SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (718)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego”. Dz 16, 14 b

„Strach powoduje, że się cofam, ale wiedziona miłością nie tylko idę naprzód, lecz biegnę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bez łaski otwarcia naszego serca przez samego Boga, nie możemy uważnie słuchać Jego słów. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dawid odezwał się do Saula: Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby?” 1 Sm 24, 10

„Trwaj stale w ufności. Niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, bo On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Nieplotkowanie, dla wielu osób, to już wielki owoc działania Ducha Świętego w nich. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. Mk 3, 10

„Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez kilka lat, lecz od stworzenia świata aż do dopełnienia się wieków”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Kiedy Bóg uzdrawia wielu zbiega się tam, gdzie uzdrowienie się dokonało. Dzięki temu kolejne osoby mogą usłyszeć Dobrą Nowinę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Powiedział Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, ocali mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, niech Pan będzie z tobą”. 1 Sm 17, 37

„Nie znam innej drogi, by dojść do doskonałości, jak miłość. Kochać, jakże nasze serce do tego właśnie jest stworzone!” św. Tereska z Lisieux

Ps. Dawid uczy nas, byśmy przypominali sobie doświadczenia Boga, kiedy podejmujemy kolejną misję. ks. Rafał Jarosiewicz

„Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię”. Ps 89, 21 - 22

„Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, nawet te najwspanialsze, jak wskrzeszanie umarłych czy nawracanie ludów”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Gdy Saul sprzeciwia się woli Boga, Pan do wypełnienia swoich planów wybiera innego króla – Dawida. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”. Mk 2, 21

„Aby miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień”.  św. Tereska z Lisieux

Ps. Dobieranie sposobów i metod niesienia Jezusa innym może im pomóc we wzroście wiary, albo przeszkodzić w tym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”. 1 Kor 6, 15 a. 17

„Wyznaję, że odkąd zostało mi dane zrozumieć miłość Serca Jezusowego, wygnała ona wszelki lęk z mego serca!” św. Tereska z Lisieux

Ps. Być jednym ciałem z Bogiem to łączyć się z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mk 2, 17 b

„Nie jestem orłem, mam jednak orle oczy i serce (por. Pwt 32, 11), bo pomimo mej bezmiernej maleńkości mam śmiałość wpatrywać się w Boskie Słońce, Słońce Miłości”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Nie rozpoznając swojej grzeszności można przeoczyć łaskę powołania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość”. Ps 89, 16 - 17

„Wdzięczność jest tym, co najbardziej przyciąga łaski Boże. Gdy dziękujemy za dobrodziejstwa, Bóg jest wzruszony i spieszy, by dać nam dziesięć nowych łask”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bóg dużo uwagi przykłada do autentycznej radości. ks. Rafał Jarosiewicz

”Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony”. Mk 1, 40 - 41

„Oto charakter Jezusa: obdarza po Bożemu, ale wymaga pokory serca”. św. Tereska z Lisieux

Ps. To od Jezusa zależy, czy cos się dokona, czy tez nie. Warto jednak do Niego przychodzić. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 36
Top