Trochę więcej o Bogu (875)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że podstawowymi źródłami Katechizmu są: Pismo Święte, Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kościoła? Zob. KKK 11

Czy wiesz, że Katechizm ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i podstawowych argumentów nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła? Zob. KKK 11

Czy wiesz, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku wyraziło życzenie, „by zostały opracowane katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności”? Zob. KKK 10

Czy wiesz, że przez Sobór Watykański II katecheza zwróciła na siebie nowo uwagę? Zob. KKK 10

Czy wiesz, że Sobór Trydencki zainicjował w Kościele godną zauważenia organizację przekazu katechezy? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że Bóg pomaga człowiekowi szukać siebie? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że św. Cyryl Jerozolimski, św. Jan Chryzostom, św. Ambroży, św. Augustyn oraz wielu innych Ojców pozostawiło dzieła katechetyczne mające nadal charakter wzorcowy? Zob. KKK 8

Czy wiesz, że papież Paweł VI uważał za wielki katechizm naszych czasów Sobór Watykański II? Zob. KKK 10

Czy wiesz, że w Jezusie i przez Jezusa Bóg powołuje ludzi, aby stali się dziedzicami Jego szczęśliwego życia? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że święci biskupi i teolodzy: św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert Bellarmin przyczynili się do publikacji wielu katechizmów? Zob. KKK 9

Top