Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (453)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„On zaś rzekł im: Eliasz wprawdzie przyszedłszy najpierw przywraca wszystko; i jak jest napisane o Synu Człowieka, żeby wiele wycierpiał i stał się za nic mianym? Ale mówię wam, że i Eliasz przyszedł, i uczynili mu, co chcieli, jako jest napisane o nim. I przyszedłszy do uczniów zobaczył tłum liczny wokół nich i uczonych w piśmie dociekających razem między nimi. I zaraz cały tłum, zobaczywszy go, popadli w zachwyt i podbiegając pozdrawiali go”. (Według Marka 9, 12 – 15)

„I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy nie mogących zabić. Bójcie się zaś raczej mogącego i duszę i ciało zgubić w Gehennie. Czyż nie dwa wróble (za) asa są sprzedawane? I jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego. Was zaś i włosy głowy wszystkie policzone są. Nie więc bójcie się. (Od) wielu wróbli różnicie się wy”. (Według Mateusza 10, 28 – 31)

„I poszli każdy do domu jego. Jezus zaś poszedł na Górę Oliwek. Brzaskiem zaś znowu przybył do świątyni i cały lud przyszedł do niego, i usiadłszy nauczał ich. Prowadzą zaś uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę na cudzołóstwie przyłapaną, i postawiwszy ją na środku mówią mu: Nauczycielu, ta kobieta przyłapana jest na (gorącym uczynku) cudzołożąca. W zaś Prawie nam Mojżesz przykazał takie kamienować. Ty więc co mówisz?” (Według Jana 7, 53 – 8, 5)

„Ten jest, o którym jest napisane: Oto wysyłam zwiastuna mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą przed tobą. Mówię wam, większy wśród zrodzonych z kobiet (od) Jana nikt (nie) jest. Zaś mniejszy w królestwie Boga większy (od) niego jest. (I cały lud usłyszawszy i poborcy uznali za sprawiedliwego Boga, zanurzonymi będąc chrztem Jana. Zaś faryzeusze i znawcy Prawa postanowienie Boga odrzucili w sobie, nie będąc zanurzonymi przez niego.)”. (Według Łukasza 7, 27 – 30)

„I stała się chmura ocieniająca ich, i stał się głos z chmury: Ten jest syn mój umiłowany, słuchajcie go. I nagle oglądnąwszy się już nikogo (nie) zobaczyli, ale Jezusa jednego z nimi samymi. I (gdy schodzili) oni z góry, przykazał im, żeby nikomu, co zobaczyli, (nie) opisali, jeśli nie kiedy Syn Człowieka z martwych wstanie. I (to) słowo trzymali, między sobą dociekając razem, co jest ‘z martwych wstać’. I dopytywali się go, mówiąc: Bo mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść najpierw?” (Według Marka 9, 7 – 11)

„Nie jest uczeń nad nauczyciela ani niewolnik nad pana jego. Wystarczające uczniowi, aby stał się jak nauczyciel jego, i niewolnik jak pan jego. Jeśli pana domu Belzebubem przezwali, ile bardziej domowników jego. Nie więc bójcie się ich. Nic bowiem jest zasłonięte, co nie będzie odsłonięte, (ani) ukryte, co nie będzie poznane. Co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle, i co do ucha słyszycie, głoście na tarasach”. (Według Mateusza 10, 24 – 27)

„Odpowiedzieli więc im faryzeusze: Czy i wy zwiedzeni jesteście? Czy ktoś z przywódców uwierzył w niego lub z faryzeuszów? Ale tłum ten nie znający Prawa, przeklęci są. Mówi Nikodem do nich, (ten) (który przyszedł) do niego przedtem, jeden będący z nich: Czy Prawo nasze sądzi człowieka, jeśli nie usłyszałoby najpierw od niego i poznałoby co czyni? Odpowiedzieli i rzekli mu: Czy i ty z Galilei jesteś? Zbadaj i zobacz, że z Galilei prorok nie podnosi się”. (Według Jana 7, 47 – 52)

 „I szczęśliwy jest, który nie zostałby przywiedziony do obrazy przeze mnie. (Gdy odeszli) zaś posłańcy Jana zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście na pustkowie oglądać? Trzcinę przez wiatr chwianą? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty przyodzianego? Oto (ci) w szacie wspaniałej i zbytku pozostający na (dworach) królewskich są. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej (niż) proroka”. (Według Łukasza 7, 23 – 26)

 „I szaty jego stały się lśniące, białe bardzo, jakich folusznik na ziemi nie może tak wybielić. I dał się zobaczyć im Eliasz z Mojżeszem, i byli wspólnie rozmawiający z Jezusem. I odpowiadając Piotr mówi Jezusowi: Rabbi, dobrze jest nam tu być, i uczyńmy trzy namioty, tobie jeden, i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden. Nie bowiem wiedział, co miałby odpowiedzieć, napełnieni bojaźnią bowiem stali się”. (Według Marka 9, 3 – 6)

„Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was. Wyda zaś brat brata na śmierć i ojciec dziecko, i powstaną dzieci na rodziców i uśmiercą ich. I będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. Zaś pozostały do końca, ten będzie uratowany. Kiedy zaś prześladowaliby was w mieście tym, uciekajcie do drugiego. Amen bowiem mówię wam, nie skończycie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieka”. (Według Mateusza 10, 20 – 23)

Strona 6 z 23
Top