziecka Bożego.

Jezu, dzięki Ci za Twoje dzieło zbawienia, dzięki za te słowa, po których wypowiedzeniu sam dokonałeś Paschy - przejścia do życia. Jezu, chcę iść za Tobą!

 

 

3.11.2013


Łk 19,1-10

Chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest.

 

A ja? Czy rzeczywiście chcę zobaczyć Jezusa?

Nie takiego, którego obraz pokazują: współczesny świat lub moje doświadczenia z dzieciństwa. Nie takiego, którego sam sobie wytworzyłem. Prawdziwego Jezusa! Takiego, jakim rzeczywiście jest!

Czy chcę poznać Go osobiście?

Tak naprawdę mogę poznać tylko tego, z kim się regularnie spotykam, dla kogo systematycznie znajduję czas.

Czy mam czas dla Jezusa? By poznawać, z kart Pisma Świętego, kim jest. By rozważać - pod natchnieniem Ducha, którego obiecał - Jego słowa i czyny. By spotykać się z Nim na rozmowie (zwanej modlitwą); by słuchać, co ma dla mnie.

Czy chcę zaprosić Jezusa do mojego życia, do wszystkich moich spraw?

On nie zamierza mi niczego odebrać. Przeciwnie: pragnie dać Siebie i wszystko, za czym tęsknię, co kryje się w moim sercu, a co On Sam we mnie kształtuje. O ile Mu na to pozwalam.

Jezus nie wejdzie w moją codzienność z butami. Kocha, więc cierpliwie czeka. Właśnie na mnie!

 

 

27.10.2013


Łk 18, 9–14

Kto się uniża, będzie wywyższony…


Pragnę czuć się potrzebny, wartościowy, ważny… I nie jestem w tym odosobniony; leży to w naturze ludzkiej.

Czyżby więc Bóg chciał dla mnie czegoś całkiem przeciwnego? On, który nazywa mnie swoim ukochanym dzieckiem, który mówi, że w Jego oczach jestem bezcenny i niezastąpiony?

Co więc oznacza wezwanie do uniżenia się? Czy mam nie dostrzegać w sobie wartości? Czy mam zaprzeczać swoim uzdolnieniom, sukcesom?

A może chodzi o to, by po prostu stanąć w prawdzie i szczerości. Dostrzec to, że czasem zachowuję się jak faryzeusz. Upatruję swojej wartości w zewnętrznych osiągnięciach, statusie materialnym. Porównuję się z innymi. Czuję się samowystarczalny. Tak jestem pewny swoich dobrych czynów, że właściwie nie potrzebuję Jezusa i Jego zbawienia.

Dopiero kiedy uznam całą prawdę o sobie, prawdę o tym, co we mnie dobre, i prawdę o mojej słabości, dopiero kiedy zapragnę Boga i Jego miłości ponad wszystko, pozwalam Mu, by mnie „wywyższył”. By podarował mi doświadczenie swojej bezwarunkowej miłości, na które dotąd nie starczało miejsca w moim sercu. By przekonał mnie, że nie zważa na moje grzechy. By pokazał, że zna najgłębsze pragnienia mego serca i chce dla mnie więcej, niż ośmielam się marzyć. Ma dla mnie najwspanialszą „ofertę” – Siebie i niesamowitą przygodę życia w relacji z Sobą. Nie na pewien czas… Na zawsze!

 

 

20.10.2013

 

Łk 18, 1-8

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?

 

Bóg nigdy nie odmawia nam tego, co dobre. Zawsze daje więcej, niż oczekujemy. Nie jest jednak czarodziejem do spełniania życzeń, tylko najlepszym Ojcem, Przyjacielem i Doradcą. Najbardziej zależy Mu na relacji, na więzi z Nim samym.

Nie patrzmy tylko na dary, spójrzmy na Dawcę!

Przyjaźń z Bogiem - Tym, który stworzył mnie i cały świat, i który kocha mnie tak, że zniszczył moje grzechy na krzyżu swego jedynego Syna - to najcudowniejsza relacja na świecie.

Jezu, chcę, żebyś został moim najlepszym przyjacielem! Niech Twój Duch Święty nauczy mnie modlitwy - rozmowy z Tobą! Niech nauczy mnie kochać tych, których mi dajesz na co dzień - w domu, szkole, pracy.

 

 

13.10.2013

 

Łk 17, 11-19

Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!


Czego naprawdę chcę od Ciebie, Jezu? Żeby mnie życie nie bolało? Żeby mnie wszyscy lubili? Żeby moje życie było pasmem sukcesów ewangelizacyjnych? Mam już zaplanowane, jak masz mnie uzdrowić.

A może warto zajrzeć głębiej, może ta wysypka tylko sygnalizuje mój prawdziwy problem? Może pustynia samotności i oddzielenia od przyjaciół ma być szansą na spotkanie z Tobą?

