SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Bracia: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka”. Rz 1, 16
„Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z którą się nigdy nie rozstaję”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Święty Paweł wielokrotnie pokazuje, co to znaczy nie wstydzić się Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela”. Ps 98, 2 – 3 b
„Jezus płonie miłością do nas. Patrz na Jego godne uwielbienia Oblicze”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Bóg nieustannie zaskakuje swoją wszechmocą, ponieważ Jemu zależy na zbawieniu absolutnie wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz
”Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie”. 1 Tes 5, 18
„Bardziej niż kiedykolwiek rozumiem, że najmniejsze wypadki naszego życia kierowane są przez Boga, On budzi nasze pragnienia i On także je spełnia”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Umiejętność dziękowania za wszystko to wielki znak zaufania Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, i sławcie Jego święte imię”. Ps 97, 11 - 12
„Im mocniej jestem zjednoczona z Jezusem, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Bóg przychodzi ze swoją mocą szczególnie, gdy zabiegamy o sprawiedliwość. ks. Rafał Jarosiewicz
”Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy”. Łk 11, 21 - 22
„Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę, one są tą niewidzialną bronią, którą dał mi Jezus”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Walka duchowa to także opracowywanie strategii, jak podchodzić do różnych problemów. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Łk 11, 13
„Pan Bóg będzie musiał spełnić w niebie moją wolę, gdyż nie pełniłam swojej woli na ziemi”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Jezus wiele razy zachęca swoich uczniów, aby nie bali się prosić o Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?” Jon 4, 4
„Czyż twoim jedynym skarbem nie jest Jezus?” św. Tereska z Lisieux
Ps. Bóg przemawia do człowieka także i w ten sposób, że stawia mu pytania. ks. Rafał Jarosiewicz
”A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Łk 10, 41 - 42
„Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Siedzenie u stóp Mistrza przez samego Jezusa nazywane jest najlepszym wyborem. ks. Rafał Jarosiewicz
„W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty mój głos usłyszałeś”. Jon 2, 3
„W rękach Dobrego Boga spoczywają serca wszystkich stworzeń i On je formuje według swej woli”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pan Bóg ogromnie ceni wołanie człowieka z głębi jego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. Łk 17, 5 - 6
”Dla duszy miłującej nie ma nic niemożliwego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Głęboka wiara daje nam moc czynienia cudów. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 59
Top