Czy wiesz, że to Kościół zachowuje...

07 listopad 2017

Czy wiesz, że to Kościół zachowuje pamięć o słowach Chrystusa i przekazuje z pokolenia na pokolenie wyznanie wiary Apostołów? Zob. KKK 171

Top