SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1119)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie”. Łk 1, 28 - 29

„Wielbię Ciebie, Duchu mocy, światła i miłości, który dokonujesz w Maryi niezwykłego dzieła Wcielenia”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Maryja uczy nas rozważania Słowa Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy”. Mt 20, 1 - 2

„Wielbię Cię, Jezu, porzucającego świetność swojej chwały, by stać się jak jeden z nas...!” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Kiedy Bóg umawia się z człowiekiem – przedstawia mu warunki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego”. Mt 19, 23

„Czasami dziwię się, że pośród tylu cierpień moje życie jest dziwne, melancholijnie piękne, piękne melancholią daleką od smutku, gdyż ona właśnie podtrzymuje tę radość”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bogactwo może być naturalną przeszkodą w zbawieniu, ale nie musi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Mt 19, 21

„Tak, jestem szczęśliwa, o Ukochany mój, gdyż czuję, że moje serce bije w Twoim, gdyż czuję Ciebie w moim sercu, gdyż czuję Cię w nim żywym i wszechwładnym”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Oddać wszystko, aby mieć jedyny skarb – Jezusa – prawdziwa miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Hbr 12, 1 – 2 a

„Nasze serca zostały tak stworzone, by kochać tylko jedno: naszego wielkiego Boga miłości”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Paweł nieustannie zachęca, by mieć wzrok utkwiony w Jezusie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Mk 1, 17 - 18

„Nikt nie może zrozumieć i ukoić lepiej niż On. Pocieszenia ludzkie są zimne w porównaniu z Bożymi”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Chociaż nie wszystkie słowa Jezusa są zrozumiane, nie przeszkadza to uczniom, aby za Nim podążać. ks. Rafał Jarosiewicz

„A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”. Mt 19, 9

„Wielkie przerażenie porusza duszę, upadającą pod ciężarem niesionego przez nią grzechu”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Jezus nie boi się stawiać wymagań, nawet wtedy, gdy wie, że niektórzy odejdą. ks. Rafał Jarosiewicz

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. Łk 1, 43 - 44

„Poza momentami przejawów Bożej obecności atakuje mnie demon...Mimo swojej wściekłości i swoich pozornych sukcesów nigdy nie udało mu się zrzucić mnie z łóżka dzięki matczynej interwencji Dziewicy Maryi”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Kiedy niesiemy Jezusa, będą dokonywały się poruszenia w innych. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!»” Ps 66, 1 b – 3 a

„Czy można cierpieć, czy można płakać, czy można tęsknić, kiedy znajduje się przy nas Przyjaciel tak pełen współczucia, Ojciec tak czuły, Oblubieniec tak kochający jak On? Nie!” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Zbyt mało mówimy Bogu o Jego zadziwiających dziełach. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”. Mt 18, 3 - 4

„O Jezu, zachowaj mnie zawsze w swojej opiece. Do ciebie należę. Daj mi cierpliwość, opanowanie we wszystkim”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg bardzo ceni uniżenie, i chce wywyższać tych, którzy odkryli wartość zajmowania ostatniego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 56
Top