SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa”. Dz 4, 13

„Bądźcie gotowi i trzeźwi”. św. Piotr Apostoł

Ps. Znajomość z Jezusem zadziwia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan”. J 21, 12

„Gdy objawi się Jezus Chrystus, doznacie chwały”. św. Piotr Apostoł

Ps. Rozpoznanie Jezusa sprawia, że nie zadajemy zbędnych pytań. ks. Rafał Jarosiewicz

”Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Łk 24, 39

„W swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy zerwali z grzechem i żyli sprawiedliwie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jezus zachęca do tego, byśmy na Niego patrzyli po Zmartwychwstaniu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Dz 3, 6

„Zostaliście uzdrowieni przez Jego rany”. św. Piotr Apostoł

Ps. Od świętego Piotra możemy się nauczyć nie tylko wolności od „srebra i złota”, ale także mówienia w imię Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia?” Dz 2, 37

„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. św. Piotr Apostoł 

”A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”. Mt 28, 9

„Zawsze kierujcie waszą wiarę i nadzieję ku Bogu”. św. Piotr Apostoł

”Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Kol 3, 2

„Bóg przez powstanie z martwych Jezusa zrodził nas do żywej nadziei”. św. Piotr Apostoł

„Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło”. Mk 16, 1 - 2

„O śmierci myśleć z zaufaniem. Jakie to pocieszające, że Ten, który mnie sądzić będzie, mieszka we mnie”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pomimo proroctw, jakie Jezus wypowiada o swoim zmartwychwstaniu, ci którzy Go otaczają nie łączą tego z możliwością pustego grobu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże”. Ps 31, 2. 6

„Modlitwa - najpiękniejsza chwila, chwila miłości Boga - każda inna mniej cenna”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Kiedy zwracamy się do Pana, szczególnie z sercem pokornym, On przychodzi do nas z łaską. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. J 13, 14 - 15

„Praktykować we wszystkim akty miłości Boga”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Rozpoznając, co oznacza gest umywania nóg jest szansa, że będziemy naśladować Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 36
Top