SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (661)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. J 3, 16

„Bóg oczekuje ode mnie nie miłości uczuciowej, lecz miłości silnej woli”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Wiara w Jezusa Chrystusa, jako wcielonego Boga, otwiera nas na życie wieczne. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powstanę i pójdę do mego ojca, i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”. Łk 15, 18

„Od czasu do czasu przerwać na chwilę zajęcie i próbować w krótkiej, gorącej modlitwie okazać Bogu przywiązanie”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Akt nawrócenia przeważnie dokonuje się, kiedy człowiek doświadczy swojej nędzy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami”. Rdz 37, 3

„Starać się wkładać wiele miłości we wszystko, co czynię”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Miłość ojca do Józefa sprawiła zazdrość u jego braci. Czasem tak się dzieje, ale to nie powód żeby nie kochać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił”. Łk 16, 19

„Bóg ocenia wartość dusz nie według ich zdolności, ich wiedzy lub majątku, ale stopnia ich miłości”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Dobra zabawa dzień w dzień czasem nie pozwala zobaczyć tych, którzy są tak blisko, a potrzebują pomocy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Ps 31, 15 - 16

„Zachowujcie pomiędzy sobą zgodę i miłość... Starajcie się znosić nawzajem wady, bo to najlepsza miłość”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg uczy nas zaufania Jemu samemu. To On jest źródłem wszelkiego zaufania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha”. Ez 18, 31

„Kto trwa w złem i nie chce się poprawić, ma złą wolę”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg nie zgadza się na pozostawienie w naszym życiu chociaż małego grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni...” Łk 6, 36 – 37 b

„Cokolwiek się powie lub pomyśli to zostanie na wieki na nasze konto zapisane”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Miłosierdzie Boga, jak przypomina arcybiskup Konrad Krajewski, jest skandalem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Rdz 22, 1 - 2

„Celem twoim jest tylko Bóg”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Oddanie Bogu tego, co najbardziej kochamy czasem nas bardzo dużo kosztuje, ale także nas Bóg może o to poprosić. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”. Mt 5, 48

„W Panu Bogu umocniony, niczego i nikogo się nie będziesz bał”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg dając obietnice do wypełnienia, nigdy nie daje ich takich, aby nie można było ich zrealizować. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan Bóg: Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze”. Ez 18, 21

„Choćby nawet kto był na brzegu piekła, nigdy nie ma takiej chwili, by można było powiedzieć, że już wszystko przepadło. Nigdy!” św. Maksymilian Kolbe

Ps. Porzucenie grzechów wiąże się z błogosławieństwem, którego chce udzielać Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 34
Top