Trochę więcej o Bogu (995)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie używane w danej epoce, a także przyjęte w tamtym czasie sposoby myślenia, mówienia i opowiadania? Zob. KKK 110

Czy wiesz, że aby dobrze interpretować Pismo święte, trzeba zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa? Zob. KKK 109

Czy wiesz, że w Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki? Zob. KKK 109

Czy wiesz, że aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma? Zob. KKK 108

Czy wiesz, że chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego: Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego? Zob. KKK 108

Czy wiesz, że wiara chrześcijańska nie jest jednak religią Księgi? Zob. KKK 108

Czy wiesz, że skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia? Zob. KKK 107

Czy wiesz, że księgi natchnione nauczają prawdy? Zob. KKK 107

Czy wiesz, że do napisania świętych ksiąg Bóg wybrał ludzi używających własnych umiejętności i sił, którymi posłużył się, tak aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy? Zob. KKK 106

Czy wiesz, że Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych? Zob. KKK 106

Top