Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (478)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Wrócili zaś siedemdziesięciu [dwóch] z radością mówiąc: Panie, i demony podporządkowują się nam w imię twe. Powiedział zaś im: Oglądałem Szatana jak błyskawicę z nieba spadającego. Oto dałem wam władzę stąpać po wężach i skorpionach i po całej mocy wroga, i nic (wam) nie zaszkodzi. Nadto z powodu tego nie radujcie się, że duchy wam podporządkowują się, radujcie się, że imiona wasze wypisane są w niebiosach”. (Według Łukasza 10, 17 – 20)

„Drugie to: Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie. Większe (od) tych inne przykazanie nie jest. I powiedział mu uczony w piśmie: Dobrze, nauczycielu, w prawdzie powiedziałeś, że jeden jest i nie jest inny oprócz niego. I miłować go z całego serca, i z całego zrozumienia, i z całej siły, i miłować bliźniego jak siebie, wiele więcej jest (od) wszystkich całopaleń i ofiar. I Jezus zobaczywszy [go], że rozumnie odpowiedział, rzekł mu: Nie daleko jesteś od królestwa Boga. I nikt już nie odważał się go spytać”. (Według Marka 12, 31 – 34)

„W ową porę usłyszał Herod tetrarcha słuch(y) (o) Jezusie, i powiedział sługom jego: Ten jest Jan Chrzciciel. On to podniósł się z martwych i dla tego dzieła mocy dokonują się (przez) niego. Bowiem Herod chwyciwszy Jana związał [go] i w strażnicy zatrzymał z powodu Herodiady, żony Filipa, brata jego. Mówił bowiem Jan mu: Nie jest dozwolone ci mieć ją. I chcąc go zabić bał się tłumu, bo (za) proroka go mieli. (Dla) urodzin zaś, (które się stały), Heroda, zatańczyła córka Herodiady na środku i przypodobała się Herodowi”. (Według Mateusza 14, 1 – 6)

„Zapłakał Jezus. Mówili więc Judejczycy: Oto jak kochał go. Jacyś zaś z nich powiedzieli: Nie mógł ten, (który otworzył) oczy ślepego, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus więc znowu wzburzony w sobie przychodzi do grobowca. Był zaś jaskinią i kamień leżał na niej. Mówi Jezus: Podnieście kamień. Mówi mu siostra umarłego Marta: Panie, już cuchnie, czwarty (dzień) bowiem jest. Mówi jej Jezus: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga? Podnieśli więc kamień. Zaś Jezus podniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję ci, że wysłuchałeś mnie”. (Według Jana 11, 35 – 41)

„Do którego zaś miasta wejdziecie i nie przyjmą was, wyszedłszy na place jego powiedzcie: I pył przylepiony nam z miasta waszego do stóp ścieramy wam. Nadto to wiedzcie, że zbliżyło się królestwo Boga. Mówię wam, że Sodomie w dzień ów znośniej będzie niż miastu owemu. Biada ci, Korozain! Biada ci, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy (które stały się) wśród was, dawno by w worze i popiele siedząc zmieniły myślenie. Nadto Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie na sądzie niż wam. I ty, Kafarnaum, Czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do otchłani zejdziesz. Słuchający was mnie słucha i odrzucający was mnie odrzuca, zaś mnie odrzucający odrzuca (tego), (który wysłał) mnie”. (Według Łukasza 10, 10 – 16)

„O zaś martwych, że podnoszą się, nie odczytaliście w księdze Mojżesza, o jeżynie, jak powiedział mu Bóg, mówiąc: Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest Bóg martwych, ale żyjących. Wiele błąkacie się. I podszedłszy jeden (z) uczonych w piśmie wysłuchawszy ich dociekających razem, zobaczywszy, że dobrze odpowiedział im, zapytał go: Jakie jest przykazanie pierwsze (ze) wszystkich? Odpowiedział Jezus, że: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz Pan jeden jest, i będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, i z całej duszy twej, i z całej myśli twej, i z całej siły twej”. (Według Marka 12, 26 – 30)

„Czyż nie ten jest cieśli syn? Czyż nie matka jego nazywa się Mariam i bracia jego Jakub i Józef i Szymon i Juda? I siostry jego, czyż nie wszystkie przy nas są? Skąd więc temu to wszystko? I wiedzeni byli do obrazy (przez) niego. Zaś Jezus powiedział im: Nie jest prorok bez szacunku, jeśli nie w ojczyźnie i w domu jego. I nie uczynił tam dzieł mocy wielu z powodu niewiary ich”. (Według Mateusza 13, 55 – 58)

„Jeszcze nie zaś przyszedł Jezus do wsi, ale był jeszcze w miejscu, gdzie napotkała go Marta. Zatem Judejczycy będący z nią w domu i pocieszający ją, zobaczywszy Mariam, że szybko wstała i wyszła, zaczęli towarzyszyć jej, uważając, że idzie do grobowca, by płakała tam. Zatem Mariam, jak przyszła, gdzie był Jezus, zobaczywszy go upadła mu do stóp, mówiąc mu: Panie, jeśli byłbyś tu, nie by mój umarł brat. Jezus więc jak zobaczył ją płaczącą i (tych), (którzy przyszli razem z) nią Judejczyków płaczących, wzburzył się (w) duchu i poruszył (w) sobie; i powiedział: Gdzie położyliście go? Mówią mu: Panie, przyjdź i zobacz”. (Według Jana 11, 30 – 34)

„Odchodźcie: oto wysyłam was jak jagnięta w środek wilków. Nie noście trzosu, nie torbę, nie sandały, i nikogo na drodze (nie) pozdrówcie. Do którego zaś wejdziecie domu, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. I jeśli tam byłby syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz. Jeśli zaś nie, do was zawróci. W tym zaś domu pozostawajcie, jedząc i pijąc (to) u nich, godny bowiem pracownik zapłaty jego. Nie przechodźcie z domu do domu. I do którego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie (te) podawane wam, i uzdrawiajcie (tych) w nim chorych i mówicie im: Zbliżyło się do was królestwo Boga”. (Według Łukasza 10, 3 – 9)

„Siedmiu braci było; i pierwszy wziął żonę, i umierając nie wydał potomstwa. I drugi wziął ją, i umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. I trzeci tak samo. I siedmiu nie wydali potomstwa. Na końcu wszystkich i kobieta umarła. W (zmartwych) powstaniu, [kiedy powstaną,] kogo (z) nich będzie żoną? Bowiem siedmiu (miało) ją (jako) żonę. Rzekł im Jezus: (Czyż) nie przez to błąkacie się nie znając pism ani mocy Boga? Kiedy bowiem z martwych powstaną, ani poślubiają, ani są poślubiane, ale są jak zwiastunowie w niebiosach”. (Według Marka 12, 20 – 25)

Strona 1 z 24
Top