SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (718)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali”. Dz 2, 1 – 2

„Dziękuj Mu [Bogu], bo od Niego wszystko dobro pochodzi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Dzień Pięćdziesiątnicy musi nadejść i wtedy Duch Święty przychodzi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. J 21, 22

„Rozkazał św. Piotrowi iść po wodach. Św. Piotr, widząc wiatr i burzę, zwątpił, a ta wątpliwość pogrążyła go. Wezwał pomocy Boga i ocalał”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus nie tłumaczy wielu spraw, które nie dotyczą człowieka który pytania zadaje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” J 21, 15

„Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Budzi świętym słowem ospałych, wzmacnia słabych, wspiera silnie walczących”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus często stawia osobiste pytania swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. J 17, 21

„Mogę Cię upewnić, że jeżeli je wiernie będziesz zachowywać, dojdziesz do pożądanego celu, to jest do połączenia się z Bogiem”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jedność sprawia, że Bóg rodzi wiarę w tych, którzy na jedność patrzą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”. 1 Kor 1, 10

„Trzeba koniecznie przyoblec się w nowego człowieka”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Być jednego ducha, to wypełniać Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

”A teraz, naglony Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście”. Dz 20, 22 – 23

„Pragnij coraz więcej wzrastać w miłości Bożej, święte pragnienia są jakby skrzydła, które unoszą duszę do nieba”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Duch Święty przewiduje problemy, ale to nie powód by uciekać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”. J 15, 16

„Jeżeli Bóg Ci rzuci błoto na oczy, to po to, abyś odzyskała wzrok i roznosiła chwałę Jego. Jeżeli Cię rzuci na ziemię jak św. Pawła, to dlatego, aby Cię wznieść do chwały większej”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Abyśmy nie myśleli, że to nasza zasługa, że idziemy za Jezusem, Pan przypomina nam, że to nie my wybraliśmy Go, ale On pierwszy nas wybrał. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Mk 16, 15

„Doskonałości nie nabywa się z założonymi rękami”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Głoszenie Ewangelii to misja do wykonania dla uczniów, nie tylko wobec ludzi, ale wobec wszelkiego stworzenia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”. J 16, 23 b

„Często podnoś oczy swoje do Pana na niebie z pokorną prośbą, wzdychając i w skrytości serca za grzechy Go swoje przepraszając”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Okazuje się, że rzadko prosimy Ojca w imię Jezusa, i dlatego często nie dostajemy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...” Dz 18, 9 – 10 a

„Pamiętaj o tym, że wszystko, cokolwiek miesza nasz pokój wewnętrzny, nie od Boga, ale od szatana pochodzi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Kiedy człowiek milczy, a Bóg chce aby przemawiał - to mu to objawi. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 36
Top