SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” Mk 12, 24

„Nie to masz czynić, co tobie się spodoba, lecz niech Bóg w tobie to uczyni, co Jemu się podoba”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Rozumienie Pisma Świętego i mocy Bożej wyprowadza nas z błędu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego”. Mk 12, 17

„Ty nie chciej w duszy swej nic szczepić, ani zasiewać, ale się o to staraj, by ta rola była dobrze oczyszczoną i uprawioną, a Bóg ją zasieje w porze właściwej”. św. Piotr Alkantary

Ps. Jezus nie boi się wypowiadać na temat podatków i kasy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał”. Mk 12, 1 b

„Czekaj aż cię Sam Bóg na swego robotnika powoła; siedź, jakby święcie próżnując w zupełnym oderwaniu serca, dopóki cię do Swej winnicy nie najmie”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Czasami oddać w dzierżawę - to po Bożemu. ks. Rafał Jarosiewicz

”On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?” Mk 2, 25

„Wszystko czyń z prostotą, w czystej intencji, w tym jedynie celu, żebyś się Bogu podobał”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Niektórzy zachowują się, jakby nigdy nie czytali tego, co zrobił Dawid. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12

„Nie idź nigdy za własną wolą, za własnym zdaniem, za własną skłonnością, bo to jest szukaniem własnej zguby”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prawidłowego osądu myśli i pragnień serca może dokonać tylko Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

”Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”. Mk 11, 23

„Przyzwyczaj twoją duszę do ciągłego obcowania z Bogiem”. św. Piotr z Alkantary

Ps. W historii Kościoła byli święci, którzy przesuwali góry. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ps 116, 12 – 13

„Tak łaskawy i miłosierny, tak słodki i cichy jest Jezus Chrystus, że skoro Mu kto tylko w sercu swoim przygotuje miejsce, bez wątpienia ukaże mu chętnie światło łaski swojej i z nim wieczerzać będzie”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Umiejętność odczytywania tego, co uczynił nam Pan budzi w nas wdzięczność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”. Mk 10, 43

„Nie poprzestawaj na zewnętrznym noszeniu sukni Jego, ale staraj się głównie o to, abyś się przyoblekła w ducha Jego”. bł. Angela Truszkowska

Ps. Zasada stawania się pierwszym, to zasada zajmowania ostatniego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi...” 1 P 1, 14

„Niech On będzie nadal Twoim Mistrzem. Jego się o wszystko pytaj, a On Ci też na wszystko odpowie, we wszystkim objaśni”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Nie stosowanie się do swoich wcześniejszych żądz to decyzja woli, do której zaprasza nas codziennie Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dlatego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń”. 1 P 1, 6

„Znoś jako dobra i wierna sługa Chrystusowa cierpliwym sercem i z pokorą te małe przykrości, które Cię niekiedy trapią i doświadczają”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Radość, do której wzywa nas Bóg nie zakłada braku trudności. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 36
Top