SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (573)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi”. Mt 23, 13 a

„Królestwo Chrystusa nie opiera się na zewnętrznych nakazach, ale żyje z wewnętrznych podbojów i rozszerza się na zewnątrz jedynie jako konsekwencja życia wewnętrznego”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bycie uczonym w Piśmie i faryzeuszem zamyka ludzi na królestwo Boże. Z tego trzeba się nawracać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Mt 16, 17

„Pokora i szczerość powinny iść w parze z otwartością serca”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bóg ma różny sposób objawiania swojej woli oraz swoich słów. On wie, co robi. ks. Rafał Jarosiewicz

”A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina”. J 2, 3

„Sądzę, że patrząc na Najświętszą Pannę w jej codziennym życiu otrzymujemy niezwykle dla nas cenny przykład, a jej wstawiennictwo nabiera wyjątkowego znaczenia”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Maryja pierwsza dostrzega problem - warto Ją zapraszać na „wesele”. ks. Rafał Jarosiewicz

”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”. Mt 22, 37 - 38

„Miarą wielkiego serca nie jest rozmiar przedsięwzięć, ale zapał i wola, czyli miłość, z jaką przystępuje się do działania”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. W przykazaniu miłości Boga jest złożona obietnica, która mówi, że człowiek będzie mógł wypełniać to, czego oczekuje Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

”Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. J 1, 48 b

„Często zdarza się, że święte rekolekcje nie dają takich owoców, jakich się po nich spodziewaliśmy, a to dlatego, że chowamy się sami przed sobą”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Jezus, jeśli tylko się z Nim spotykamy, zaskakuje nas! ks. Rafał Jarosiewicz

”Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy”. Mt 20, 1 - 2

„Niewierność powołaniu oddala nas od wspólnoty! Wierność powołaniu sprawia, że pragniemy bliskości wspólnoty”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bóg każdego dnia zaprasza nas do pracy przy swojej winnicy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Łk 1, 28

„Pod powierzchnią zwyczajnego życia żony i matki, kryje się religijny wymiar doskonałości”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Chociaż nie wiemy, jak wyglądało Zwiastowanie, to prawdziwe doświadczenie Boga otwiera na przyjęcie Jego misji. ks. Rafał Jarosiewicz

”Izraelici nie wytracili pogan, jak im to Pan nakazał. Ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich uczynków”. Ps 106, 34 - 35

„Niestety, porządek na świecie jest wywrócony i zdesakralizowany przez panowanie żądz, które wyrastają z pnia grzechu pierworodnego”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Brak słuchania Boga prowadzi do poważnych konsekwencji. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem”. Mt 15, 22 b – 23 a

„Dobry Bóg w swej Opatrzności dopuścił tą ciężką próbę, z pewnością dla mojego i waszego dobra”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Zanosząc prośby do Jezusa często otrzymujemy łaskę inaczej, niż jej oczekujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego”. Mt 19, 13

„Istnieje ścisły związek między skutecznością naszego apostolatu a naszym życiem wewnętrznym”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Jeśli chcemy być podobni do Jezusa, to już na dzieci powinniśmy kłaść ręce i modlić się za nie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 29
Top