Kochać to umywać nogi...Właśnie na tym polega głęboka wiara!

22 listopad 2021

Top