SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1441)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Mt 11, 25 - 26
”Boisz się poddać z uległością władzy innych dlatego, że ciągle jeszcze nazbyt kochasz siebie”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Objawianie Bożych tajemnic ludziom prostym, to jedne z odkrytych przez Jezusa tajemnic serca Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły”. Mt 11, 20
”Wielka to sztuka umieć z Jezusem rozmawiać, a utrzymać Go przy sobie to wielka mądrość.
Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Cuda które czynił Jezus wcale nie sprawiły dla wielu łatwiejszego przyjęcia Jego nauki. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”. Mt 10, 34
”A kimże ty jesteś, że boisz się drugiego śmiertelnego człowieka? Dziś jest, a jutro go nie widać. Boga się bój, a ludzi się nie lękaj”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Do Wielkiej Brytanii nie zostali wpuszczeni chrześcijańscy uchodźcy przed wojną, ponieważ słowa Jezusa o mieczu, który przyniósł, zostały potraktowane literalnie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Rz 8, 18
”Szczęśliwe oczy, zamknięte na świat zewnętrzny, a wpatrzone w świat wewnętrzny. Szczęśliwe oczy przenikające głębie i uczące się z każdym dniem lepiej dostrzegać tajemnice niebios”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Święty Paweł, mówiąc o chwale, która ma się objawić w przyszłym życiu, nie lęka się, żeby zestawić ją z cierpieniami, które przeżywamy na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Mt 19, 27
”Prawdziwymi mędrcami okazują się ci, co idą za Tobą odrzucając blichtr świata i utrzymując w ryzach ciało, bo od marności wznoszą się ku mądrości, od ciała do ducha”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Piotr jest ogromnym realistą, i chce wiedzieć, co daje pójście za Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana!” Oz 14, 2 – 3 a
”Pokorny żal za grzechy jest ofiarą miłą Ci, Panie, słodziej woniejącą niż dymne kadzidła”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Bóg przypomina nam, że wiele upadków jest wywołanych przez naszą własną winę. ks. Rafał Jarosiewicz
”Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mt 10, 7 - 8
”Czy chcesz mieć od razu to, co inni otrzymali po wielu łzach i wysiłkach? Oczekuj Pana, bądź mężny i umacniaj się w sobie, nie trać ufności, nie załamuj się”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Jezus daje bardzo realne wskazania swoim uczniom, nie mniej w wielu sytuacjach to my, jako uczniowie nie korzystamy z tych możliwości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego”. Ps 105, 4 - 5
”Synu, mów w każdej sytuacji: Panie, jeśli Tobie się tak podoba, niech się tak stanie. Panie, jeśli ma być w tym Twoja chwała, niech tak będzie w imię Twoje”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Gdy rozmyślamy o Bogu i szukamy Go, to już dotykamy tajemnicy Jego świętej woli. ks. Rafał Jarosiewicz
”Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!” Mt 9, 33
”Dalejże, bracia, idźmy razem, Jezus będzie z nami. Dla Jezusa przyjęliśmy ten krzyż, dla Jezusa wytrwamy pod krzyżem”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Jezus, gdy potwierdza naukę znakami, wprawia w zdumienie tych, którzy na to patrzą, ale i w ten sposób rodzi wiarę w obserwatorach. ks. Rafał Jarosiewicz
”Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem”. J 4, 35 b - 36
”Błogosławiona łasko, Ty, która ubogiego duchem czynisz bogaczem dobra, a z bogacza robisz człowieka pokornego serca, przyjdź i zstąp na mnie”. św. Tomasz a Kempis
Ps. w Bożej perspektywie żniwiarz i siewca muszą ze sobą współpracować. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 73

Top