Jezu, Panie mój i Zbawicielu, prawdziwy Lekarzu, przyjdź! Dotknij mnie! Uzdrów moje serce! Daj mi Ducha Świętego, który pokaże mi prawdę o moim życiu i nauczy wdzięczności wobec Ciebie! Daj mi oczy serca, zdolne dostrzegać Twoją miłość! Przyjdź, Jezu!

 

 

06.10.2013

 

Łk 17, 5-10

Słudzy nieużyteczni jesteśmy...


Tak bardzo trudno jest nie oczekiwać wdzięczności. Jednak tylko w ten sposób można - poprzez zasłonę własnej grzeszności - zobaczyć Jezusa, kiedy się uczy odrywać od myślenia: "Ja tobie, a ty mnie".

Jezus pokazał nam radykalizm Bożej miłości - ona niczego w zamian nie oczekuje, poza tym, że się ją przyjmie.

Każdego, kto chce się tego uczyć od Pana, On sam wzmocni, da mu swego Ducha, rozjaśni jego życie i udzieli mu błogosławieństwa, posyłając na powrót do swoich - do domu, szkoły, pracy... Pośle nas odmienionych - wolnych od oczekiwań, radosnych jego radością, napełnionych Jego miłością.

Tylko się wpatrzmy w Jezusa i Jego słuchajmy!

 

 

29.09.2013

 

Łk 16,19-31

Pragnął on nasycić się odpadkami…


To, czego pragnę tu na ziemi, powinno być bardzo konkretne. Wtedy Bóg może te przeżyte i może przecierpiane - a więc nazwane - pragnienia wypełniać. On przecież mnie kocha i chce mojego dobra. Zawsze jednak zostanie we mnie jakieś najgłębsze pragnienie samego Boga, który na skutek moich grzechów wydaje się daleki. W Jezusie - dla tych, którzy z Nim wędrują po ziemi - Bóg staje się bliski. Jego miłość zbawia, to znaczy prowadzi, w Duchu Świętym, do ostatecznego i wiecznego spotkania z Panem. Wtedy to głębokie i jakby przeczuwane pragnienie będzie wypełnione. I to jak! Naprawdę wszystko, o czym tu na ziemi mogę pomarzyć, to jedynie odpadki, a mój Ojciec ma dla mnie najcudowniejszy dar - pełnię człowieczeństwa przeżywanego w Nim. Dlatego będę pragnąć, wiedząc, że otrzymam nieskończenie więcej

 

 

22.09.2013

 

Łk 16,1-13

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę (...) Pozyskujcie sobie przyjaciół...

 

Każdy z nas jest nieuczciwym zarządcą cudzego dobra, bo wszystko, co mamy pochodzi od Boga, a  grzech zawsze jest utratą kapitału miłości.

Jezus pokazuje niesamowitą siłę wspólnoty – Bożego „przedsiębiorstwa” na tej ziemi.

Wspólnota jest miejscem, w którym „dzieje się” miłość. To tutaj wybaczamy innym przewinienia wobec nas i modlimy się za nich. W ten sposób kompensujemy sobie  straty spowodowane przez grzech.

Nie jest to do końca uczciwe wobec Ojca? Rzeczywiście, nie byłoby, gdyby Jezus nie spłacił na krzyżu całego naszego długu (co nazywamy zbawieniem). Teraz możemy, poprzez przyjęcie Jezusa do serca, zbliżać się do siebie nawzajem i, prowadzeni przez Jego Ducha, wspólnie pracować w międzynarodowej firmie, zwanej królestwem Bożym.

 

 

15.09.2013

 

Łk 15, 1- 32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.


Lubisz dawać prezenty? Myślę, że tak, bo to wielka frajda! Na pewno lubisz patrzeć na czyjąś radość, szczególnie radość kogoś bliskiego. Dając komuś jakąś rzecz z miłością, przede wszystkim dajesz tej osobie samą radość. Skoro tak, to czy dałeś kiedyś prezent Bogu? Jest coś, co Go zawsze bardzo cieszy, taki piękny, wspaniały prezent. Nie trzeba nawet niczego kupować. Wystarczy przyjść do Niego. Tak, trzeba tylko podejść! Bóg tak bardzo cię kocha, tak bardzo pragnie być z tobą, że Twoje towarzystwo może Go uszczęśliwić!

Kochający Ojciec nie czekał na ciebie bezczynnie… Posłał swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby na krzyżu uwolnił cię od ciężaru uczynków, które oddaliły cię od Boga. Zostaw to, co oddaliło cię od Niego, czyli uświadom sobie swoją grzeszność, i biegnij! Widziałeś kiedyś, jak małe dziecko biegnie do swojej mamy? Nie ociąga się, tylko pędzi najszybciej, jak się da. Decyzja zaufania Bogu i nawrócenia bywa trudna, ale w drodze poprowadzi cię Duch Święty, a spotkanie z Ojcem rozpocznie wspaniałą ucztę! Kochający Tata powie wtedy: Trzeba się weselić i cieszyć. Będzie muzyka, taniec, śpiew... Całe niebo weźmie udział w zabawie! Na tym właśnie polega zbawienie – na radości, która dzięki zwycięstwu Jezusa na krzyżu, zaczyna się już tutaj, na ziemi.

