Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1349)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Następnie po latach trzech wszedłem do Jerozolimy, (by) poznać Kefasa, i zatrzymałem się przy nim dni piętnaście; innego zaś (z) wysłanników nie zobaczyłem, jeśli nie Jakuba, brata Pana. Co zaś piszę wam, oto przed Bogiem, że nie kłamię”. (Do Galatów 1, 18 – 20)
„Gdy zaś znalazł upodobanie [Bóg], (który oddzielił) mię od łona matki mej i (który powołał) przez łaskę Jego, (by) objawić Syna Jego we mnie, aby głosiłbym dobrą nowinę (o) Nim wśród pogan, zaraz nie dodatkowo nałożyłem ciałem i krwią, ani (nie) wszedłem do Jerozolimy do (tych) przede mną wysłanników, ale odszedłem do Arabii, i znowu wróciłem do Damaszku”. (Do Galatów 1, 15 – 17)
„Usłyszeliście bowiem (o) moim obracaniu się niegdyś w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem (społeczność) wywołanych Boga i niszczyłem ją, i posuwałem się naprzód w judaizmie ponad wielu współrówieśników w pokoleniu mym, obficiej fanatykiem będąc ojczystych mych przekazów”. (Do Galatów 1, 13 – 14)
„Teraz bowiem ludzi przekonywam czy Boga? Czy szukam ludziom przypodobać się? Jeśli jeszcze ludziom przypodobałbym się, Pomazańca niewolnikiem nie byłbym. Daję poznać bowiem wam, bracia, dobrą nowinę ogłoszoną jako dobrą nowinę przeze mnie, że nie jest według człowieka; ani bowiem ja od człowieka (nie) przyjąłem jej, ani (nie) zostałem nauczony, ale przez objawienie Jezusa Pomazańca”. (Do Galatów 1, 10 – 12)
„Ale i choćby my lub zwiastun z nieba głosiłby dobrą nowinę [wam] wbrew którą ogłosiliśmy dobrą nowinę wam, zaklęciem niech będzie. Jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, wbrew którą przyjęliście, zaklęciem niech będzie”. (Do Galatów 1, 8 – 9)
„Dziwię się, że tak szybko przemieszczacie się od (Tego), (który powołał) was w łasce [Pomazańca], do innej dobrej nowiny, która nie jest inna; jeśli nie niektórzy są mącący was i chcący odwrócić dobrą nowinę Pomazańca”. (Do Galatów 1, 6 – 7)
„Paweł, wysłannik, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Pomazańca i Boga, Ojca, (który wskrzesił) Go z martwych, i (ci) razem ze mną wszyscy bracia, (społecznościom) wywołanych Galacji: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Pomazańca, (który dał) siebie samego za grzechy nasze, żeby wyrwałby sobie nas z wieku, (tego) zastałego (jako) niegodziwego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen”. (Do Galatów 1, 1 – 5)
„Przez to te (rzeczy), będąc nieobecnym, piszę, aby, będąc obecnym, nie srogo posłużyłbym się według (tej) władzy, którą Pan dał mi ku budowaniu, a nie ku zniszczeniu. W końcu, bracia, radujcie się, wydoskonalajcie się, zachęcajcie się, (to) samo myślcie, zachowujcie pokój, i Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich przez święte pokochanie. Pozdrawiają was święci wszyscy. Łaska Pana, Jezusa Pomazańca, i miłość Boga i wspólnota świętego Ducha z wszystkimi wami”. (Do Koryntian II 13, 10 – 13)
„Mam nadzieję zaś, że poznacie, że my nie jesteśmy niewypróbowani. Modlimy się zaś do Boga, aby nie uczynić wy zła żadnego, nie aby my wypróbowanymi uwidocznili się, ale wy piękno czynili, my zaś jak niewypróbowanymi byli. Nie bowiem możemy coś przeciw prawdzie, ale dla prawdy. Radujemy się bowiem, kiedy my jesteśmy bez siły, wy zaś mocni jesteście; (o) to i modlimy się, (o) wasze wydoskonalenie”. (Do Koryntian II 13, 6 – 9)
„I bowiem został ukrzyżowany dzięki bezsile, ale żyje dzięki mocy Boga. I bowiem my jesteśmy bez siły w Nim, ale żyć będziemy razem z Nim dzięki mocy Boga względem was. Siebie samych doświadczajcie, czy jesteście w wierze, siebie samych próbujcie. Czy nie uznajecie siebie samych, że Jezus Pomazaniec w was? Chyba że coś niewypróbowani jesteście”. (Do Koryntian II 13, 4 – 5)
Strona 1 z 68

Top