SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (573)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze”. Mt 15, 32

„Nie tylko dzięki łasce Bożej, ale i wskutek własnych uczynków mamy być synami Bożymi”. św. Jan Chryzostom

Ps. Troska Jezusa o człowieka dotyczy każdej sprawy jego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”. Łk 10, 23 b - 24

„Nazywamy się „wiernymi“ nie tylko dlatego, że wierzymy, ale i dlatego, że Bóg nam powierzył tajemnice”. św. Jan Chryzostom

Ps. To Bóg wybiera to, co, komu i jak chce objawiać. To On wybiera także czas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go”. Mt 8, 5 - 7

„Wiara sama nie wystarcza. I szatany drżą przed Bogiem, a przecież doznają kary Bożej”. św. Jan Chryzostom

Ps. Setnik z Kafarnaum uczy nas, współczesnych, zwracania się do Jezusa, nawet w ciężkich sprawach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor 1, 3

„Łaska Boża często działa i przez ludzi niegodnych, aby innym dobrze czyniła”. św. Jan Chryzostom 

Ps. Nieustanne dziękczynienie – sposób na przeżywanie naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Łk 21, 34 a

„Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie”. św. Jan Chryzostom

Ps. Serce ucznia Chrystusa może być „ociężałe”, jednak przed tym przestrzega Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato”. Łk 21, 29 - 30

„Blask i świetność nie zależą od miejsca, ani od stroju, ani od godności i potęgi, ale jedynie od cnoty i umiłowania mądrości”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jezus przez „patrzenie” uczy nas przede wszystkim rozpoznawać znaki czasu. ks. Rafał Jarosiewicz

„I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Mt 4, 19 - 20

„Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Kiedy słyszymy słowa Jezusa, jesteśmy w stanie zostawić dotychczasowe zajęcia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”. Ap 2, 10 c

„Nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Bóg, nawet Swoimi obietnicami, zachęca nas do trwania przy Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas”. Łk 21, 8

„Dlatego nic nie zyskał szatan z kuszenia ciebie, żeś nie weszła z nim w rozmowę”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Jezus przestrzegając przed zwiedzeniem, jako jedno z kryteriów podaje nieznanie Jego, jako Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”I rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. Łk 21, 3 - 4

„Nie lękaj się, ja jestem z tobą”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Prawdziwa ofiara, kiedy ją składamy, ma być z radością, z miłością i powinna nas zaboleć. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 29
Top