 

 

08.09.2013


Łk 14, 25-33

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

 

Jezus chyba przesadza, chce cię pozbawić rodziny, przyjaciół? Nie! On chce jednego: Pragnie być naprawdę twoim Bogiem! Ponieważ cię kocha, jest zazdrosny! A wielka miłość, która - ze względu na ciebie - zaprowadziła Go na krzyż, oznacza również wielką zazdrość.

Nie bój się miłości! Jeżeli Jezus ma być twoim najlepszym przyjacielem, zaproś go do szkoły, do pracy, na imprezę. Niech nic i nikt nie przesłoni ci Jezusa! Zaproś Go do każdej swojej relacji; dopiero z Jezusem zyska ona na znaczeniu i zaowocuje. On tak bardzo chce ci towarzyszyć, być z tobą wszędzie!

23.11.2014

Mt 25, 31-46

 

Wszystko, czego nie uczyniliście…

 

Zło jest brakiem. Brakiem miłości Boga. Tę miłość Bożą znajduję u Jezusa. Poznając Go, napełniam się miłością. Kiedy świadczę dobro tym, którym jej brak, daję im Boga. W nich spotykam Chrystusa.

Jeżeli chcę, żeby Pan poznał mnie w przyszłości, muszę teraz przebywać z Nim, ukrywającym się w tych najmniejszych.

23.11.2014

Mt 25, 31-46

 

Wszystko, czego nie uczyniliście…

 

Zło jest brakiem. Brakiem miłości Boga. Tę miłość Bożą znajduję u Jezusa. Poznając Go, napełniam się miłością. Kiedy świadczę dobro tym, którym jej brak, daję im Boga. W nich spotykam Chrystusa.

Jeżeli chcę, żeby Pan poznał mnie w przyszłości, muszę teraz przebywać z Nim, ukrywającym się w tych najmniejszych.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->
Poprawiony: niedziela, 14 grudnia 2014 08:36

Patron na wrzesień bł. Matka Teresa z Kalkuty

Email Drukuj PDF

Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Dzieciństwo upłynęło jej w harmonii, pośród małych, codziennych spraw, w atmosferze wsparcia ze strony rodziny. W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał w interesach. Wrócił z podróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Odbiło się to istotnie na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Matka mówiła wtedy do dzieci: "Przyjmujcie ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi". Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prała, karmiła. Powtarzała dzieciom: "Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucały kamyk do morza".

Poprawiony: sobota, 07 września 2013 06:57

Patro na sierpień bł Jan XXIII Papież

Email Drukuj PDF

Urodził się we Włoszech 25 listopada 1881 r. jako Angelo Giuseppe Roncalli, w biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka była osobą bardzo religijną. Urodziła 11 dzieci, z których Angelo przyszedł na świat jako czwarty. Charakteryzowała go niezwykłą dobroć, ciepło i pogoda ducha.
Mając 12 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego w Bergamo, które było wówczas jednym z najbardziej prestiżowych miejsc kształcenia przyszłych księży. Tam też został przyjęty do III Zakonu św. Franciszka (1 marca 1896 r.). Po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce, rozpoczął naukę w Papieskim Seminarium Rzymskim. W 1902 roku przerwał naukę na rok, żeby odbyć służbę wojskową. Po jej zakończeniu obronił doktorat z teologii i przyjął święcenia kapłańskie. Rok po podjęciu nauki w seminarium zaczął spisywać swoje notatki duchowe i kontynuował tę pracę aż do późnej starości. Jego zapiski wydane zostały pod tytułem "Dziennik duszy". W 1903 roku napisał w nim między innymi: "Bóg pragnie, abyśmy podążali wzorem świętych poprzez czerpanie z życiodajnej esencji ich cnót, a następnie przerabianie jej na swój własny sposób, adaptowanie do naszych indywidualnych możliwości i okoliczności życia. Gdyby św. Alojzy był taki, jak ja, stałby się świętym w zupełnie inny sposób".

Strona 1 z 13

mod_vvisit_counterDzisiaj2626
mod_vvisit_counterWczoraj1916
mod_vvisit_counterTen tydzień26293
mod_vvisit_counterTen miesiąc78909
mod_vvisit_counterRazem7667144

Aktualnie: gości 16, 
botów 12 połączonych
Dzisiaj: Gru 19, 2014

Sonda

Co sądzisz o Nas?
Wyniki

Logowanie