Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (453)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Byli zaś jakieś cztery tysiące. I oddalił ich. I zaraz wszedłszy do łodzi z uczniami jego przyszedł do działu Dalmanuty. I wyszli faryzeusze i zaczęli dociekać razem z nim, szukając od niego znaku z nieba, próbując go. I westchnąwszy duchem jego mówi: Dlaczego pokolenie to szuka znaku? Amen mówię wam, jeśli dany będzie pokoleniu temu znak! I opuściwszy ich, znowu (wsiadłszy) (odpłynął) naprzeciwko”. (Według Marka 8, 9 – 13)

„I przechodzącemu stamtąd Jezusowi (zaczęli towarzyszyć) [mu] dwaj ślepi krzyczący i mówiący: Zlituj się (nad) nami, synu Dawida. (Gdy przyszedł) zaś do domu, podeszli do niego ślepi i mówi im Jezus: Wierzycie, że mogę to uczynić? Mówią mu: Tak, Panie. Wtedy dotknął oczu ich mówiąc: Według wiary waszej niech się stanie wam”. (Według Mateusza 9, 27 – 29)

„Nie może świat nienawidzić was, mnie zaś nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że czyny jego złe (są). Wy wejdziecie na święto. Ja nie wchodzę na święto to, bo moja pora jeszcze nie wypełniła się. To zaś powiedziawszy, sam pozostał w Galilei. Jak zaś weszli bracia jego na święto, wtedy i sam wszedł, nie w sposób widoczny ale [jak] w ukryciu. Zatem Judejczycy szukali go na święcie i mówili: Gdzie jest on”. (Według Jana 7, 7 – 11)

„Powiedział zaś i przykład im: Przecież nie może ślepy ślepego prowadzić? Czyż nie obaj w dół wpadną? Nie jest uczeń ponad nauczyciela, wydoskonalony zaś cały będzie jak nauczyciel jego. Dlaczego zaś widzisz drzazgę w oku brata twego, zaś belki we własnym oku nie zauważasz? Jak możesz mówić bratu twemu: Bracie, dopuść, niech wyrzucę drzazgę (tę) w oku twym, sam (tej) w oku twym belki nie widząc? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka twego, i wtedy przejrzysz, drzazgę w oku brata twego (by) wyrzucić”. (Według Łukasza 6, 39 – 42)

„I pytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś powiedzieli: Siedem. I nakazuje tłumowi położyć się na ziemi. I wziąwszy siedem chlebów dzięki uczyniwszy połamał i dawał uczniom jego, żeby podawali, i podali tłumowi. I mieli rybek trochę; I pobłogosławiwszy je powiedział i te podawać. I zjedli i nasyceni zostali i zebrali obfitość ułomków siedem koszy”. (Według Marka 8, 5 – 8)

„Zaś Jezus odwróciwszy się i zobaczywszy ją powiedział: Ośmiel się, córko, wiara twa uratowała cię. I uratowana została kobieta od godziny owej. I przyszedłszy Jezus do domu przełożonego i zobaczywszy fletnistów i tłum czyniący zamęt, mówił: Wycofajcie się, nie bowiem umarła dziewczynka, ale śpi. I wyśmiewali go. Gdy zaś wyrzucony został tłum, wszedłszy chwycił rękę jej i podniosła się dziewczynka. I wyszła wiadomość ta na całą ziemię ową”. (Według Mateusza 9, 22 – 26)

„Powiedzieli więc do niego bracia jego: Przejdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi obejrzeli twe dzieła, które czynisz. Nikt bowiem coś w ukryciu czyni, a szuka on w jawności być. Jeśli to czynisz, uczyń widocznym siebie światu. Nawet nie bowiem bracia jego wierzyli w niego. Mówi więc im Jezus: Pora moja jeszcze nie jest obecną, zaś pora wasza zawsze jest gotowa”. (Według Jana 7, 3 – 6)

„Stawajcie się litościwi jako [i] Ojciec wasz litościwy jest. I nie sadźcie, a nie zostaniecie osądzeni. I nie potępiajcie, i nie zostaniecie potępieni. Uwalniajcie i będziecie uwolnieni. Dawajcie i będzie dane wam; miarę dobrą, upchaną, utrzęsioną, przelewającą się dadzą w zanadrze wasze. Którą bowiem miarą mierzycie, w zamian mierzone będzie wam”. (Według Łukasza 6, 36 – 38)

„W owych dniach, (gdy) znowu liczny tłum (był) i nie (mieli), co zjedliby, przywoławszy do siebie uczniów mówi im: Lituję się nad tłumem, bo już dni trzy pozostają przy mnie i nie mają, co zjedliby. I jeśli oddaliłbym ich poszczących do domu ich, osłabną na drodze. I niektórzy (z) nich z daleka przybyli. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skąd tych będzie mógł ktoś tu nasycić chlebami na pustaci?” (Według Marka 8, 1 – 4)

„To (gdy on) (mówił) im , oto przełożony jeden przyszedłszy pokłonił się mu mówiąc, że: Córka ma teraz umarła. Ale przyszedłszy nałóż rękę twą na nią i będzie żyła. I podniósłszy się Jezus towarzyszył mu i uczniowie jego. I oto kobieta krwawiąca dwanaście lat podszedłszy z tyłu dotknęła obramowania płaszcza jego. Mówiła bowiem w sobie: Jeśli jedynie dotknęłabym płaszcza jego, będę uratowana”. (Według Mateusza 9, 18 – 21)

Strona 8 z 23
Top