SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (665)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy!” Dz 7, 51

„Odrzućcie więc wszelkie zło”. św. Piotr Apostoł

Ps. Człowiek pod działaniem Ducha Świętego nie boi się wypowiedzieć żadnych słów. ks. Rafał Jarosiewicz

”A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła”. Dz 6, 15

 „Dzięki Jezusowi wierzycie w Boga, który Go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą”. św. Piotr Apostoł

Ps. Spotkanie z Bogiem jest często widoczne zewnętrznie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”. 1 J 2, 4

„Odrzućcie wszelkie zło, wszelki fałsz, obłudę, zawiść i wszelkie obmowy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Zachowywanie Bożych przykazań jest miarą miłości do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę”. Dz 6, 7

„Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie darem, jaki każdy z was otrzymał”. św. Piotr Apostoł

Ps. Słowo Boże mówi, że kapłani też przyjmowali wiarę, a jest Ono ponadczasowe. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go”. Dz 5, 38 b - 39

„Pragnijcie nieskażonego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu dorośli do zbawienia”. św. Piotr Apostoł

Ps. Zasada rozeznawania według Gamaliela do dziś jest bardzo ważną metodą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedział Piotr i apostołowie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Dz 5, 29

„Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym”. św. Piotr Apostoł

Ps. Słuchanie Boga nigdy nie jest w opozycji do słuchania Kościoła, ponieważ Jezus utożsamia się z Kościołem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia”. Dz 5, 19 - 20

„Głoście więc dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jeżeli Bóg chce czegoś dokonać, to przed tym nie zatrzyma Go nic. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów”. Dz 4, 36 - 37

„Jego boska moc obdarowała nas wszystkich”. św. Piotr Apostoł

Ps. Niektórych Bóg powołuje do całkowitego ubóstwa ze względu na Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1, 37

„Radujcie się, choć teraz musicie doznać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jeżeli ograniczamy działanie Boga, to czynimy Go tym samym nie wszechmogącym.  ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. Dz 4, 32

„W całym swym postępowaniu stańcie się świętymi na wzór Świętego, który was powołał”. św. Piotr Apostoł

Ps. Kiedy Duch Święty działa, a ludzie są na Niego otwarci, wtedy wszystko staje się dużo prostsze. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 34
Top