SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (665)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz”. Ps 51, 18 - 19

„Kiedy mniej czujesz światła i siły, tedy więcej ufaj, bo wtenczas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg przez Niepokalaną”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pokora przed Panem Bogiem ma wielką wartość, ponieważ Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9, 23 - 24

„Św. Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Tracenie życia z powodu Chrystusa, to wchodzenie w nowe życie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. 2 Kor 5, 20

„Nieomylnym kryterium miłości Bożej jest wykonywanie woli Bożej i zdanie się na Jego Przenajświętszą wolę”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pojednanie z Bogiem otwiera nas na Jego miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie?” Mk 8, 17 – 18 ab

„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków”. Jk 1, 3 - 4

„Wszystkie nasze czyny muszą być takie, by się ich Niepokalana nie potrzebowała wstydzić”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pan Bóg, przeprowadzając nas przez trudy, oczyszcza nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. 1 Kor 10, 31

„Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali - nie wiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Czynienie jakichkolwiek rzeczy w imię Boga ma być pomnażaniem Jego chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka”. Mk 8, 2 - 3

„Wartość każdego naszego uczynku, czy wielkiego czy małego, w oczach Boga zależna jest od czystości naszej intencji”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Jezus dostrzega potrzeby, kiedy człowiek przychodzi słuchać Jego słowa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie będziesz miał obcego boga, cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej”. Ps 81, 10 – 11 ab

„Czy dawanie dobrego przykładu jest obowiązkiem? Tak! Wszyscy z otoczenia mają prawo żądać i chcą dobrego przykładu”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Wszystko może zająć miejsce Boga, zatem powinniśmy Mu nieustannie dawać pierwsze i zaszczytne miejsce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan więc rozgniewał się na Salomona za to, że jego serce się odwróciło od Pana Boga izraelskiego”. 1 Krl 11, 9

„Ilekroć dusza zaniedba się w modlitwie, zaczyna od razu słabnąć wola”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Zapominamy o tym, że Bóg potrafi się rozgniewać, kiedy my przestajemy wypełniać Jego wolę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Królowa Saby, usłyszawszy o Salomonie, przybyła, aby się osobiście przekonać o jego mądrości przez roztrząsanie trudnych zagadnień”. 1 Krl 10, 1

„Każdy rozumny człowiek musi znać cel do którego zdąża i każdą rzecz ważyć wedle tego celu”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Wiedza nie wystarcza nam, potrzebujemy doświadczenia, którego nabywamy przez spotkanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 34
Top