Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (506)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

 „I szczęśliwy jest, który nie zostałby przywiedziony do obrazy przeze mnie. (Gdy odeszli) zaś posłańcy Jana zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście na pustkowie oglądać? Trzcinę przez wiatr chwianą? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty przyodzianego? Oto (ci) w szacie wspaniałej i zbytku pozostający na (dworach) królewskich są. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej (niż) proroka”. (Według Łukasza 7, 23 – 26)

 „I szaty jego stały się lśniące, białe bardzo, jakich folusznik na ziemi nie może tak wybielić. I dał się zobaczyć im Eliasz z Mojżeszem, i byli wspólnie rozmawiający z Jezusem. I odpowiadając Piotr mówi Jezusowi: Rabbi, dobrze jest nam tu być, i uczyńmy trzy namioty, tobie jeden, i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden. Nie bowiem wiedział, co miałby odpowiedzieć, napełnieni bojaźnią bowiem stali się”. (Według Marka 9, 3 – 6)

„Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was. Wyda zaś brat brata na śmierć i ojciec dziecko, i powstaną dzieci na rodziców i uśmiercą ich. I będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. Zaś pozostały do końca, ten będzie uratowany. Kiedy zaś prześladowaliby was w mieście tym, uciekajcie do drugiego. Amen bowiem mówię wam, nie skończycie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieka”. (Według Mateusza 10, 20 – 23)

„Inni mówili: Ten jest Pomazańcem. Oni zaś mówili: Czy bowiem z Galilei Pomazaniec przychodzi? (Czyż) nie Pismo rzekło, że z nasienia Dawida, i z Betlejem, wsi, gdzie był Dawid, przychodzi Pomazaniec? Rozdarcie więc stało się w tłumie przez niego. Niektórzy zaś chcieli z nich pojmać go, ale nikt (nie) położył na niego ręki. Przyszli więc pachołkowie do arcykapłanów i faryzeuszów i powiedzieli im owi: Dla czego nie poprowadziliście go? Odpowiedzieli pachołkowie: Nigdy (nie) przemówił tak człowiek”. (Według Jana 7, 41 – 46)

„Przybywszy zaś do niego mężowie powiedzieli: Jan Chrzciciel wysłał nas do ciebie mówiąc: Ty jesteś Przychodzący czy innego mamy oczekiwać? W owej godzinie uzdrowił licznych z chorób i batogów i duchów złych, i ślepym licznym dał łaskę widzieć. I odpowiadając rzekł im: Wyruszywszy oznajmijcie Janowi, co zobaczyliście i usłyszeliście: Ślepi znowu widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą, martwi podnoszą się, biedni otrzymują dobrą nowinę”. (Według Łukasza 7, 20 – 22)

„Który bowiem zawstydziłby się mnie i moich słów w pokoleniu tym, cudzołożnym i grzesznym, i Syn Człowieka zawstydzi się go, kiedy przyjdzie w chwale Ojca jego ze zwiastunami świętymi. I mówił im: Amen mówię wam, że są niektórzy tu (ze) stojących, którzy nie skosztują śmierci, aż zobaczą królestwo Boga przybyłe w mocy. I po dniach sześciu bierze Jezus Piotra, i Jakuba, i Jana, i wprowadza ich na górę wysoką na osobności samych. I został przemieniony wobec nich”. (Według Marka 8, 38 – 9, 2)

„Oto ja wysyłam was jak owce w środek wilków. Stawajcie się więc rozsądni jak węże i prości jak gołębie. Wystrzegajcie  się zaś ludzi; wydawać będą bowiem was do sanhedrynów i w synagogach ich będą batożyć was. I przed gubernatorów i królów będziecie prowadzeni z powodu mnie, na świadectwo im i narodom. Kiedy zaś wydadzą was, nie martwcie się, jak lub co powiecie; dane będzie bowiem wam w owej godzinie, co powiecie”. (Według Mateusza 10, 16 – 19)

„W zaś ostatnim dniu, (tym) wielkim święta, stanął Jezus i zawołał mówiąc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i niech pije. Wierzący we mnie, jako powiedziało Pismo, rzeki z łona jego popłynął wody żyjącej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli brać (ci), (którzy uwierzyli) w niego. Jeszcze nie bowiem był Duch, bo Jezus jeszcze nie został wsławiony. Z tłumu więc, usłyszawszy słowa te mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem”. (Według Jana 7, 37 – 40)

„I podszedłszy dotknął mar, zaś dźwigający stanęli, i powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, podnieś się. I usiadł martwy i zaczął mówić, i dał go matce jego. Wziął zaś strach wszystkich i chwalili Boga mówiąc, że: Prorok wielki podniósł się wśród nas, i że: Wejrzał Bóg (na) lud jego. I wyszło słowo to na całą Judeę o nim i całą okolicę. I oznajmili Janowi uczniowie jego o wszystkich tych. I przywoławszy do siebie dwóch jakichś (z) uczniów jego, Jan posłał do pana mówiąc: Ty jesteś Przychodzący czy innego mamy oczekiwać?” (Według Łukasza 7, 14 – 19)

„I przywoławszy do siebie tłum z uczniami jego powiedział im: Jeśli ktoś chce za mną towarzyszyć, niech się wyprze siebie i niech zabierze krzyż jego i niech towarzyszy im. Który bowiem chciałby duszę jego uratować, zgubi ją; który zaś zgubi duszę jego ze względu na mnie i Dobrą Nowinę, uratuje ją. Cóż bowiem pomaga człowiekowi zyskać świat cały, a (dozna straty) dusza jego? Co bowiem dałby człowiek w zamian za duszę jego?” (Według Marka 8, 34 – 37)

Top