Większość demokratycznie głosująca nie musi mieć racji!

16 marzec 2024

Top