SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (566)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem”. Ps 116, 12 - 14

„Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz, uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Wypełnianie ślubów dla Pana jest odpowiedzią na Jego miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. J 1, 15

„Chciałabym przemierzyć ziemię, głosić Twe imię, Jezu, i zasadzić  na niewiernej ziemi drzewo Twego chwalebnego Krzyża”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Świadectwo Jana Chrzciciela dla niektórych to zbyt małe świadectwo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. Mt 2, 10 - 11

„Jezu, ja jestem zbyt mała, by wielkich czynów dokonać, toteż moim szaleństwem jest ufność, że miłość Twa przyjmie mnie jako ofiarę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Znaki potwierdzające misję, którą ma do spełnienia człowiek dają dużo radości. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce”. 1 J 3, 18 - 19

„Och! Ileż nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko, czego zażąda! Jakież to szczęście, że tyle nas to kosztuje”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Świadectwo życia otwiera na przyjęcie słów Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”. J 1, 38 b – 39 a

„Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Zaproszenie, które kieruje Jezus sprawia, że zostajemy z Nim dłużej, niż przewidywaliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wiecie, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”. 1 J 3, 2 b - 3

„Bardzo się raduję, właśnie tym, że nie mam żadnej radości, ale Jezusowi tym sprawiam przyjemność”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Pokładanie nadziei w Bogu prowadzi do uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna”. 1 J 2, 22

„Cała moja droga jest drogą ufności i miłości, nie rozumiem dusz, które boją się tak czułego Przyjaciela”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Szatan przychodzi, aby kraść niszczyć i zabijać. ks. Rafał Jarosiewicz

„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Łk 2, 20

„Znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Doświadczenie Boga rodzi uwielbienie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Rdz 15, 1

„Jeżeli rzeczom widomym chcesz wierzyć, tedy wpierw uwierzyć trzeba niewidzialnym”. św. Jan Chryzostom

Ps. Często Bóg pokazując misję do wypełnienia łączy ją z obietnicą, którą przygotował. ks. Rafał Jarosiewicz

”A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40

„Oto urodził się w ciele, abyś ty odrodził się w duchu”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek, przeżywa swoje człowieczeństwo wraz ze wszystkimi jego elementami po to, by być podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 29
Top