J 10, 27 - 30

06 maj 2022
J 10, 27 - 30
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
 
W tych kilku zdaniach dzisiejszej Ewangelii wszystko jest powiedziane bardzo jasno i bezpośrednio. Jezus mnie zna. Idę za Nim i On daje mi życie. Jestem bezpieczny, bo mój Bóg - Bóg, w którego wierzę - nie zostawia mnie i jest większy od wszystkiego, co mnie po ludzku przerasta.
Bóg dotrzymuje słowa. A ja? Gdy mówię "wierzę...", to czy wierzę?

Top