Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (354)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Lecz biada wam bogatym, bo otrzymujecie pociechę waszą. Biada wam nasyceni teraz, bo głodni będziecie. Biada śmiejący się teraz, bo boleć będziecie i zapłaczecie. Biada, kiedy (o) was dobrze będą mówić wszyscy ludzie, według tego samego bowiem czynili kłamliwym prorokom ojcowie ich. Ale wam mówię słuchającym, miłujcie wrogów waszych, dobrze czyńcie nienawidzącym was”. (Według Łukasza 6, 24 – 27)

 „I mówił jej: Dopuść najpierw nasycić się dzieciom, nie bowiem jest dobrze wziąć chleb dzieci i szczeniętom rzucić. Ona zaś odpowiedziała i mówi mu: Panie, i szczenięta popod stołem jedzą z okruszyn dzieci. I powiedział jej: Z powodu tego słowa odejdź, wyszedł z córki twej demon. I odszedłszy do domu jej znalazła dziecko położone na łożu i demona wyszłego”. (Według Marka 7, 27 – 30)

„I zobaczywszy faryzeusze mówili uczniom jego: Dla czego z poborcami i grzesznikami je nauczyciel wasz? On zaś usłyszawszy rzekł: Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się. Ruszywszy zaś nauczcie się co jest: Miłosierdzia chcę i nie ofiary. Nie bowiem przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Według Mateusza 9, 11 – 13)

„Powiedział więc im Jezus: Amen, amen mówię wam, jeśli nie zjecie ciała Syna Człowieka i (nie) wypijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. Jedzący me ciało i pijący mą krew ma życie wieczne i ja podniosę go (w) ostatnim dniu. Bowiem ciało me prawdziwym jest pokarmem i krew ma prawdziwym jest napojem. Jedzący me ciało i pijący mą krew we mnie pozostaje i ja w nim. Jako wysłał mnie żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca, i jedzący mnie i ten żyć będzie przeze mnie”. (Według Jana 6, 53 – 57)

„I on podniósłszy oczy jego na uczniów jego mówił: Szczęśliwi biedni, bo wasze jest królestwo Boga. Szczęśliwi zgłodniali teraz, bo nasyceni będziecie. Szczęśliwi płaczący teraz, bo śmiać się będziecie. Szczęśliwi jesteście, kiedy będą nienawidzili was ludzie i kiedy oddzielać was będą, i będą lżyli, i odrzucać będą imię wasze jako złe z powodu Syna Człowieka. Uradujcie się w ów dzień i podskoczcie, oto bowiem zapłata wasza wielka w niebie. Według tego samego bowiem czynili prorokom ojcowie ich”. (Według Łukasza 6, 20 – 23)

„Wszystkie te złości z wnętrza wychodzą i zanieczyszczają człowieka. Stamtąd zaś wstawszy odszedł w granice Tyru. I wszedłszy do domu, nikt, (nie) chciał, (by) (wiedział); i nie mógł ujść uwagi, ale zaraz usłyszawszy kobieta o nim, której miał córeczkę jej duch nieczysty, przyszedłszy przypadła do stóp jego; (Ta) zaś kobieta była Hellenką, Syrofenicjanką rodem. I prosiła go, aby demona wyrzucił z córki jej”. (Według Marka 7, 23 – 26)

„I wstawszy poszedł do domu jego. Zobaczywszy zaś tłumy przestraszyły się i oddały chwałę Bogu, (który dał) władzę taką ludziom. I przechodząc Jezus stamtąd zobaczył człowieka siedzącego na cle, Mateuszem zwanego, i mówi mu: Towarzysz mi. I wstawszy zaczął towarzyszyć mu. I stało się (gdy on) (leżał przy stole) w domu, i oto liczni poborcy i grzesznicy przyszedłszy, leżeli (przy stole) z Jezusem i uczniami jego”. (Według Mateusza 9, 7 – 10)

„Ja jestem chleb życia. Ojcowie wasi zjedli na pustkowiu mannę i umarli. Ten jest chleb z nieba schodzący, aby ktokolwiek z niego zje i nie umarł. Ja jestem chlebem żyjącym, (tym) z nieba (który zszedł). Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wiek. A chlebem zaś, który ja dam, ciało me jest za świata życie. Walczyli więc ze sobą nawzajem Judejczycy mówiąc: Jak może ten nam dać ciało [jego] zjeść?” (Według Jana 6, 48 – 52)

„I zeszedłszy z nimi stanął na miejscu płaskim i tłum liczny uczniów jego, i mnogość wielka ludu z całej Judei, i Jeruzalem, i pobrzeża Tyru i Sydonu, którzy przyszli usłyszeć go i zostać uleczonymi z chorób ich. I dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. I cały tłum szukał, (by) dotknąć się go, bo moc od niego wychodziła i leczyła wszystkich”. (Według Łukasza 6, 17 – 19)

„I kiedy wszedł do domu od tłumu, pytali go uczniowie jego (o) przykład. I mówi im: Tak i wy niepojętni jesteście? Nie zauważacie, że wszystko, (co) z zewnątrz wchodzące w człowieka, nie może go zanieczyścić, bo nie wchodzi mu do serca, ale do Brucha, i do ustępu wychodzi? Oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił zaś, że: Co z człowieka wychodzące, owo zanieczyszcza człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzi rozważania złe wychodzą, rozpusty, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, zachłanności, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, oko złe, bluźnierstwo, wyniosłość, głupota”. (Według Marka 7, 17 – 22)

Strona 4 z 18
Top