Czy wiesz, że przez łaskę chrztu...

01 luty 2018

Czy wiesz, że przez łaskę chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” jesteśmy wzywani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej? Zob. KKK 265

Top