SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (718)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. J 14, 26

„Doznacie radości niewysłowionej i pełnej chwały, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz”. św. Piotr Apostoł

Ps. Duch Święty chce nam przypominać wszystko i wszystkiego nas uczyć, pod warunkiem, że będziemy Go wzywać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”. J 15, 5 b – 6 a

„Choć Jezusa nie widzieliście, to Go miłujecie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Nasze owocowanie jest związane z trwaniem w Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12

„Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Wiara w Jezusa sprawia, że możemy robić większe rzeczy, niż On w naszej codzienności. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”. J 14, 1 – 2 a

„Niech nic nie zakłóca waszych modlitw”. św. Piotr Apostoł

Ps. Mieszkanie, jakie mamy przygotowane w niebie, to dom nie ręką ludzką uczyniony, którego nie można do niczego porównać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię”. Ps 89, 21 – 22

„Wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, który jest szczególną własnością Boga”. św. Piotr Apostoł 

Ps. Gdy Bóg szuka sposobu na przeprowadzenie swojego dzieła, często wybiera człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę”. 1 P 5, 5 b

„Jako słudzy Boga wszystkim okazujcie szacunek”. św. Piotr Apostoł

Ps. Chcesz łaskę? Więcej pokory! ks. Rafał Jarosiewicz

”Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom”.  Dz 11, 19

„Zachowujcie czyste sumienie, aby zawstydzić tych, którzy was oczerniają”. św. Piotr Apostoł

Ps. Nawet z ogromnych trudności Bóg wyprowadza dobro, choć On sam żadnego zła nie chce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości”. Ps 126, 1 – 2 ab

„Nawet jeśli cierpicie za sprawiedliwość, jesteście szczęśliwi”. św. Piotr Apostoł

Ps. Przyjście Boga wiąże się z doświadczeniem Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

”On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym”. Dz 4, 11

„Zostaliście wykupieni nie srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Jezusa, jako Baranka bez skazy czy zmazy”. św. Piotr Apostoł

Ps. To, co wydaje się nijakie w oczach ludzi, ma największą wartość w oczach Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” J 6, 60

„Dołóżcie starań, aby się umocnić w swoim powołaniu i wybraniu, bo tak postępując nie upadniecie nigdy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Prawdziwa Ewangelia Jezusa powoduje, że wielu odchodzi, i Jej nie rozumie, i nie przyjmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 36
Top