SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (661)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego”. J 11, 45

„Przypominać sobie, że w życiu misjonarki wszystko może służyć jej pracy apostolskiej”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Cuda, których dokonuje Jezus wzmacniają wiarę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. J 10, 33

„Naprzód sam siebie w pokoju zachowaj, a wtedy będziesz mógł drugich uspokajać”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Żydzi nie uznawali bóstwa w Jezusie i im się to nie mieściło w głowie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego”. Ps 105, 4 - 5

„Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Jezusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pamięć o Bożych dziełach jest także oddawaniem Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. J 8, 31 - 32

„Żyjmy tym pokojem, jaki Pan Jezus nam ofiaruje w święto Zmartwychwstania”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Prawda, którą daje Jezus daje całkowitą wolność. ks. Rafał Jarosiewicz

”I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Lb 21, 5

„Innym warunkiem zdobycia optymizmu i bezgranicznej ufności w Bogu to odrywanie się od doczesności i bezustanne zwracanie myśli i pragnień ku niebu”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Szemranie zawsze prowadzi do utraty ufności, że Bóg wie co robi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary”. Rz 4, 13

„Panie Jezu, uczyń ze mną, co Ci się podoba, teraz i w wieczności”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Usprawiedliwienie z wiary nie oznacza nie czynienia dobrych uczynków. ks. Rafał Jarosiewicz

„Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 7 - 8

„Pragnę kiedyś umrzeć, by znaleźć się w towarzystwie Jezusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Najwięcej posłuszeństwa człowiek zawsze uczy się przez cierpienie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?” J 7, 40 - 41

„Być zawsze gotową. Chrześcijanin powinien być zawsze przygotowanym do przyjęcia Komunii św. i do śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Słowa co do Jezusa były bardzo podzielone, a On „robił swoje” wypełniając wolę Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki”. Ps 34, 17 - 18

„Postępować konsekwentnie. Nasze życie ma być roztropnym przygotowaniem do śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Zwracanie się do Pana jest otwieraniem się na Jego łaskę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie”. J 5, 39 - 40

„Kto chce innych zapalać, musi sam płonąć, musi mieć temperaturę wrzenia miłości”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus nie boi się wypowiadać trudnych słów wobec tych, którzy nie chcą sięgnąć po Jego pomoc. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 34
Top