Czy wiesz, że Eucharystia...

01 czerwiec 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem? Zob. KKK 1329

Top