SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (566)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1 Kor 3, 16

„Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Ze świątyni Boga można usłyszeć Jego głos. Wystarczy zaglądać do jej wnętrza. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Rz 13, 8

„Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Miłość jest sposobem na wypełnienie prawa, które dał człowiekowi Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Łk 14, 15

„Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Cel życia człowieka to wejście na wielką ucztę przygotowaną w niebie przez Boga, na zawsze. ks. Rafał Jarosiewicz

„Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi”. Ps 69, 33 - 34

„Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Szczególnie cenne dla Boga są osoby, które w Nim złożyły swoją ufność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 11 - 12

„Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Po obietnicy uniżenia jest Boża obietnica wywyższenia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz Twoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych”. Ps 94, 12 – 13 a

„Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. To Bóg daje wytchnienie, poniża i wywyższa. W działaniu, w naszym życiu, jest „suwerenem”. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił”. Łk 14, 3 b - 4

„Tak, córko moja, cokolwiek czynisz bliźniemu - mnie czynisz”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Jezus jasno pokazuje, że ponad literą prawa ważniejszy jest człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?” Rz 6, 3
”Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Trwanie w Bogu wiąże się z oczyszczeniem, które Jezus porównuje do pielęgnacji winnego krzewu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego”. 1 J 3, 1

„Córko moja, bądź zawsze dzieckiem wobec zastępców moich...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Rozpoznanie Boga i Jego miłości daje możliwość poznania Jego uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”. Rz 8, 19

„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Tęsknota za nieskończonością i szczęściem bez końca wpisana jest w życie każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 29
Top