12.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Czy wiesz, że dzięki swej misji prorockiej świeccy są także powołani, aby wśród wszystkich, to znaczy pośród całej wspólnoty ludzkiej, być świadkami Chrystusa? Zob. KKK 942

Top